Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká republika nechrání své občany před hlukem

19.5.2005
PRAHA [Centrum SOS Praha / Ústav pro ekopolitiku]
Autor: Petra Kolínská, tel: 776 55 20 22

Česká republika se zavázala implementovat předpisy komunitárního práva životního prostředí a pokud své závazky v této oblasti nesplní, musí očekávat sankce od Evropského soudního dvora. Jednou z nesplněných povinností je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o posuzování a regulaci hluku v životním prostředí. Občanská sdružení Centrum SOS Praha a Ústav pro ekopolitiku upozorňují, že tato směrnice je důležitá také proto, že pomůže lépe chránit zdraví všech občanů.

Směrnice 2002/49/ES zavazuje členské státy zřídit na příslušné úrovni orgány a další instituce, které zajistí zpracování hlukových map a vytvoří plány pro snížení hlukové zátěže pro aglomerace, hlavní silnice, železnice a letiště. Směrnice také zaručuje dobrou dostupnost podrobných informací o hluku pro širokou veřejnost. Směrnice měla být do českého práva implementována do poloviny roku 2004, strategické hlukové mapy je třeba předložit do 30. 6. 2007, pravidelná pětiletá zpráva obsahující souhrn dat ze strategických hlukových map a akčních plánů má být dodána do 18. července 2009. (1)

Všechna tato opatření vyžadují finanční zdroje a pro ty je zase třeba politické vůle. Tu je obtížné nalézt, pokud hlukové zátěže nejsou považovány za závažný problém, jímž by se společnost měla zabývat.

Pokud je nám známo, nebyla dosud sestavena pracovní skupinu, která by měla zpracovat harmonogram prací a zvážit další kroky tak, aby se výše uvedené závazky podařilo splnit. Zpracovat všechny tyto materiály a připravit rozpočty pro nezbytná opatření si vyžádá hodně času, a to mluvíme teprve o nezbytných přípravných fázích.

Při řešení se můžeme poučit u našich sousedů. Problematikou implementace hlukové směrnice se zabývalo srovnatelně velké Maďarsko. Pro získání dat se rozhodlo využít vlastní metodiky a na základě modelové studie odhadlo časovou a finanční náročnost vypracování strategických hlukových map. Dobu potřebnou pro jejich vypracování odhadují Maďaři na minimálně dva roky, zpracování akčních plánů si podle odhadů vyžádá další rok. Na téma strategických hlukových map uspořádali několik mezinárodních setkání a pro modelové příklady se jim podařilo využít fondy Evropské unie.

Hluk je vážným problémem všude v Evropě, k jeho redukci je však potřeba jasná politická podpora. Cílem přece není vyhnout se sankcím EK nebo vyhovět společným normám pro životní prostředí – především jde o kvalitu našich životů.

Podle našeho názoru je nezbytné urychleně:
- sestavit pracovní skupinu, která se bude zabývat závazky a implementací uvedené směrnice a vypracuje harmonogram nezbytných prací;
- vyčlenit prostředky na kvalitní informování veřejnosti o problematice hluku ve vnějším prostředí;
- vyčlenit dostatek financí pro zpracování strategických hlukových map a zpracování akčních plánů pro redukci hluku, zpracovat odhady nákladů na opatření a určit prioritní kroky;

Na problematiku snižování hlukové zátěže, zejména z automobilové dopravy, se snaží upozornit i mezinárodní seminář, který ve dnech 19. – 21. května pořádá Centrum SOS Praha a Ústav pro ekopolitiku. (2)

Poznámky:
(1) I když je hluk často řazen mezi témata životního prostředí, v České republice je podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,odpovědným orgánem Ministerstvo zdravotnictví, resp. hlavní hygienik ČR.

(2) Seminář je realizován s finanční podporou Nadace Roberta Bosche, Česko-německého fondu budoucnosti a Evropského společenství. Za podporu děkujeme též Goethe-Institutu Praha a společnosti EKOBUS.

Kontakt pro novináře:

Petra Kolínská
Tel.: 776 55 20 22
sospraha@ecn.cz

Příloha:

Program semináře Zatížení vnitřního města individuální automobilovou dopravou – zapojení občanů do řešení této problematiky konaného ve dnech 19. a 20. května.

Pozvánka na exkurzi v sobotu 21. 5. 2005
10:00 – 12:00 Exkurze - okružní jízda Prahou: dopravně zatížené lokality (centrum, SJ magistrála, Smíchov, Malovanka, Barrandovský most, SO Řepy – příklad protihlukových stěn).
Sraz účastníků exkurze je v 9:50 na parkovišti před Parkhotelem, Veletržní 20/1502, Praha 7 (zastávka tramvaje č. 12, 15, 17, 14 stanice Veletržní)

Zatížení vnitřního města individuální automobilovou dopravou – zapojení občanů do řešení této problematiky
Seminář 19. a 20. května 2005
Exkurze 21. května 2005
Pořadatel: Centrum SOS Praha, Ústav pro ekopolitiku, Evropská síť pro Mobilitu a Lokální agendu 21 (mobiLocal21), Nezávislý institut pro otázky životního prostředí (UfU)

Cílem semináře je výměna příkladů dobré praxe při řešení závažných dopravních problémů ve městech Praha, Berlín, Varšava, prezentace aktuální problematiky hluku z dopravy, a zapojení občanské veřejnosti do řešení těchto aktivit.

Čtvrtek 19. května 2005
Téma: Hluk z dopravy
Místo: Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Účastníci: Představitelé veřejné správy, NNO, dopravní odborníci (cca 40 osob)

12:45 – 12:55 Prezence
12:55 – 13:00 Zahájení – Centrum SOS Praha, Ústav pro ekopolitiku
13:00 – 13:30 MUDr. Petr Šišma, (Hygienická stanice hl. m. Prahy)
Účinky hluku na lidské zdraví
13:30 – 14:00 Ing. Petr Chocenský, (FD ČVUT, Praha)
Implementace směrnice 49/2002/EC do právního rámce ČR
14:00 – 14:30 Slawomir Monkiewicz, (BPRW S.A., Warszawa)
Dopravní plánování a opatření pro redukci hluku města Varšavy
14:30 – 15:00 Přestávka
15:00 – 15:30 Dr. Eckhart Heinrichs, (CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft)
Plánování snižování hlukové zátěže v Německu
15:30 – 16:00 Helmar Pless, (VCD – Dopravní klub Německa)
Aktivity pro snižování rychlosti a hluku z dopravy - pomůcky pro školy a občany: „Kufr“ pro měření hluku, Zóny Tempo 30, atd.
16:00 – 16:30 Ing. Libor Ládyš, (EKOLA group, spol. s.r.o., Praha)
Hlukové mapy v ČR
16:30 – 16:45 Diskuse

(Po každém příspěvku 25‘ je prostor 5 minut na doplňující otázky.)

Pátek 20. května 2005
Téma: Dopravní problémy ve městech Praha, Berlín, Varšava a jejich řešení
Místo: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 12/1222, Praha 1
Účastníci: Představitelé veřejné správy, NNO, dopravní odborníci (cca 40 osob)

8:45 – 8:55 Prezence
8:55 – 9:00 Zahájení – Centrum SOS Praha, Ústav pro ekopolitiku
9:00 – 9:25 Dr. Ing. Friedemann Kühnel, (Odbor pro územní rozvoj Berlína)
Dopravní problémy v Berlíně a jejich řešení ze strany městské správy
9:25 – 9:50 Mieczyslaw Reksnis, (Odbor územního rozvoje Varšavy)
Koncepty dopravních systémů města Varšavy
9:50 – 10:30 Krzyzstof Rytel, Aleksander Buczynski, (Zielone Mazowsze)
Kulatý stůl pro dopravu ve Varšavě,
projekt „Mluvčí nemotorizované veřejnosti“
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:25 Ing. František Laudát, Prof. ing. Petr Moos – není potvrzeno, (Představitelé pražského zastupitelstva a magistrátu)
Pražské dopravní problémy a priority jejich řešení z pohledu městské správy
11:25 – 11:50 Štěpán Boháč, (Oživení – Bohemian Greenways)
Porovnání rozpočtových kapitol „Doprava“ v Berlíně a v Praze.
11:50 – 12:00 Mgr. Pavel Černohous, (AŽP)
Účast veřejnosti při výstavbě silniční sítě v Praze (instituční zodpovědnost při přípravě dopravních koncepcí, sestavování územních plánů, zapojení veřejnosti do správních procesů EIA a SEA)
12:00 – 12:15 Mgr. Martin Fadrný, (EPS)
Právní rádce občana obtěžovaného hlukem
12:15 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:10 Dipl. Ing. Norbert Rheinländer, (mobiLocal21)
Protesty občanů proti výstavbě jedné z vnitřních městských rychlodrah, prosazování opatření pro zklidnění dopravy
13:10 – 13:35 Dipl. Ing. Wolfram Schmidt, (TU Dresden)
Spolupráce mezi veřejnou správou a občany: možnosti provázání dopravního plánování, strategických hlukových plánů a plánů na zlepšování kvality ovzduší
13:35 – 14:30 Diskuse
„Co můžeme dělat v budoucnu nově a jinak?“ Projekty možné spolupráce mezi městskou správou a iniciativami občanské veřejnosti

(Po každém příspěvku je prostor 5 minut na doplňující otázky.)

Sobota 21. května 2005
Pracovní setkání zástupců NNO a dalších zájemců
10:00 – 12:00 Exkurze, Okružní jízda Prahou: dopravně zatížené lokality (centrum, SJ magistrála, Smíchov, Malovanka, Barrandovský most, SO Řepy – příklad protihlukových stěn)
12:00 – 13:30 Oběd (Restaurace Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)
13:30 – 15:00 Diskuse, plánování další spolupráce mezi městy a nevládními organizacemi, inspirace a výměna zkušeností z osvědčených aktivit, možnosti výměny materiálů a výsledků studií a konferencí, a další
15:00 – 16:00 Resumé výsledků semináře

Konferenční jazyky: Němčina a čeština, resp. polština. Tlumočení zajištěno.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz