Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Den Afriky 2024: Připomeňte si s námi, co se v Africe povedlo a jak přispíváme k lepší budoucnosti místních lidí

17.5.2024
PRAHA [Člověk v tísni]

Dne 25. května si připomínáme, že v tento den roku 1963 se některé africké národy rozhodly spojit v rámci Organizace africké jednoty, ze které později vznikla Africká unie. Proto právě dnes oslavujeme všechny úspěchy, kterých jsme v regionu dosáhli. Zároveň se i nadále zaměřujeme na další výzvy.

Afrika čelí mnoha problémům, které se objevují napříč celým kontinentem, nemůžeme ji ale proto považovat za jeden celek. Afrika je velmi různorodá. Na celém kontinentu žije v 54 zemích na 1,2 miliardy obyvatel a mluví se zde přes 3000 jazyky.

Africká unie vybírá každý rok jedno téma, se kterým se země v Africe potýkají. To letošní je vzdělávání pro 21. století a vytvoření odolného vzdělávacího systému, který by zajistil přístup ke kvalitnímu, inkluzivnímu a relevantnímu vzdělání v Africe. Tomuto tématu se v Africe věnujeme – pracujeme s místními komunitami už přes 20 let a pomáháme jim získat dovednosti, díky kterým budou schopny problémům v oblasti vzdělávání čelit.

Říká se, že ve vědění je síla. A právě díky vzdělání můžeme tuto sílu získat. Podle výzkumu UNESCO a Africké unie nechodila více než čtvrtina dětí ve školním věku v Africe v roce 2023 do školy. Výzkum dále uvádí, že 9 z 10 dětí do deseti let neumí číst ani psát, což poukazuje na nedostatečnou kvalitu dostupného vzdělání.

Proto se Africká unie rozhodla udělat rok 2024 rokem vzdělávání. Apeluje na vlády, aby urychlily cestu k dosažení udržitelného cíle SDG4 podle strategie Spojených národů. Právě cíl SDG4 vyzývá státy, aby zajistily spravedlivý přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a podporovaly příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro všechny. Aby bylo možné dosáhnout změny v této oblasti, práce organizací občanské společnosti je naprosto klíčová. Proto v rámci našich aktivit poskytujeme lidem v Angole, Demokratické republice Kongo, Etiopii, Zambii a Súdánu potřebné znalosti a nástroje, aby mohly překonat překážky.


Vzdělání inspiruje

Mladí lidé potřebují vědět, s jakými problémy se dnešní svět potýká a musí být schopni přistupovat k informacím otevřeně a kriticky. V Angole jsme se proto v rámci metodologie Jednoho světa na školách zaměřili na vzdělávání a zvyšování povědomí prostřednictvím promítání dokumentů a filmů. Zároveň jsme vyškolili učitele a poskytli jim vzdělávací materiály. Díky tomuto programu se mohli studenti dozvědět řadu informací o různých tématech a získat tak povědomí o sociálních a environmentálních problémech, o kterých by se jinak nemuseli dozvědět. Angola je první z afrických zemí, kde jsme představili Jeden svět na školách po vzoru České republiky.

Jedním z největších úspěchů programu byla kampaň studentů ze Zemědělského technického institutuve městě Huambo. Inspirovali se jedním z našich filmů a získali grant na kampaň proti vzteklině. Studenti si všimli, že je právě vzteklina v jejich okolí velký problém. Proto se rozhodli o této nemoci a jejich dopadech rozšířit povědomí a propagovat očkování místních zvířat.

Řada mladých lidí do školy kvůli různým stigmatům chodit nemůže. To se týká především mladých dívek a žen. Přestože je menstruace přirozenou a důležitou součástí života žen, v Angole je stále považována za tabu. Řada dívek proto kvůli nedostatečné infrastruktuře, jako jsou toalety, nechodí do školy, a tím pádem pro ně klesá naděje na lepší budoucnost. Náš tým se proto snaží tuto situaci zlepšit jak ve školách, tak mimo ně. Cílem je, aby se ženy a dívky cítily pohodlně a bezpečně. Je pro nás důležité zbořit tato tabu, která brání ženám a dívkám získat vzdělání.


Odborné znalosti jsou příležitostí pro mladou generaci

Přestože považuje řada lidí akademické vzdělání jako jedinou cestu k úspěšné budoucnosti, nemusí tomu tak vždy být. To platí především v oblastech, kde je málo míst, která univerzitní vzdělání vyžadují. Proto je nejlepší naučit se nějakou dovednost nebo řemeslo, ale často k tomu nejsou vhodné příležitosti. Proto pomáháme v Etiopii mladým lidem získat odborné dovednosti.

Kožedělný sektor v Etiopii má dlouhou tradici, ale po nějakou dobu v tomto odvětví scházela kvalifikovaná pracovní síla. Náš projekt LISEC proto problém nezaměstnanosti mladých lidí řeší prostřednictvím spolupráce s odbornými učilišti (TVET) a polytechnickými ústavy. Pro bývalého ředitele školy Abineta Seifu je právě tato pomoc pro kožedělný průmysl podstatná: „Tato podpora byla pro naši školu velmi důležitá. Modjo je známé jako město kožedělnictví, kde je řada koželužen. Vždycky mi bylo líto, že nemůžeme poskytovat dobré kurzy v oblasti zpracování kůže, a podpořit tak mladé lidi.“


Komplexní problémy potřebují jasná řešení

Afrika je různorodý kontinent. Stejně tak se liší problémy, které musí lidé v jednotlivých zemích řešit. Proto se v rámci našich programů zaměřujeme na pomoc v různých odvětvích, nejen ve vzdělávání. Níže uvádíme příklady naší pomoci napříč kontinentem.


Zemědělství

Ve všech zemích v Africe, kde působíme, podporujeme udržitelné zemědělství, a to prostřednictvím projektů, které pomohou přímo místním farmářům. Dodáváme jim plodiny, které jsou výživné i odolné. Tím pádem pomáháme také v boji s podvýživou, která je rozšířená v řadě afrických zemí. Zemědělci tak mohou čelit negativním důsledkům klimatické změny a konfliktů, jako je tomu například v jižní Etiopii.

V Zambii pomáháme místním zachovat a zlepšit kvalitu životního prostředí, které je pro ně zdrojem obživy. Tímto přispíváme k zamezení ztrátě mokřadů, které poskytují práci a obživu tisícům lidí.


Podvýživa

Podvýživa je velký problém v řadě afrických zemí. Díky spolupráci s místními můžeme najít účinné prostředky na pomoc a včasné zachycení symptomů podvýživy.


Humanitární a rozvojová pomoc

Například v Demokratické republice Kongo organizujeme lekce vaření výživné kaše z lokálně dostupných surovin. V místech, kde pracujeme, se nám tak podařilo snížit počet případů podvýživy. Místní lidé totiž sdílí tyto znalosti mezi sebou, tím pádem je dopad naší práce o to větší.

Naopak v Angole podporujeme v zapojení do boje s podvýživou místní organizace občanské společnosti. Spolupráce s lokálními organizacemi a aktéry je pro nás důležitá ve všech místech, kde působíme. Často jsou spojovníkem mezi námi a lidmi, kterým pomáháme.


WASH

Voda, sanitace a hygiena (WASH) je jednou z hlavních částí naší práce. Tyto aspekty jsou důležité pro zachování důstojného života na celém světě, Afriku nevyjímaje. V zemích, kde působíme, je cílem našich projektů obnovit infrastrukturu a zajistit tak čistou vodu na pití a mytí.

Příkladem je Etiopie, kde zajišťujeme přístup k pitné vodě. Právě voda je zde důležitá pro zachování života a udržení zemědělství. Za posledních 20 let jsme pomohli postavit nebo obnovit na 1000 vodních zdrojů, které teď spravují místní lidé. Díky tomu má více než tři čtvrtě milionu lidí přístup k pitné vodě.

Kromě přístupu k pitné vodě stavíme také záchody, které jsou u nás samozřejmostí, ale zapomínáme, že nedostatečná sanitace vede k šíření nemocí. Proto naše týmy dělají vše proto, aby tomuto scénáři zabránily. Jen minulý rok se nám tak podařilo zajistit bezpečné toalety pro více než 30 000 lidí v Angole.


Klimatická změna

Dopady klimatické změny se nevyhnuly ani Africe. Naopak, lidé v Africe, kteří nesou nejmenší odpovědnost za klimatickou změnu, jsou jejími následky nejvíce ohroženi.

Abychom zmírnili následky klimatické změny, pomáháme napříč kontinentem v rámci několika projektů. Například v Demokratické republice Kongo podporujeme pěstování bambusu jako alternativního zdroje paliva. Tím pomáháme chránit místní lesy a snížit uhlíkové emise. Stejně tak v Zambii pomáháme zredukovat odpady a emise, a zároveň zvýšit produkci plodin díky využití bioplynu a biokalu. Toto inovativní palivo pomáhá rodinám ušetřit peníze, a zároveň je šetrné k životnímu prostředí. Bioplyn totiž snižuje množství organického odpadu a uhlíkových emisí a biokal, který vzniká, je skvělé ekologické hnojivo. V neposlední řadě pomáhá v Etiopii náš kolega Mesfin se svým týmem s řízením přírodních zdrojů.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz