Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jak vypadá sexuální obtěžování v praxi

12. 7. 2000 -, Jana Valdrová, Econenct

My Češi máme smysl pro humor, rádi si na pracovišti zaflirtujeme a na rozdíl od Američanů dáváme ženám přednost ve dveřích. Řešit otázku sexuálního harassmentu zákonem nám připadá přitažené za vlasy. Nedávná epizoda z vědeckého pracoviště v Banské Bystrici však svědčí o tom, že důstojnost žen je nezbytné podpořit i represivními opatřeními.

Na překladatelské konferenci kritizoval překladatel Milan Hrdlička článek mladé slovenské kolegyně, aniž věděl, že je přítomna jeho vystoupení. Slovenka v klidu vyslechla jeho argumenty, pak se přihlásila ke slovu a s hlubokou znalostí dané problematiky vysvětlila, o co jí v článku šlo. Autora kritiky tím dostala do úzkých. Jeho reakce totiž neobsahovala již žádné věcné námitky, nýbrž zněla "Kdybych věděl, že ten článek psala taková pěkná holka, tak jsem byl zticha." Publikum se zasmálo a konference pokračovala.

Pomineme nyní fakt, že překladatel, který se zabývá dlouhá léta překlady textů různého typu, pravděpodobně nikdy neviděl a nepřekládal materiály Evropské unie zabývající se principy rovného postavení mužů a žen v právu Evropské unie. Zřejmě ani neslyšel o jejich existenci, jinak by přehodnotil svůj přístup k ženám.

V Doporučení Komise Evropského společenství 92/131/EEC se mimo jiné uvádí, že "na sexu založené chování, které se dotýká důstojnosti žen a mužů na pracovišti, včetně chování nadřízených a spolupracovníků, představuje nepřípustné narušení důstojnosti pracovníků nebo účastníků školení a výcvikových kurzů", totéž se ovšem týká i chování na vědeckých konferencích.

Pokládá-li pan Hrdlička otázku sexuálního harassmentu za přehnanou, pak snad připustí, že svým poněkud klaunským vystoupením předvedl předvedl kolegyním a kolegům postup přinejmenším nevědecký, který na konferenci nemá co dělat. Zároveň tím diskriminoval kolegyni a nepřímo snížil prestiž celé akce.

A jestli i přes tyto námitky bude práce svých kolegů nadále hodnotit v nepřímé úměre k jejich vzhledu (čím hezčí kolegyně, tím méně připomínek, tudíž podle něj tím kvalitnější výkon) - pak možná jednou dočká otázky "A co vy, pane kolego, kolem vašich prací se asi hodně živě diskutuje, že ano?"

Dr. Jana Valdrová,
autorka působí jako germanistka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a genderová lingvistka a publicistka. Věnuje se otázkám doing gender v komunikaci, tj. jak se prostřednictvím jazyka a řeči uplatňuje ženská a mužská identita mluvčích.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

27. 10. 2004
14. 12. 2005
21. 11. 2006
Malý Bobeš
19. 6. 2007
Petra
20. 7. 2007

O Autorech

Jana Valdrová

Dr. Jana Valdrová působí jako germanistka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a genderová lingvistka a publicistka. Věnuje se zejména otázkám doing gender v komunikaci, tj. jak se prostřednictvím jazyka a řeči uplatňuje ženská a mužská identita mluvčích.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz