Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii

23.2.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná infrastruktura. To mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Česká rozvojová agentura vypsala loni mimořádnou výzvu svého Programu B2B, v rámci níž mimo jiné podpořila zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro místní část Hazzah ve východní Ghútě, které se ujala česká společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Studie proveditelnosti zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. reaguje na současnou poptávku syrských partnerů a zejména na plánované projekty v oblasti vodohospodářství v kompetenci Ministerstva vody v Sýrii. Účelem projektu studie proveditelnosti je rozpoznání potřeb a rozsahu potenciálního trhu v zemi na modelovém případě vybrané lokality, a identifikaci dalších potenciálních partnerů pro komerční kooperaci a vědeckou spolupráci. Stejně jako průzkum legislativy v oblasti vodního hospodářství. Efektivní vodní hospodářství je základním předpokladem pro zvýšení tržního potenciálu, růstu životní úrovně a dalšího ekonomického rozvoje.

Tým společnosti Vodní zdroje Ekomonitor nejprve zahájil akviziční fázi projektu v průběhu roku 2020 zahajovacím jednáním s místním partnerem, kterému byl podrobně představen koncept celého projektu a naplánovaly se s ním aktivity vedoucí k zajištění vzájemné spolupráce a zajištění součinnosti zástupců jednotlivých státních a samosprávních celků po celou dobu přípravy studie proveditelnosti. Naplánování zajištění maximálního množství dostupných informací o zájmovém území vedlo k monitoringu aktuální situace ve východní Ghútě a možnosti navrhnout technické řešení. Dodání podkladů proběhlo e-mailovou a korespondenční formou, jelikož nebylo v plánované době možné vycestovat na místo projektu z důvodu omezení cestování do zahraničí spojených v důsledku pandemie COVID-19. Za těchto okolností se naplánovaná služební cesta českých zástupců firmy přesunula na pozdější období realizace projektu, konkrétně na fázi vyhodnocení studie proveditelnosti.

„V průběhu září se uskutečnila jednání v Damašku, kterého se účastnili zástupci místního partnera a zástupce Ministerstva pro vodní zdroje. Na jednání byla diskutována současná situace s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v této lokalitě. Na základě těchto informací byla v listopadu uskutečněna cesta syrských partnerů, žijících střídavě v České republice a Sýrii, Ing. Abdulwahada Kurdiho a Ing. Samuela Nabila do Sýrie. Bylo využito jejich zkušeností se sběrem dat v terénu a zejména se znalostí místní samosprávy. Následně byla tato data vyhodnocena v podobě zpracování podkladů od Ministerstva pro vodní zdroje. Činnost byla podstatná z hlediska zhodnocení vhodného postupu při vlastním koncepčním řešení problému,“ říká projektový manažer společnosti Vodní zdroje Ekomonitor Tomáš Kašpar.

Pracovníci společnosti Vodní zdroje Ekomonitor se již více jak tři roky pohybují v oblasti Syrské arabské republiky. V současné době realizují např. dodávku kontejnerové čistírny odpadních vod pro nemocnici v Al Hudě. Jedná se o vázaný finanční dar, který byl poskytnut ze strany České republiky přímo majiteli nemocnice v Al Hudě. Součástí je i dodávka nemocničního vybavení pro uvedenou nemocnici. „V souvislosti s projektem úpravy vody pro oblast východní Ghúty – Hazzah by se dalo uvažovat o využití podobného finančního nástroje, tj. vázaného finančního daru pro samosprávu místní části Hazzah. Místní samospráva by tak mohla participovat na projektu dodávkou stavebních prací a využití místní pracovní síly. Český partner by mohl dodávkou technologií čištění pitných vod získat velmi potřebné reference a následně se účastnit veřejných tendrů na dodávky obdobných technologických celků,“ vysvětluje Tomáš Kašpar. Nutno ještě podotknout, že dodávky technologických celků na rekonstrukce pitných a odpadních vod nejsou zasaženy ekonomickými sankcemi.

V současnosti vnímá syrská vláda velmi pozitivně, že Česká republika po celou dobu krize ponechala v provozu zastupitelský úřad v Damašku. Na základě toho ČR pokračuje v poskytování humanitární a rozvojové pomoci. Vedle těchto oblastí se soustřeďuje také na stabilizační projekty, na kterých mohou participovat české společnosti. Tato podpora směřuje zejména na oblasti jako obnova základní infrastruktury, vodní sítě, obnova zdravotnických zařízení, obnova odpadového hospodářství, stabilizace některých průmyslových odvětví s cílem vytvořit či obnovit pracovní příležitosti, ať už jde o farmaceutický průmysl, stavebnictví, environmentální technologie nebo potravinářsko-zpracovatelský průmysl.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz