Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení českých spotřebitelů zpřístupňuje spotřebitelské informace pro neslyšící a nevidomé

10. 11. 2014 -, Econnect/Sdružení českých spotřebitelů

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) v rámci svých projektů připravuje specifické aktivity pro skupiny spotřebitelů, které jsou zvláště zranitelné a ohrožené. Trh bohužel stále vykazuje řadu forem nekorektního, netolerantního a neohleduplného jednání a chování vůči spotřebiteli. Proto některé své aktivity SČS zaměřuje hlavně na bezpečnost dětí a mládeže, na osoby se zdravotním postižením a na seniory.

SČS realizuje projekt zahájený v roce 2012, zaměřený na zpřístupňování informací o spotřebitelské problematice pro osoby neslyšící a nedoslýchavé a osoby nevidomé a slabozraké. Pro neslyšící jsou informace přeložené do znakového jazyka, pro nevidomé jsou publikace SČS zpřístupněné v Digitální knihovně dokumentů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Všechny tyto moduly naleznete na webu SČS.

Pro osoby neslyšící vytvořilo SČS v letošním roce ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka dva moduly o spotřebitelských tématech ve znakovém jazyce. Jsou rozděleny pro lepší přehlednost a srozumitelnost do jednotlivých „kapitol“ včetně textu tlumočené části modulu.

První modul „Podomní prodej - změna dodavatele energií“ upozorňuje na rozmáhající se podvody při nabídkách na změnu dodavatele energií při podomním prodeji, často spojené s nekorektním až podvodným jednáním. Modul je zpřístupněný zde. Druhý modul „Předváděcí akce“ popisuje nové taktiky, které začínají využívat "šmejdi" na předváděcích akcích od ledna 2014 po vydání novely zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele. Nabízí rady, jak se bránit a kam se může postižený obrátit o další pomoc.

Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých SČS v letošním roce opět připravilo spotřebitelské informace pro Digitální knihovnu dokumentů. Ta disponuje unikátním speciálním systémem pro zpřístupnění tištěných knih, časopisů a textů pro potřeby zrakově postižených (http://www.kdd.cz). Publikace „Manuál rizikových vztahů - průvodce pro spotřebitele“ popisuje situace a jejich řešení při uzavírání smluvních vztahů, zadlužení, exekuci, podomním prodeji a předváděcích akcích. Další publikací převedenou do digitální podoby jsou nové taktiky šmejdů na předváděcích akcích. Tyto texty jsou rovněž zpřístupněné na stránkách SČS.

www.konzument.cz
www.facebook.com/Spotrebitele
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu k bezpečnosti a kvalitě výrobků a služeb, normalizaci, finančním službám aj. Ve více regionech, kde má zastoupení prostřednictvím regionálních kontaktních míst, vyhlašuje soutěž Spokojený zákazník kraje, kterou zaštiťují a předávají hejtmané. Touto cenou se SČS snaží přispívat k „pozitivnímu přístupu“ při vytváření lepších vztahů mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz