Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V malebné gruzínské oblasti Aragvi podporuje ČRA projekt na zlepšení socio-ekonomické situace místních obyvatel i formou rozvoje turismu

17.5.2022
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Gruzínský region chráněné krajinné oblasti Aragvi má velký potenciál rozvoje, k němuž však dosud úplně nedochází. Česká rozvojová agentura zde proto podporuje projekt realizovaný společností Člověk v tísni, který je zaměřen mimo jiné na ekonomický rozvoj této oblasti, zejména prostřednictvím podpory komunitního turismu a zemědělství. Podpoře komunitního rozvoje pomáhá vytváření místních akčních skupin a dílčí granty přispívající k udržitelnému rozvoji. Tak jako v případě penzionu Midamo ve vesnici Tkiliana, kde Barbara Džabanišvili a její rodina čekají na své první zahraniční hosty.

Tento projekt je součástí širšího pětiletého programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích obyvatel. Protože i zde, jako v dalších horských oblastech Gruzie, je navíc ohrožen unikátní místní ekosystém a biotop, je hlavním cílem tohoto programu je přispět prostřednictvím multisektorových opatření k udržitelnému rozvoji této oblasti. Program zahrnuje zřízení administrativní správy CHKO Aragvi a návrh Plánu řízení CHKO Aragvi. Tento plán představuje referenční rámec nejen pro činnosti týkající se ochrany unikátní přírodní krajiny v tomto regionu, ale i pro další aktivity v rámci projektu. Otevřou se tak možnosti pro cestovní ruch a tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit. V neposlední řadě přispívá projekt i ke zlepšení porozumění péče o chráněná území u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy.

Hornatá oblast Aragvi sestávající ze tří svébytných komunit má rozsáhlé přírodní zdroje a široký turistický potenciál. V posledních dekádách však tato oblast byla zasažena odchodem obyvatelstva a vylidňováním. Hlavními důvody tohoto vývoje byly nedostatečná infrastruktura a veřejné služby a nedostatek ekonomických příležitostí k zajištění obživy. Proto je hlavním cílem projektu zlepšit socio-ekonomickou situaci obyvatelstva CHKO Aragvi, ať už obyvatel žijících nastálo či pouze sezónně v oblasti. Projekt se rovněž zaměřuje na osoby, které jsou s oblastí nějak spřízněné a podporuje je, aby se aktivně zapojily do jeho rozvoje. Například formou rozvoje tržních systémů v oblasti turismu a zemědělství doplněný o distribuci grantů malým podnikatelům v těchto sektorech.

Jednou z nich je i Barbara Džabanišvili, která se svou rodinou žije v Tkilianě, odlehlé horské vesnici v chráněné oblasti Pšav-Khevsureti. Využila jedinečné lokality, v níž žije, a požádala o grant Místní akční skupinu Aragvi (LAG Aragvi) – projekt založený organizací Člověk v tísni. Jejich penzion Midamo se nachází v malebném údolí řeky Aragvi. Jak Barbara Džabanišvili prozradila Tereze Hronové ze společnosti Člověk v tísni, její rodina zde čeká na své první zahraniční hosty. Zatím hostili pouze místní turisty. Bohužel údolí řeky Aragvi není příliš známou oblastí a Covid-19 dlouho nepřál přeshraničnímu cestování. Navzdory všemu je Barbara a její rodina optimistická a doufá, že turisté brzy přijedou. Penzion Midamo je totiž obklopen překrásnou přírodou chráněné oblasti Pšav-Khevsureti. „V rodině je nás 12, moji sourozenci a rodiče. Máme zde trvalé bydliště a intenzivně se věnujeme podnikání. Rodiče mají na starosti dopravu a vaření, já a můj dospělý bratr průvodcovské služby a přijímání turistů,“ říká Barbara.

Když se Barbara dozvěděla o výzvě LAG Aragvi na žádosti o granty, rozhodla se o přihlásit. „Díky projektu jsme si pořídili nový nábytek. Intenzivně také probíhají různá školení a úvodní setkání v závislosti na našich konkrétních potřebách. Do budoucna plánujeme další rozšiřování podnikání a doufáme, že se nám vše podaří. Chceme si také pořídit koně a začít nabízet výlety na koních,“ poznamenává.

Projekt je řízen a koordinován organizací Člověk v tísni, která využívá zkušeností z implementace přístupu LEADER v sousední horské oblasti Kazbegi. Dalšími partnery jsou Gruzínská Asociace Ekoturismu při podpoře a propagaci služeb udržitelného turismu, dále BRIDGE v oblasti posilování práv žen a RCDA v oblasti udržitelných energetických řešení pro venkovské oblasti. Regionální rozvojová agentura Mtskheta-Mtianeti je zapojena do advokačních aktivit na lokální, regionální a národní úrovni.

„V rámci zmíněného projektu bylo podpořeno přibližně 60 dalších příjemců grantů v komunitách Aragvi – Pšavi, Gudamakari a Piraketa Khevsuretu,“ říká Salome Bakashvili, projektová manažerka organizace Člověk v tísni.

Součástí Programu udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit je také budování kapacit a zvyšování povědomí místních obyvatel, zejména mládeže se zaměřením na povědomí o místní kultuře a tradicích genderové problematice a ochraně životního prostředí. LAG Aragvi je podporována Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci české rozvojové spolupráce.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz