Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Občané vyzvali politiky k odmítnutí mrakodrapů na Pankráci

6.5.2003
PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů / Občanská iniciativa Pankráce]
Autor: Martin Skalský, tel: 606 168 026

Přes 800 občanů vyjádřilo svůj nesouhlas s výstavbou tzv. Pražského Manhattanu na pražské Pankrácké pláni. Petici s jejich podpisy předalo sdružení Arnika spolu se zástupci obyvatel pankráckých sídlišť primátorovi Prahy a ministru pro místí rozvoj. Občané vyzývají politiky, aby plánovanou výstavbu mrakodrapů odmítli. Obávají se především neúnosného zvýšení automobilové dopravy a hluku. Kancelářské budovy a nákupní centra podle nich také nevyřeší problém Pankráce, kterým je nedostatek občanské vybavenosti.

„Petici podepsalo za 14 dní 800 obyvatel pankráckých sídlišť a stále sbíráme další podpisy,“ uvádí předsedkyně Občanské iniciativy Pankráce Marie Janoušková. „Při předání podpisových listin primátoru Pavlu Bémovi a ministru pro místní rozvoj Pavlu Němcovi jsme tyto politiky vyzvali, aby odmítli stavbu mrakodrapů na Pankráci jako škodlivou a zodpovědně se zabývali životním prostředním zdejších občanů.“ Podle Janouškové hrozí vedle přetížení komunikací i zásadní zhoršení životního prostředí na Pankráci za hranice zákonných limitů. Stavba kancelářských a obchodních komplexů by také definitivně znemožnila využití území Pankrácké pláně pro občanskou vybavenost.

„Ještě před několika lety se na Pankráci předpokládalo vybudování Centrálního náměstí Prahy 4 s radnicí, knihovnou a občanskou vybaveností, jakož i rozsáhlé výsadby zeleně. Nyní jsou tyto dobré plány zcela převálcovány čistě komerčními projekty. Praha by je měla odmítnout, protože směřují přímo proti potřebám a zájmům obyvatel města,“ říká Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Řada povolení zatím nebyla vydána, některé klíčové pozemky patří městu a stavět se ještě nezačalo. V tuto chvíli je ještě stále čas se rozhodnout. Nezdá se, že by Praha potřebovala zrovna další kancelářské komplexy a nákupní centrum prakticky ve svém středu.“

Proti stavbě mrakodrapů na Pankráci se nedávno ostře ohradili také památkáři. Ti se obávají o status Prahy coby součásti kulturního dědictví zapsaného v seznamech UNESCO. Mrakodrapy by vážně narušily unikátní a památkově chráněné panoráma města. V krajním případě by Praha mohla být ze seznamu UNESCO dokonce vyškrtnuta.


Petice Za zdravé životní prostředí - dostavba pražské pankrácké pláně

Petice Občanského sdružení Občanská iniciativa Pankráce (SOIP), Praha 4

Již od roku 1997 prosazuje radnice Prahy 4 výstavbu „pražského Manhattanu“ na prostranství Pankrácké pláně. Tyto plány se dnes přiblížily realitě - vzniknul rámcový projekt zástavby, na některé z výškových budov se již připravují projekty.
Koncepce zástavby nebyla prakticky vůbec diskutována s občany, ačkoliv její realizace se týká nejen budoucnosti obyvatel Pankráce, ale budoucí tváře celé Prahy. Jsme přesvědčeni, že stavba mrakodrapů v oblasti „pankráckého pentagonu“ je nejméně vhodnou variantou využití tohoto území, a to zejména z těchto důvodů:
 Není vyřešena dopravní koncepce oblasti. Stavba mnoha výškových budov by způsobila značný nárůst automobilového provozu a s ním spojeného hluku a prašnosti. Území možná není vůbec schopno zvládnout další masivní nárůst dopravy.
 V oblasti je nedostatek volných ploch, zeleně a prostorů pro rekreaci a odpočinek. Koncepce „pražského Manhattanu“ přibývání těchto klidných míst a ostrůvků přírody neumožňuje.
 Oblast kancelářských budov je z pohledu řadového člověka neživou zónou, která nepřináší žádný užitek. Na Pankráci přitom chybí objekty občanské vybavenosti.
 Tak obrovské množství kancelářských prostor Praha zřejmě nebude potřebovat. Obáváme se, že řada vybudovaných objektů zůstane bez odpovídajícího využití, jako tomu bylo řadu let s bývalou budovou Českého rozhlasu.
 Dodnes neproběhlo posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona. Posuzování vlivu jednotlivých budov považujeme za nepřijatelné, neboť tak dochází k podhodnocení celkového dopadu výstavby na široké okolí.
 Výškové budovy „na kopci“ naruší pohledová panorámata Prahy, stanou se novou dominantou města a ve svém důsledku tak negativně zasahují do Pražské památkové rezervace.

V souladu s programem našeho sdružení SOIP, Praha 4 jsme se rozhodli uspořádat tuto petici.

Vzhledem k tomu, že z oprávněných a doložených důvodů nesouhlasíme:

1. s výstavbou výškových objektů (mrakodrapů) na pankrácké pláni
2. se zhoršením životního prostředí eventuelní výstavbou na pankrácké pláni a nárůstem dopravy k dopravní obsluze eventuelních nových objektů a se souvisejícím zvýšením hlukové zátěže obyvatel pankrácké pláně
3. s rozdělením projednání posouzení vlivu výstavby všech plánovaných objektů na pankrácké pláni na životní prostředí (procedurou EIA, podle zák. č. 244/1992 Sb.) na samostatné dílčí projednání posouzení vlivu jednotlivých objektů odděleně (což vede k podhodnocení celkového vlivu a k vyřazení vlivu některých objektů z celkového posouzení) - místo toho požadujeme společné projednání pro všechny zamýšlené objekty společně - vyhodnocení společné dokumentace EIA.
4. s projednáváním územních rozhodnutí, aniž je zpracováno dopravní řešení celé oblasti
5. s tím, že Odbor územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy neoznámil majitelům okolních domů zahájení územních řízení jako účastníkům těchto řízení

žádáme výše uvedené instituce a samosprávy (zastupitelstva), aby :

1. odmítly v rámci svých kompetencí výstavbu výškových objektů (mrakodrapů) na pankrácké pláni
2. zajistily minimalizaci dopadů výstavby na životní prostředí a dodržení všech norem znečištění
3. zajistily promítnutí všech požadavků EIA do podmínek územních a stavebních povolení
4. maximálně omezily nárůst dopravy k dopravní obsluze eventuelních nových objektů
5. zajistily dodržení norem hluku zejména z pohledu vlivu dopravy - včetně všech povinností správců komunikací a zajistily zpracování koncepce dopravy pro celou oblast Pankráce
6. zajistily neprodlené posouzení vlivu zamýšlené výstavby podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - společným projednáním pro celou pankráckou pláň jako celek, jako zónu (se zahrnutím všech vlivů všech zamýšlených staveb ve společné dokumentaci EIA) a to souběžně s posouzením vlivu koncepce výstavby podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
7. vyhlásily na oblast pankrácké pláně stavební uzávěru do provedení výše zmíněného společného posouzení všech zamýšlených staveb
8. zajistily neprodlené zpracování regulačního plánu pro celou oblast Pankráce a do té doby nevydávaly povolující rozhodnutí pro nové objekty


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz