[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Seznam látek pro systém PRTR v České republice - návrh

List of chemical substances for PRTR in CR - proposal


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Připomínky k návrhu seznamu látek - interaktivní formulář zde
Suggestions for proposal list of chemical substances - interactive form here

Seznam látek / List of Substances
jméno látky / name of chemical substance CAS číslo / number
Skupina 1 - Vybrané prvky a jejich sloučeniny
Antimony (and its Compounds) N.A.
Arsenic (and its Compounds) N.A.
Cadmium (and its Compounds) N.A.
Chromium (and its Compounds) N.A.
Cobalt (and its Compounds) N.A.
Copper (and its Compounds) N.A.
Lead (and its Compounds) N.A.
Manganese (and its Compounds) N.A.
Mercury (and its Compounds) N.A.
Nickel (and its Compounds) N.A.
Silver (and its Compounds) N.A.
Zinc (and its Compounds) N.A.
Skupina 2 - Anorganické látky
Podskupina Anorganické kyseliny
Hydrochloric acid 7647-01-0
Hydrogen cyanide 74-90-8
Hydrogen fluoride 7664-39-3
Nitric acid 7697-37-2
Phosphoric acid 7664-38-2
Sulphuric acid 7664-93-9
Podskupina Ostatní anorganické látky
Ammonia 7664-41-7
Asbestos 1332-21-4
Carbon disulphide 75-15-0
Chlorine 7782-50-5
Chlorine dioxide 10049-04-4
Phosgene 75-44-5
Natrium hexafluorosilicate 11091-88-6
Titaniumtetrachloride 7550-45-0
Skupina 3 - Kvalifikované anorganické látky
Aluminum (fume or dust) 7429-90-5
Ammonium nitrate (solution) 6484-52-2
Ammonium sulphate (solution) 7783-20-2
Cyanides (ionic) N.A
Zinc (fume or dust) 7440-66-6
Skupina 4 - Kvalifikované organické látky
Podskupina Kvalifikované organické látky
Cresol (mixed isomers) 1319-77-3
Dinitrotoluene (mixed isomers) 25321-14-6
Toluene diisocyanate (mixed isomers) 26471-62-5
Xylene (mixed isomers) 1330-20-7
Podskupina Barviva
C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8
C.I. Acid Red 114 6459-94-5
C.I. Pigment Blue 15 147-14-8
Skupina 5 - Halogenované organické látky
Podskupina Halogenované organické látky
Allyl chloride 107-05-1
Benzyl chloride 100-44-7
Chloroacetic acid 79-11-8
Chloroform 67-66-3
1,2-Dichloroethane 107-06-2
Dichloromethane 75-09-2
Epichlorohydrin 106-89-8
Phosgene 75-44-5
Tetrachloroethylene 127-18-4
Vinyl chloride 75-01-4
1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane 151-67-7
1,1,2 -Trichlor-2,1,1-trifluoroethane 76-13-1
Podskupina Chlorbenzeny
Chlorobenzene 108-90-7
o -Dichlorobenzene 95-50-1
p -Dichlorobenzene 106-46-7
Chlorobenzonitrile 623-03-0
Hexachlorobenzene 118-74-1
PCBs N.A.
2,5-Dichlornitrobenzene 601-88-7 601-88-7
2,5 -Dichloroaniline 95-82-9 95-82-9
Skupina 6 - Nehalogenované organické látky
Podskupina Aromatické uhlovodíky
Anthracene 120-12-7
Benzene 71-43-2
Biphenyl 92-52-4
Ethylbenzene 100-41-4
Naphthalene 91-20-3
Styrene 100-42-5
Toluene 108-88-3
1,2,3 -Trimethylbenzene 95-63-6
Podskupina Ostatní uhlovodíky
1,3 -Butadiene 106-99-0
Ethylene 74-85-1
Cyclohexane 110-82-7
Propylene 115-07-1
Podskupina Kyslíkaté látky
n-Butyl alcohol 71-36-3
sec-Butyl alcohol 78-92-2
Isopropyl alcohol 67-63-0
Methanol 67-56-1
Acetanhydride 108-24-7
Butyraldehyde 123-72-8
Formaldehyde 50-00-0
Isobutyraldehyde 78-84-2
2-Ethoxyethanol 110-80-5
Ethylene glycol 107-21-1
2-Methoxyethanol 109-86-4
2-Butoxyethanol 111-76-2
Triethyleneglykol monomethylether 112-35-6
Triethyleneglykol monobutylether 143-22-6
Acetone 67-64-1
Methyl ethyl ketone 78-93-3
Methyl isobutyl ketone 108-10-1
Peracetic acid 79-21-0
Catechol 120-80-9
Hydroquinone 123-31-9
p,p'-Isopropylidenediphenol 80-05-7
Phenol 108-95-2
Bis(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7
Dibutyl phthalate 84-74-2
Bis(2-ethylhexyl)adipate 103-23-1
Butyl acrylate 141-32-2
Ethyl acrylate 140-88-5
Methyl acrylate 96-33-3
Methyl methacrylate 80-62-6
2-Ethylhexyl acrylate 103-11-7
Acrylic acid 79-10-7
Maleic anhydride 108-31-6
Methyl tert-butyl ether 1634-04-4
Phthalic anhydride 85-44-9
p-Quinone 106-51-4
Podskupina Dusíkaté látky
Aniline 62-53-3
4,4'-Methylenedianiline 101-77-9
p-Phenylenediamine 106-50-3
Pyridine 110-86-1
Quinoline 91-22-5
4-Toluidine 95-53-4
2-Naftylamine 91-59-8
N,N-diethylaniline 91-66-7
Carbazole 86-74-8
Diethanolamine 111-42-2
Nitrilotriacetic acid 139-13-9
Cyclohexylamine 108-91-8
Ethanolamine 141-43-5
Methylenebis(phenylisocyanate) 101-68-8
Toluene-2,4-diisocyanate 584-84-9
Toluene-2,6-diisocyanate 91-08-7
Nitrobenzene 98-95-3
Nitroglycerin 55-63-0
p-Nitrophenol 100-02-7
Nitrotoluene 1321-12-6
2-Nitronaphthalene 581-41-0
Acrylonitrile 107-13-1
Benzonitrile 100-47-0
Acetonecyanhydrine 75-86-5
Stearonitrile 638-65-3
Podskupina Látky obsahující síru
Dimethyl sulphate 77-78-1
Dimethylsulphite 75-18-3

Zdroj/Source:

Podklady pro právní úpravu managementu chemických látek - projekt č. PPZP/340/2/97.
Vysoká škola chemicko-technologická pro MŽP, Praha 1996-7.


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
9 listopadu 1998