Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti. O granty mohou neziskovky žádat od 20. ledna

20. 1. 2014 -, Econnect/NROS

České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun. Finance jsou určeny na přímou pomoc organizacím, které se zabývají ochranou lidských práv, dětí a mládeží v ohrožení, sociální inkluzí nebo ochranou životního prostředí, a také na jejich rozvoj. „Podpora českého neziskového sektoru je důležitou součástí EHP a Norských fondů 2009–2014, jejichž cílem je především snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování vzájemné spolupráce,“ říká norský velvyslanec v Praze Jens Eikaas.

V rámci první výzvy, jejíž uzávěrka je 24. března 2014, rozdělí NROS a Nadace Partnerství více než 140 miliónů korun. „Norská vláda považuje účast občanské společnosti na veřejném životě za základ demokracie. Program pro neziskové organizace nabízí českým organizacím možnost žádat prostředky jak na samotné projekty, tak na spolupráci s norskými neziskovými organizacemi. Věřím, že tyto aktivity přispějí k posílení vztahů mezi Norskem a Českou republikou a k profesionalizaci a rozvoji neziskového sektoru obecně,“ představuje cíle programu Jens Eikaas.

Své názory a připomínky k jednotlivým prioritním oblastem programu měli možnost sdělit i zástupci neziskových organizací, a to prostřednictvím webových stránek fondu. Hlavní čtyři oblasti podpory byly stanoveny, ale veřejnost se mohla vyjádřit k jednotlivým odvětvím z hlediska jejich konkrétního obsahu a optimálního zacílení.

„Velmi vítám, že Fond pro NNO klade důraz na podporu demokracie, rozvoj občanské společnosti a lidských práv včetně boje proti nenávistným projevům. Věřím, že Fond přispěje také k řešení palčivých problémů v České republice,“ vysvětluje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti. Ředitel Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství, která se společně s NROS podílí na administraci fondu, doplňuje: „Jsem rád, že mezi prioritami Fondu pro NNO zůstalo také životní prostředí. Ekologické NNO patří mezi nejaktivnější složky občanské společnosti a jejich podpora je velmi důležitá; zvlášť po radikálním snížení financování jejich projektů ze strany Ministerstva životního prostředí.“

Fond pro nestátní neziskové organizace navazuje na svého předchůdce Blokový grant, jehož prostřednictvím bylo v letech 2006–2010 neziskovým organizacím přerozděleno 230 miliónů korun. Bez podpory Blokového grantu by nebyly realizovány projekty jako například Společně pro rodinu (Sdružení pěstounských rodin), Férová nemocnice (Liga lidských práv) či Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech (Hnutí Duha Olomouc).

Aktivity fondu, který právě startuje, zahájila 24. září 2013 slavnostní konference. Program zde představili norský velvyslanec v Praze Jens Eikaas, zástupkyně Norského helsinského výboru Lillian Solheimová, Margret Steinarsdóttir z islandského Centra pro lidská práva a další odborníci. Podrobné informace naleznete na www.fondnno.cz.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Jedna z nejdéle působících neziskových organizací u nás. Jejím posláním od počátku bylo znovuobnovit a posilovat občanskou společnost a neziskový sektor v ČR. Výrazně se také profilovala přerozdělováním prostředků EU z programu Phare a z dalších programů, čímž se stala stabilním partnerem pro velkou část neziskových organizací. Za dobu své existence NROS podpořila více než 5 000 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z několika grantových programů. Mezi veřejnosti nejznámější aktivity patří sbírka Pomozte dětem, již před 15 lety nadace založila společně s Českou televizí.

Nadace Partnerství (NaP)

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 273 milionů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz