Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Městský okruh – dálnice uprostřed města

8.12.2003
PRAHA [SOS Praha]
Autor: Petra Kolínská, tel: 776 55 20 22

Výstavbou tunelů s průjezdem přes 100 000 aut denně na hranici Pražské památkové rezervace hodlá pražský magistrát řešit katastrofální dopravní situaci v Praze. Severní část městského okruhu (Malovanka – Pelc Tyrolka) a na ní navazující radiály výrazně zatíží životní prostředí hustě obydlených částí města. Plánovaný úsek s investičními náklady přes 19 mld. Kč navíc nemá zajištěno financování. I k těmto údajům by se měly vyjádřit zástupci investora na zítřejším setkání s občany pořádaném MČ Praha 6.

Tunely s parametry rychlostní silnice (1) a s průjezdem přes 100 000 aut denně (2), pět velkých mimoúrovňových křižovatek a několik velkokapacitních parkovišť hodlá pražský magistrát postavit na trase Malovanka – Pelc Tyrolka.

Průraz centrem města po samém okraji památkové rezervace bude mít ještě zhoubnější účinky než má magistrála. Výsledky modelového zatížení zpracovaného při přípravě územního plánu v roce 1998 i výsledky z let 2000-01 prokázaly, že uvedená část MO zavleče ohromné množství projíždějících aut nejen do blízkosti Pražského hradu, ale i na řadu navazujících komunikací obytných čtvrtí Prahy 5, 6, 7, 8 a 9 (na Praze 6 zejména ulice Patočkova, Svatovítská, Jugoslávských partyzánů). Již dnes jsou v uvedených ulicích přípustné limity hluku a znečištění ovzduší překračovány. (3) Vědomým poškozováním životního prostředí, které je zákonem zakázáno, se osoby odpovědné za přípravu výstavby MO Malovanka – Pelc Tyrolka vystavují možnému trestnímu postihu.

Plánovaný úsek s investičními náklady přes 19 mld. Kč navíc nemá zajištěno financování, a je proto velmi reálné, že z celého projektu se stane na několik desítek let nefunkční torzo.

Pracovní skupina koalice pražských občanských sdružení SOS Praha analyzovala důvody, proč je dostavba MO špatným řešením, a to nejen s ohledem na životní prostředí, ale zejména kvůli finanční neudržitelnosti stavby. Na začátek příštího roku připravuje koalice seminář o dopravní alternativě pro Prahu, na němž mimo jiné zveřejní podrobné aktuální výsledky analýzy a představí i konkrétní pozitivní návrhy řešení dopravní situace v Praze. (4)

Koalice SOS Praha žádá magistrát hl. m. Prahy, aby
1) dodržel několikrát opakovaný příslib, že před realizací severní části MO bude zprovozněna severozápadní část silničního okruh (5);
2) místo velkokapacitních průtahů městem připravil lokální doplnění dopravní kapacity v oblasti Dejvic a Letné;
3) zkvalitňoval městskou hromadnou dopravu a investoval mj. do výstavby nových tramvajových tratí (Podbaba, Bohnice, Kobylisy).

Radnice Prahy 6 se rozhodla uspořádat setkání s občany, na němž chce informovat o výstavbě MO v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka. Městská část Prahy 6 po celou dobu příprav projektu informuje občany pozdě, málo a nepřesně. (6) Setkání se koná v úterý 9. 12. 2003 v kolejích Kajetánka od 17.00 hodin.

Více informací:

Petra Kolínská
Koalice občanských sdružení SOS Praha
776 55 20 22

---------
Poznámky:

(1) Podle ČSN 736110 kategorie A – rychlostní komunikace ve městech.

(2) Podle oficiálních údajů Ústavu dopravního inženýrství HMP (ÚDI) má např. na plánované mimoúrovňové křižovatce Malovanka projíždět 125 000 za 24 hodin; podle téhož zdroje projíždělo v roce 2001 křižovatkou Malovanka 45 000 vozidel za 24 hodin.

(3) Podle platného územního rozhodnutí budou v případě překročení imisního a hlukového zatížení dané oblasti a v případě překročení normových limitů “provedena příslušná další opatření na obytných objektech (např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou).”

(4) Přípravu semináře Dopravní alternativa pro Prahu v Senátu a medializaci jeho výsledků finančně podpořila Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz).

(5) Občanská sdružení preferují trasu Ss, která se vyhýbá hustě obydleným územím, je levnější a podle výsledků procesu EIA šetrnější k životnímu prostředí.

(6) Viz zcela nedostatečná informace na webu Prahy 6 (http://www.praha6.cz/rozvoj/mestsky_okruh.php)
nebo tvrzení, že ”Celý úsek okruhu bude dokončen v roce 2011”, navzdory tomu, že město nemá vyřešeno financování celé stavby. František Laudát, předseda dopravního výboru zastupitelstva HPM, na veřejné debatě Respektu na konci listopadu t.r. přiznal, že financování velkých dopravních staveb nemá město vyřešeno a že uvedený úsek MO bude hotov nejdříve v roce 2015.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz