Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČRA v Kambodži podporuje projekt zaměstnatelnosti a vzniku nových důstojných pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

6.1.2022
PRAHA [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Lidé se zdravotním postižením představují v Kambodži jednu z nejvíce marginalizovaných skupin na trhu práce. Obecně platí, že tito lidé v Kambodži častěji žijí v chudobě, přičemž jedním z hlavních důvodů je nerovný přístup ke vzdělání a diskriminační náborové praktiky. Společnost Člověk v tísni zde proto od loňského roku realizuje projekt České rozvojové agentury zaměřený na udržitelný přechod osob se zdravotním postižením směrem k důstojným a vhodným pracovním příležitostem.

Podle dostupných dat dokončí pouze 44% dětí se zdravotním postižením v Kambodži základní školu, ve srovnání se 73% bez zdravotního postižení, zatímco pouze 31% mladých lidí v Kambodži má práci, která odpovídá jejich kvalifikaci. Národní statistiky však nezahrnují údaje o studentech se zdravotním postižením. Zejména ženy se zdravotním postižením, mají potíže s přístupem k formálním programům kurzů technického a odborného vzdělávání a přípravy (TVET). Tato propast se s postupujícím stupněm vzdělávání stále zvyšuje. Kambodžský systém odborného vzdělávání je ve srovnání se sousedními zeměmi, jako je Thajsko nebo Vietnam, stále ještě v počátečním stádiu. Důležitým faktorem umožňujícím osobám se zdravotním postižením najít vhodné pracovní příležitosti, je nutnost řešit základní předsudky, nedorozumění a omezení sektoru odborného vzdělávání a náborového procesu v soukromém sektoru.

Projekt nazvaný Podpora zaměstnatelnosti a vzniku nových důstojných pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Kambodži usiluje především o zlepšení přístupu k důstojným pracovním příležitostem pro osoby se zdravotním postižením skrze získání relevantních dovedností odpovídajících potřebám soukromého sektoru, dále pak jejich podpory pro realizaci vlastního podnikání a v neposlední řadě i inkluzivnější postupy ze strany zaměstnavatelů. „Soubory dovedností poskytované kurzy technického a odborného vzdělávání a přípravy často neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů. Je naléhavě nutné poskytnout více příležitostí k rozvoji dovedností a kvalifikací relevantních pro trh práce tím, že se tyto školy stanou inkluzivními. Pokud je odborná příprava přístupná a odpovídá potřebám trhu práce, umožňuje osobám se zdravotním postižením získat specifické dovednosti pro zaměstnání, a tím zvýšit jejich šance na vymanění se z cyklu chudoby a sociální izolace. V rámci projektu proto usilujeme o začlenění kurzů přizpůsobených na míru osobám se zdravotním postižením do stávajících učebních osnov, a to v úzké spolupráci s klíčovými vládními institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. Konečným cílem bude usnadnit osobám se zdravotním postižením přechod do dlouhodobého zaměstnání,“ říká koordinátor mise Jan Ciupa ze společnosti Člověk v tísni.

Soukromý sektor v Kambodži aktuálně není dobře přizpůsoben k přijímání osob se zdravotním postižením. V Kambodži platí zákon, který stanovuje, že zaměstnavatelé musí najmout jednu osobu se zdravotním postižením na každých sto zaměstnanců, avšak není plně dodržován a nejsou uplatňovány žádné důsledky. V Kambodži existuje přibližně pouze deset soukromých agentur práce, které přijímají národní i zahraniční uchazeče o zaměstnání. Těmito agenturami bylo doposud přijato velmi málo lidí se zdravotním postižením.

Cílem projektu realizovaného společností Člověk v tísni je mimo vytváření dostupných kurzů pro osoby se zdravotním postižením také budování důvěry, navazování nových vazeb a budování kapacit. TVET pracovníci budou seznámeni o etické sensitivitě v oblasti zdravotního postižení, a proškoleni, jak sami plánovat inkluzivní výuku. Cílem jednoho z plánovaných školení je zajistit, aby zaměstnanci TVET měli potřebné dovednosti, znalosti a porozumění, a mohli tak zajistit dostupnost jejich kurzů pro osoby se zdravotním postižením. Školení bude probíhat prezenčně a participantům budou poskytnuty potřebné zdroje a mentoring pro zajištění toho, aby TVET pracovníci mohli dlouhodobě poskytovat dostupné inkluzivní kurzy.

„Během realizace projektu náš projektový tým posoudí, jak zajistit vhodné přizpůsobení TVET center v reakci na specifické požadavky osoby se zdravotním postižením. Tým se zaměří především na fyzickou přístupnost, ale i další bariéry. Zaměstnanci budou proškoleni, aby lépe porozuměli, jakým fyzickým překážkám osoby se zdravotním postižením musejí čelit, pokud chtějí navštěvovat dané TVET kurzy. Bude také realizován participativní workshop na téma, jak stávající prostory a TVET kurzy udělat více inkluzivnější,“ dodává Jan Ciupa.

Z projektu by mělo mít užitek na 80 osob s postižením v Phnompenhu v podobě získání přístupu k pilotovaným kurzům TVET a získání přístupu k podnikatelské inkubaci a školení managementu. Dále půjde o 20–30 zaměstnanců TVET proškolených v oblasti povědomí o zdravotním postižení, etikety a inkluzivní adaptace kurzů, stejně jako 20–30 zaměstnavatelů v Phnompenhu. Proškoleno bude i zhruba 15 úředníků na ministerstvu práce a příslušných institucích. Dalších přibližně 2 000 lidí z širší veřejnosti bude zapojených do informační kampaně.

Člověk v tísni Kambodža bude projekt realizovat v Phnompenhu v úzké spolupráci se společností Agile Development Group, sociálním podnikem, který vytváří ekonomické příležitosti a pomáhá budovat nezávislý život osoby se zdravotním postižením v Kambodži. Do projektu budou rovněž zapojeni různí aktéři, včetně Ministerstva sociálních věcí, veteránů a mládeže (MoSVY), Ministerstva práce a odborného vzdělávání (MLVT), soukromého sektoru; Cambodian Disabled People’s Organizations, nevládní organizace zaměřené na zdravotně postižené, jakož i příslušné organizace občanské společnosti a sdružení.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz