Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ropákem roku 2013 se stal prezident Zeman, Zelenou perlu získal Andrej Babiš

28. 4. 2014 -, Econnect/Děti Země

Ropáka 2013 získal Miloš Zeman a Zelenou perlu 2013 Andrej Babiš. Rozhodlo o tom 90 členů Komise ze 113. Celkem 90 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 22. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin a 19. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just a další.

Titul Ropák 2013 získal

1) Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky – Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Česká republika (227 bodů)

- za podporu výstavby cca 380 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 300-400 mld. Kč do roku 2045, přestože ekologické, dopravní, ekonomické i právní hlediska tento projekt silně zpochybňují, jak mj. dokládá i stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd z února 2014, podle kterého by došlo k zásadnímu zásahu do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů střední Evropy,
- za podporu prolomení územních limitů schválených českou vládou v roce 1991 na Mostecku jako lék na vysokou nezaměstnanost, čímž by se pokračovalo v likvidaci zachovalých zbytků okolní krajiny, takže by došlo k vystěhování obyvatel Horního Jiřetína a Černic a velkorypadla by se přiblížila na 500 metrů k Litvínovu a Lomu u Mostu,
- za podporu kácení kůrovcem napadených stromů v Národním parku Šumava, ačkoliv nejde o hospodářské lesy, neboť cílem je zachování přírodních procesů,
- za podporu výstavby dvou jaderných bloků v JE Temelín za 300-500 mld. Kč a pátého bloku v JE Dukovany, ačkoliv pro životní prostředí, včetně snižování znečištění ovzduší a koncentrací skleníkových plynů, je výhodnější podporovat energetické úspory a alternativní zdroje energie, než tyto ekonomicky, bezpečnostně, strategicky a ekologicky rizikové stavby.


Zelenou perlu 20132 získal

1) Andrej Babiš, předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO (261 bodů)

„My se jednou asi z té demokracie poděláme, všichni. Jak jinak totiž vysvětlit to, že se tu k dálnici vyjadřuje jezevec, ekologický terorista a taky každý starosta chce mít výjezd...“
z článku Babiš soptí: K dálnici se dneska vyjadřuje i jezevec. Jednou se z té demokracie poděláme
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Babis-sopti-K-dalnici-se-dneska-vyjadruje-i-jezevec-Jednou-se-z-te-demokracie-podelame-271563, 11. 5. 2013


V anketě Ropák 2013 se na dalších dvou místech umístili:

2) Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (167 bodů)

- za návrh nové vyhlášky o ochraně mimolesních dřevin, která ve městech snižuje jejich ochranu před vykácením, neboť rostou-li na oplocených zahradách, pak povolení nebude nutné, a dále lze bez povolení kácet i stromy s obvodem kmene menším než 80 cm (ve výšce 130 cm) bez ohledu na jejich věk a druh,
- za nepředložení nového zákona o odpadech, který je na Ministerstvu životního prostředí připravován od roku 2005 a který by umožnil lépe předcházet vzniku odpadů a zvýšil podíl třídění a recyklace, namísto skládkování a masivní výstavby spaloven odpadů,
- za odpovědnost při přesunu 3,7 mld. Kč z Operačního programu životní prostředí na výstavbu pražského metra, ačkoliv tyto prostředky byly původně určené pro obce na snížení znečištění ovzduší, zateplení veřejných budov nebo na zlepšení recyklace odpadů.

3) MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS) – Česká republika (143 bodů)

- za předložení návrhu usnesení vlády, kterým se snažil obejít standardní proces schvalování aktualizace Státní energetické koncepce ČR do roku 2040, neboť obsahoval takové úkoly jako například vyhledání nové lokality pro další jaderné elektrárny, přípravu legislativní normy, která by zrychlila povolování velkých energetických staveb bez efektivní účasti veřejnosti, nebo prosazení zákona o odpadech podporujícího masivní spalování komunálního odpadu (až do 70 %),
- za přípravu návrhu zákona, který by umožnil dotování výroby elektřiny z jaderných elektráren, ačkoliv nebyla dosud posouzena a schválena Státní energetická koncepce ČR do roku 2040, která by měla v dlouhodobém výhledu stanovit podíl jednotlivých zdrojů na celkové produkci energie,
- za prosazování novely horního zákona, kterou by byla zavedena „modernizovaná“ možnost vyvlastnění soukromých nemovitostí pro těžbu nerostných surovin, zejména uhlí a uranu, se souhlasem státu, přestože vyvlastňovací paragrafy byly z horního zákona odstraněny v lednu 2013,
- za prosazování novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která měla zrušit podporu výroby z obnovitelných zdrojů a naopak podpořit výrobu energie spalováním komunálního odpadu.

3) Mgr. Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí (KDU-ČSL) – Jihočeský kraj, Česká republika (143 bodů)

- za osobní podporu výstavby dvou jaderných bloků přímo v JE Temelín za 300-500 mld. Kč ihned po nástupu do funkce v červenci 2013 jako vysoce ekologického, bezpečného a soběstačného energetického zdroje, ačkoliv nový ministr životního prostředí by měl spíše navštívit ekologicky nekontroverzní stavbu, neboť pro životní prostředí je výhodnější podporovat energetické úspory a alternativní zdroje energie, než ekonomicky, bezpečnostně, strategicky a ekologicky rizikovou stavbu,
- za nepředložení nového zákona o odpadech, který je na Ministerstvu životního prostředí připravován od roku 2005 a který by umožnil lépe předcházet vzniku odpadů a zvýšil podíl třídění a recyklace, namísto skládkování a masivní výstavby spaloven odpadů,
- za nečinnost při připomínkování Politiky druhotných surovin, připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu, která předpokládá zastavení nárůstu recyklace komunálního odpadu a naopak podporuje jeho spalování ve spalovnách,
- za předložení novely zákona o obalech, která nelogicky stanovuje nízké cíle pro podíl recyklace jednotlivých druhů obalů, přestože většina cílů pro rok 2015 byla s rezervou plněna již v roce 2013,
- za vyhlášení grantu pro občanská sdružení na likvidaci černých skládek, ačkoliv k této činnosti nemá laická veřejnost oprávnění, z grantu nelze hradit osobní a ani režijní náklady, takže se spíše jedná o výsměch odborné činnosti občanských sdružení, která by podle MŽP měla nahradit neschopnost veřejné správy při řešení černých skládek; jedná se tak o zásadní posun k myšlení politiků 80. let minulého století, jehož příkladem je projev tehdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše na Červeném Hrádku, který mj. tvrdil, že ekologická hnutí nemají demonstrovat za lepší životní prostředí, ale mají chodit čistit potoky.


V anketě Zelená perla 2013 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje (ČSSD) (113 bodů)

„Kdyby to šlo, všechny vlaky bych hned zrušil a nahradil bych je autobusem.“
z článku Vlaky, nebo autobusy? Kraje i stát šetří, vlakům ale dávají přednost
http://hn.ihned.cz/c1-60850090-vlaky-nebo-autobusy-kraje-i-stat-setri-vlakum-ale-davaji-prednost, 23. 9. 2013

3) Jaroslav Foldyna, lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji na poslance Poslanecké sněmovny P ČR (104 bodů)

„Na dostavbu dálnice D8 mám radikální názor. Je třeba ji okamžitě dostavět, třeba i speciálním zákonem lex D8 a na opakované sabotáže ze strany ekologických iniciativ se vykašlat.“
(odpověď na otázku, co říká na zavalenou dálnici D8 v Českém středohoří obrovským sesuvem)
z článku Foldyna: Lékem na nezaměstnanost jsou prospěšné práce
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/jaroslav-foldyna-lekem-na-nezamestnanost-jsou-verejne-prospesne-prace-20131007.html, 7. 10. 2013


Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2013

4) Ing. Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR – Česká republika (135 bodů)

- za podporu výstavby cca 380 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 300-400 mld. Kč do roku 2045, přestože ekologická, dopravní, ekonomická i právní hlediska tento projekt silně zpochybňují, jak mj. dokládá i stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd z února 2014, podle kterého by došlo k zásadnímu zásahu do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů střední Evropy,
- za prosazování koncepce obsahující investici kolem 17 mld. Kč (do roku 2020) na zlepšení plavebních podmínek na Labi až do Pardubic (zejména pro nákladní vodní dopravu), mj. výstavbou jezu u Děčína za 5 mld. Kč, plavebního kanálu u Přelouče za 3 mld. Kč, plavebního stupně Srnojedy za 420 mil. Kč, přístavu v Pardubicích za 220 mil. Kč a dalších staveb a na zlepšení plavebních podmínek na Vltavě až do Českých Budějovic (zejména pro osobní vodní dopravu), mj. výstavbou obrovských lodních zdvihadel Slapy a Orlík, prodloužením plavební komory na Kamýku, výstavbou nové komory na jezu v Hněvkovicích či nového přístavu v Hluboké nad Vltavou atd., přestože jde téměř vždy o dopravně neodůvodněné, finančně velmi náročné a ekologicky nepřijatelné megalomanské stavby s nízkým veřejným užitkem, zejména na Labi, které mělo být od května 2004 součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, neboť jde o přírodně velmi cenné území s desítkami zvláště chráněných druhů organismů,
- za úmyslnou, plánovanou a systematickou obstrukční nečinnost a porušován zákona č. 106/1999 Sb. během roku 2013 při vyřizování více než 20 žádostí o informace, které se týkaly zaslání odborných ekologických studií a smluv s fakturami o výdajích z veřejných rozpočtů za práci externích odborníků a právníků při přípravě vodních staveb v ČR, zejména jezu v Děčíně a plavebního kanálu u Přelouče, takže proti nečinnosti ŘVC ČR bylo podáno téměř 20 správních žalob.

5) Ing. Jiří Cieńciała, ministr průmyslu a obchodu – Česká republika (132 bodů)

- za nepředložení žádných reálných variant aktualizace Statní energetické koncepce ČR do roku 2040 podle požadavku Ministerstva životního prostředí, přičemž předložená varianta nevychází z evropských strategií snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a maximalizace energetické efektivity, neboť obsahuje výstavbu dvou nových jaderných bloků v JE Temelín a pátého bloku v JE Dukovany, snižování až zastavení finanční podpory obnovitelných zdrojů energie a podporu výstavby nových spaloven komunálního odpadu, a dále z koncepce není zřejmé, zda souhlasí s prolomením územních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku,
- za prosazování aktualizace Surovinové politiky ČR do roku 2040, která mj. zahrnuje prolomení územních limitů na Mostecku a zbourání Horního Jiřetína a Černic, podmíněné pokračování v těžbě uranu v Rožínce i za cenu jejího dotování, úvahy o zahájení těžby uranu na Jihlavsku a v Podještědí s rizikem znečištění podzemních vod, výstavbu nových spaloven recyklovatelného komunálního odpadu s pevně předem stanovenými výkupními cenami takto vyrobené energie, podporu těžby zlata na Šumavě, v Brdech nebo u slapské přehrady apod.,
- za přípravu Politiky druhotných surovin, která rezignuje na zvyšování míry recyklace, neboť předpokládá vyšší podíl ekonomicky méně výhodného energetického využívání odpadů ve spalovnách,
- za prosazování novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která měla zrušit podporu výroby z obnovitelných zdrojů a naopak podpořit výrobu energie spalováním komunálního odpadu.

6) Mgr. Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava (ODS) – Jihočeský kraj (130 bodů)

- za nelogické podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí uložit Správě Národního Parku Šumava pokutu z důvodu prokázaného a opakovaného porušování zákonů, mj. za kácení v oblasti Ptačího potoka a na dalších cenných místech parku, za použití jedovatých pesticidů, za rušení vzácných tetřevů porážením a loupáním stromů přímo v místech, kde hnízdí.

7) RNDr. Vladimír Vrána, zástupce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj (61 bodů)

- za vydání souhlasu Lesní správě Lanškroun v lednu 2013 k vykácení ekologicky hodnotného starého bukového lesa pralesovitého charakteru na čtyřech místech v evropsky významné lokalitě a v přírodní rezervaci Psí kuchyně na Svitavsku, a to v rozporu se schváleným plánem péče a bez povolených výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze zakázaných činností a k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů (např. v okolí hnízda vzácného orla mořského), takže proti tomuto souhlasu se muselo kriticky vyjádřit 26 spolků a odborníků z celé ČR.

8) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s. – Plzeňský kraj (55 bodů)

- za zahájení výstavby velkokapacitní spalovny komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně v září 2013 za cca 2,5 miliardy korun s roční kapacitou 95 tisíc tun odpadů (před referendem občanů to bylo 60 tisíc tun/rok), ačkoli krajský soud od prosince 2012 zkoumá žalobu proti vydání územního rozhodnutí a od srpna 2013 žalobu proti vydání stavebního povolení a ačkoliv v kraji takové množství odpadů ani nevzniká a jeho dovážení z jiných částí ČR nebo ze zahraničí by vážně ohrožovalo životní prostředí v okolí, jako je zvýšení dopravních intenzit s hlukem a emisemi, došlo by k znesnadnění vzniku efektivního systému sběru, třídění a recyklace odpadů, resp. nebyly posouzeny jiné varianty jako například zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů; navíc nebyla za účasti veřejnosti posouzena varianta nakládání s odpady bez výstavby spalovny.

9) Ing. Tomáš Hrodek, místostarosta města Neratovice (ODS) – Středočeský kraj (47 bodů)

- za podání odvolání Neratovic v březnu 2013 proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým bylo podle zákona o integrované prevenci společnosti Spolana Neratovice, a. s., uloženo ukončit do konce roku 2014 (místo do konce roku 2020) ekologicky rizikovou výrobu chloru amalgamovou elektrolýzou, při které se používá toxická rtuť, neboť město požaduje uložit lhůtu do konce roku 2018, čímž ovšem rezignovalo na zajištění příznivého životního prostředí svým obyvatelům s tvrzením o údajných ekonomických a sociálních dopadech tohoto rozhodnutí; odvolání s ekonomickými důvody podala i Spolana Neratovice, a. s., ačkoliv dříve s termínem roku 2014 souhlasila.

10) Mgr. Jana Piekníková, pověřena dočasným zastupováním ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí – Středočeský kraj (46 bodů)

- za vydání souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů rozšíření letiště Vodochody na životní prostředí v říjnu 2013 se 122 podmínkami, které předpokládá ročně odbavit asi 3,5 milionu cestujících, provést 35.000 startů a přistání a má začít fungovat od roku 2016, ačkoliv se opakovaně upozorňovalo, že území blízko Prahy je již nyní antropogenně značně zatížené, že existuje riziko překročení zákonných limitů mnohých ukazatelů stavu životního prostředí majících vliv na zdraví osob, zejména hluku, že nejsou důsledně řešena rizika havárií letadel apod., přičemž bylo zasláno více než 80 vyjádření, z nichž se stavbou nesouhlasila platforma Stop Letišti Vodochody, Středočeský kraj a více než dvacet okolních obcí.

11) Ing. Bohumil Synek, vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed – Jihomoravský kraj (17 bodů)

- za vydání třetího územního rozhodnutí v září 2013 se 61 podmínkami pro stavbu železničního uzlu v Brně s osobním nádražím umístěným asi 800 metrů na jih od současného, ačkoliv chybějí Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly soudem zrušeny v červnu 2012, chybí závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu nebo kvalitnější hluková studie, která by lépe ochránila obyvatele Židenic.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2013

4) Martin Pecina, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s. (103 bodů)

„Klimatické změny jsou otázkou víry a nikoli vědy. Nehodlám s vámi nijak polemizovat. Je mi 44 let a již jsem zažil roky teplejší i chladnější, než jsou právě probíhající.“
z rozhovoru Martin Pecina: „Elektrická energie je výborný, dobře zaplacený exportní artikl“
Technický týdeník, 18. 3. 2013

5) Miloš Zeman, kandidát na prezidenta ČR (89 bodů)

„Já už jsem několikrát k Šumavě řekl, že to již dávno je hospodářský les nikoliv žádný prales. Ten je pouze na Boubíně. Z tohoto důvodu zničení podstatné části Šumavy zelenými aktivisty pokládám za zločin proti přírodě a jsem rád, že došlo k výměně ve vedení národního parku, kde jsou konečně v čele duševně zdraví lidé.“
(odpověď na otázku, jak by se měly řešit lesy a příroda v Národním parku Šumava)
z článku Volba prezidenta 2013: Šumava nebo Temelín, Miloš Zeman zůstává ve svých názorech konzistentní
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volba-prezidenta-2013-sumava-nebo-temelin-milos-zeman-zustava-ve-svych-nazorech-konzistentni, 8. 1. 2013

6) Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (87 bodů)

„Nemám nic proti iniciativě občanů. Například že se v sobotu seberou a jdou vyčistit les, nebo vezmou děti na výlet, aby věděly, že kráva není fialová. Nedělají to ale jako ideologii, jako dogma, jako zelené náboženství, dělají to proto, že je to normální.“
z rozhovoru Ministr Chalupa chce domovní šťáry u těch, kteří topí PET lahvemi
http://www.novinky.cz/ekonomika/303458-ministr-chalupa-chce-domovni-stary-u-tech-kteri-topi-pet-lahvemi.html, 30. 5. 2013

7) Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (85 bodů)

„Stavba jaderné elektrárny je dobrodružství na hraně možností evropské civilizace.“
z rozhovoru Dana Drábová: Je těžké rozhodnout, co zveřejnit
Literární noviny, 28. 2. 2013

8) Jiří Mánek, ředitel Správy Národního parku Šumava (76 bodů)

„Zatímco Miloš Zeman opakovaně jezdí na Šumavu a ve svých postojích k Šumavě znamená rozumnou ochranou přírody, Karel Schwarzenberg se na věc dívá z pražské kavárny obklopen aktivisty, kteří nerozeznají smrk od jedle, přitom bravurně štvou a manipulují veřejné mínění prostřednictvím médií a sociálních sítí.“
z článku Šumava zelená, nebo sežraná kůrovcem
http://manek.blog.ihned.cz/c1-59134250-sumava-zelena-nebo-sezrana-kurovcem.6.2012, 16. 1. 2013

9) Jiří Mánek, ředitel Správy Národního parku Šumava (66 bodů)

„A doufám, že při svém rozhodování o prezidentovi České republiky si uvědomí, že mimo jiné také volí mezi zelenou Šumavou plnou zpívajícího ptactva a vyschlou Šumavou bez dospělého lesa, zato plnou aktivistů přivázaných ke stromům.“
z článku Šumava zelená, nebo sežraná kůrovcem
http://manek.blog.ihned.cz/c1-59134250-sumava-zelena-nebo-sezrana-kurovcem.6.2012, 16. 1. 2013

10) Jana Bobošíková, předsedkyně Suverenity (56 bodů)

„Národní park Šumava by měl být mixem obojího. Přírodním procesům by měla být ponechána jen taková část, která nebude ohrožovat park, jako celek. Člověk aktivně reguloval přírodní procesy v historii vždy a věřím, že svobodný lidský duch tak bude činit v rozumné míře...“
z rozhovoru v článku Volba prezidenta 2013: Občanská sdružení nemohou být partnerem státu, říká Bobošíková
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volba-prezidenta-2013-obcanska-sdruzeni-nemohou-byt-partnerem-statu-rika-bobosikova, 2. 1. 2013

11) Dita Portová, místopředsedkyně Strany práv občanů (48 bodů)

„Nedávno jsem viděla v jednom vědecko-populárním pořadu, že výraznější globální oteplování naši planetu skutečně čeká, ale asi tak za dva miliony let.“
z článku Špidlo, nech se vyšetřit. Zemanovi lidé se nehezky vysmáli bývalému premiérovi
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Spidlo-nech-se-vysetrit-Zemanovi-lide-se-nehezky-vysmali-byvalemu-premierovi-272929, 23. 5. 2013

12) Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (44 bodů)

„... pod mým ministerstvem jsme přestali platit různé ekoaktivistické skupiny, na místo toho jsme ty peníze začali směřovat na projekty, které podle našeho názoru přírodě lépe slouží, ať už to jsou třeba ozdravné pobyty pro děti z Moravskoslezského kraje, anebo třeba právě teď spuštění projekt obnovy návštěvnické infrastruktury v chráněných územích...“
(z diskuse po získání titulu Ropák 2012 o tom, jak MŽP nově chrání životní prostředí a přírodu a krajinu oproti minulosti); z rozhovoru pro pořad Ozvěny dne 18:00 v ČRo-Radiožurnál
http://www.ods.cz/clanek/4608-ozveny-dne, 26. 4. 2013

13) Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje (ČSSD) (42 bodů)

„Za dané hospodářské a sociální situace považoval kraj za vhodné společnosti EVS v žádosti vyhovět. Bohužel, jenom čistého vzduchu se člověk nenají."
(komentář k vydání změny č. 7 integrovaného povolení krajským úřadem pro společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., která nemusí svou ocelárnu odprášit do září 2013, ale až do září 2015)
z článku Čistého vzduchu se nenajíme, řekl kraj a ocelárně prodloužil termín na odprášení
http://www.novinky.cz/ekonomika/313440-cisteho-vzduchu-se-nenajime-rekl-kraj-a-ocelarne-prodlouzil-termin-na-odpraseni.html, 16. 9. 2013

14) Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (35 bodů)

„Pokud jsem Ropáka obdržel za své postoje a činy k Šumavě, Natuře 2000 a k dostavbě Temelína, tak za všemi si stojím, udělal bych je znovu. Jsou dobré pro přírodu. Myslím si, že to je důkaz toho, že svoji práci dělám dobře bez zeleného šílenství.“
z Prohlášení ministra životního prostředí k Ropákovi roku
http://www.mzp.cz/cz/news_130426_ropak, 26. 4. 2013

15) Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí pro sekci ochrany přírody a krajiny (TOP09) (25 bodů)

„Není v něm dovoleno, aby lanovka vznikla. V tom zákoně je v rámci dohod s místními samosprávami vymezen prostor, kde by ta lanovka, podle jejich představ, mohla stát.“
(v rozhovoru o návrhu zákona o Národním parku Šumava odpověď na otázku: Proč je vůbec v zákonu dovoleno, aby lanovka vznikla?)
z článku Šumava? Nikdo není spokojen, a to je dobře, říká náměstek
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sumava-nikdo-neni-spokojen-a-to-je-dobre-rika-namestek_268403.html, 26. 4. 2013

16) Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR (20 bodů)

„Já sám za sebe vždycky prohlašuju, že cokoliv Ředitelství vodních cest připravuju, čili je státní investor právě pro vodní cesty, tak jako jeden z prvních parametrů má ochranu životního prostředí.“
z rozhovoru o plánech na stavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe
ČRo1-Radiožurnál: Dvacetiminutovka Radiožurnálu, 18. 9. 2013

17) Pavel Kováčik, lídr kandidátky KSČM v Kraji Vysočina na poslance Poslanecké sněmovny P ČR (16 bodů)

„Jaderná elektrárna Dukovany je matkou zaměstnavatelkou, největší, hned po nemocnici. Pokud by se nestavělo, tak tam chcípne pes. Proto lidé podporují dostavbu.“
z článku Politici z Vysočiny podporují jadernou energii a odmítají rozšíření těžby
http://www.novinky.cz/domaci/314897-politici-z-vysociny-podporuji-jadernou-energii-a-odmitaji-rozsireni-tezby.html, 1. 10. 2013

18) Robert Kotzian, náměstek primátora města Brna a zastupitel MČ Brno-Bohunice (ODS) (14 bodů)

„Odvolání Dětí Země považuji za krajně nezodpovědné jednání, které může znamenat, že v Brně nebude postaveno nové nádraží ani ve variantě U řeky, ani ve variantě Pod Petrovem. Děti Země vážně ohrožují setrvání města Brna na křížení dvou transevropských dopravních koridorů TEN-T.“
z textu Tiskové zprávy Roberta Kotziana k podání odvolání vůči územnímu rozhodnutí pro Nádraží u řeky
http://robertkotzian.blogspot.cz/2013/10/tiskova-zprava-roberta-kotziana-k.html, 30. 10. 2013

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz