PRTR - připomínky formulář
[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Připomínky k návrhu seznamu látek
interaktivní formulář

Suggestions for proposal list of chemical substances
interactive form


Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300Jméno a příjmení navrhovatele / First Name and Name:

Bydliště / Address:
Ulice / Street:

PSČ: Město / Town:

Telefon/fax - Phone/fax :

E-mail:

Vaše návrhy a připomínky / Your proposal and suggestions:


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
11. listopadu 1998