Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kaple vnitřního ticha

19.4.2016
LEDNICE [NAOKRAJI, o krajině na okraji, z.s.]
Autor: Ing. Hana Matějková, tel: 608889971

Polní cesta mezi lokalitami Záhumenice a Mezicestí v katastru obce Nová Lhota je lemována hned několika křížky. Ty jsou připomínkou toho, co je pro krajinu našeho domova charakteristické: je to mozaika křížků, kapliček, lesíků, alejí, solitérních stromů i drobných kostelíků či rybníků. To vše vytváří pocit domova v nás. Pečovat o náš domov, znamená i pečovat o odkaz našich předků v krajině a dále jej rozvíjet. Cílem našeho projektu je obnovení duchovního významu lokality s odkazem na křesťanskou tradici bude založení stromové kaple. Kaple poskytne místo pro ztišení v dnešní rychlé době, pro setkávání místních či sdílení.
Výsadba kaple bude probíhat na den Země 22. dubna. Kaple bude vysazena z 24 lip (Tilia cordata). K výsadbě jsou přizváni žáci místní školy. Každý z nich bude mít možnost zasadit jeden strom, který si „adoptuje“ a bude o něho s celou rodinou v budoucnu pečovat. Každý strom bude označen jmenovkou se jménem rodiny žáka. Díky zapojení dětí a jejich rodin dojde k navázání vztahu s místem stromové kaple. Děti (a jejich rodiny) pocítí sounáležitost, odpovědnost za místo a budou následně o něho pečovat a navštěvovat ho. Slavnostní otevření akce bude probíhat formou putování, které začne u místního kostela, kde zazpívají žáci místní školy. Po cestě ke kapli vystoupí místní básník, který přednese své básně o krajině. Cílem poutě bude samotná kaple, kde proběhne bohoslužba pod širým nebem, kterou povede místní farář. Po bohoslužbě bude v blízkosti kaple uspořádán piknik v trávě s hudebním doprovodem.
Díky této kulturní akcí vytvoříme prostor pro pochopení významu nově vytvořeného místa. Vznikne prostor pro sdílení, pro prohloubení sousedských vztahů. Projekt je zaměřený na aktivizaci místní komunity, ve které je potenciál pro rozvoj následné činnosti podporující mezilidské vztahy. Místní lidé budou obohaceni o nové zkušenosti a dovednosti. Celá akce je založena na dobrovolnické práci všech zapojených lidí, kteří přispějí ať už svým časem nebo odbornými znalostmi.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz