Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Demokratizace energetického sektoru

31. 10. 2013 - Tomislav Tkalec/Bernhard Riepl, Slunce a svoboda

Ve Slovinsku v letech 2009 a 2010 proběhla diskuse o energetické budoucnosti země. Měl být přijat nový národní energetický program (NEP), ale diskuse brzy utichla, odborné zkušenosti a návrhy NEP putovaly do šuplíku, výstavba TES 6 byla vynucena veškerými možnými prostředky, klíčové posty v oblasti energetiky se pak rozdělily podle politických linií.

Autoři potopeného NEP poznamenávají, že energetika se dnes nachází na zlomovém bodě. Slovinsko je energeticky velmi náročné: v roce 2008 byla energetická náročnost a spotřeba energie na jednotku produkce až o 54 procent vyšší, než je průměr 27 členských států EU. Zvyšuje se spotřeba energie, zejména elektřiny, oddělení hospodářského růstu a růstu spotřeby energie jsme ještě nedosáhli. V současné době je asi třetina elektřiny vyrobena z uhlí. Negativní vlivy spalování fosilních paliv na lidské zdraví jsou stále zřetelnější a (ne) přímo prokazatelné. Uhlí je rovněž nejvíce klimatu nepřátelský zdroj energie a varování o nutnosti snižování emisí CO2 kvůli klimatickým změnám nebylo nikdy tak jasné. Jaderná energie se na globální úrovni ukázala být spíše noční můrou v podobě katastrofických nehod než zachráncem. Různí se názory na využívání jaderné energie, ale faktem je, že nikdo nemůže zaručit stoprocentní bezpečnost jaderných elektráren. Řešení pro dlouhodobé ukládání radioaktivního odpadu není. Navzdory tomu se prodlužuje životnost jaderné elektrárny o 20 let, v přípravě je rovněž stavba druhého reaktoru. Veškerou ropu a plyn dovážíme, cenu nemůžeme nijak ovlivnit. Slovinsko v roce 2011 dovezlo 48 procent energie, což znamená, že významné finanční zdroje odtékají ze země. Vyhlídky do budoucna zhoršují změny na mezinárodní úrovni - očekávané vysoké náklady na energie a očekávané zvýšení závislosti na dovozech vyostřují problematiku strategických dodávek energie.

Místo reagování na uvedené výzvy energetického sektoru, zní recept nejsilnějších hráčů takto: potřebujeme více energie, a tudíž musíme spálit více uhlí a dovézt více uranu, ropy a zemního plynu. Energetický sektor setrvává na nastolené cestě, a to i přesto, že je nyní zcela jasné, že není správná. Většina to všechno mlčky sleduje a dopouští, aby nám několik vzájemně propojených hráčů ovlivňovalo odvětví, na kterém závisí kvalita našeho života. Nyní se stát stará především o to, aby mohl zajistit dostatečné množství (elektrické) energie pro velké společnosti. Proto se zaměřuje na výstavbu velkých objektů, jako je TES 6 nebo NEK 2. O tom, kdo převezme a zaplatí škody na životním prostředí, zdravotní problémy obyvatelstva, riziko nehod a všechny ostatních náklady, se nahlas nemluví. Tyto projekty jsou financovány z peněz státních firem, z bankovních úvěrů, které jsou financovány z veřejných prostředků a záruk poskytovaných vládou. Jestliže by stát veřejné finance soustředil do takového projektu, ve kterém by si sám vyráběl elektřinu a teplo z místně dostupných obnovitelných zdrojů energie, prospěch by měl každý z nás. Avšak to není v zájmu hráčů v energetickém sektoru.

Energetická politika není věc, která by zajímala většinu občanů, alespoň dokud je v zásuvce k dispozici elektřina a cena na vyúčtování příliš neroste. Avšak energie je základem pro náš život a fungování celé společnosti. Odvětví energetiky nám zajišťuje dostatečně vytápěné bydlení, osvětlení, potraviny, komunikaci, fungování spotřební elektroniky, mobilitu, možnost pracovat. Ve Slovinsku jsme pomocí protestů ukázali, že si občané stále více začínají uvědomovat svou aktivní roli v řízení společnosti. Stejně tak jako požadujeme obnovení demokratického systému a právního státu, měli bychom požadovat významné změny v odvětví energetiky. Musíme se rozhodnout, jestli přenecháme svoji energetickou budoucnost velkým společnostem, na nichž budeme zcela energeticky závislí, nebo jestli začneme s demokratizací energetického sektoru a s umožněním změn v mikroúrovňovém zavádění konceptu decentralizované výroby energie.

To je důvod, proč potřebujeme jinou vizi. Udržitelná energetická politika musí vycházet z vize nízkouhlíkové společnosti. Klíčovými strategickými cíli této politiky jsou ekonomické a efektivní využívání energie, větší podíl obnovitelných zdrojů energie a přechod na inteligentní energetické sítě. O všech těchto prvcích je třeba přemýšlet globálně a komplexně, protože každý je nedílnou součástí celku. Infrastruktura a odpovídající životní prostředí, zemědělství, doprava, průmysl, služby - to je všezahrnující spektrum činností a u všech by se mělo začít pracovat na snížení spotřeby energie. Ta je v takzvaných rozvinutých zemích několikanásobně vyšší než v rozvojových zemích, což musíme, už vzhledem k historické odpovědnosti změnit a vyrovnat. Prvním důležitým krokem by proto mělo být hospodárné a efektivní využití energie. To však neznamená, že kvůli tomu musíme snížit naši životní úroveň, ale abychom racionálněji využívali energii. Každé euro investované do energetické účinnosti se několikanásobně vrátí. Zároveň to znamená menší potřebu nových nákladných projektů infrastruktur pro výrobu energie, protože jí vyrobíme méně.

Budovy ve Slovinsku jsou energeticky náročné. Vzhledem k tomu, že na vytápění prostor vynakládáme více než 60 procent z celkové spotřeby energie v domácnostech, mají opatření energetické sanace budov velký efekt. Měly by být rovněž zajištěny vysoké standardy pro nové budovy, které by měly být domy "s téměř nulovou spotřebou energie", pasivní, nebo domy s plusovou energetickou bilancí. Investice do této oblasti by znamenaly snížení spotřeby energie a zároveň by podpořily stavební sektor.

Důležitou součástí jsou obnovitelné zdroje energie. Jedná se většinou o malé a rozptýlené kapacity, jejichž rozšíření je v oblasti elektrické energie podmíněno změnou současných přenosových a distribučních sítí. Decentralizace výroby energie znamená, že si každý může vyrobit potřebnou energii. Pokud jde o vytápění, tato situace již v mnoha domácnostech nastala, u elektřiny je v současné době příliš mnoho překážek. Toto pojetí vývoje s sebou přináší ještě další věc - protože současný spotřebitel energie se stává zároveň výrobcem, mohl by se tento proces také nazývat delegování a demokratizace. Demokratizace se dotýká všech částí života občanů. Tím, že někdo vyrábí energii a již není závislý na poskytovateli, který mu vnucuje své vlastní podmínky, získává kontrolu nad hlavní částí svého života, zároveň i (mnohem) důležitější roli v energetickém systému a také v energeticko-politické aréně, kde se rozhoduje. Mnoho místních společností ve světě a také některé země ukazují, že v energetické oblasti je možná i jiná cesta. Je čas, abychom si také u nás uvědomili, že nejsme jen ovce, které se nechají poslušně vést (energetickým) pastýřem, který myslí více na zisk, než na kvalitu našeho života, naše zdraví nebo životní prostředí.

Tomislav Tkalec, Focus ,Sdružení pro udržitelný rozvoj, www.focus.si

překlad: www.slunceasvoboda.eu

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz