Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Originální recept premiérova poradce: Domácí násilí vyřeší manželská rodina

16. 12. 2010 -, Econnect

Dnes po poledni proběhlo na Úřadu vlády jednání Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti. Jedním z bodů programu byl i Národní akční plán boje proti domácímu násilí, který výbor vypracoval. Ačkoli byla finální podoba akčního plánu předložená vládě oproti původní podobě značně okleštěna, zaujal k němu premiérův poradce pro lidská práva Roman Joch negativní stanovisko.

Výbor při vypracovávání plánu vycházel z dlouhodobých výzkumů, analýz i zkušeností ze zahraničí. Řešení, která navrhoval, vycházela z osvědčených a fungujících modelů. Na základě připomínek ministerstva spravedlnosti však byla z plánu vyjmuta bezplatná právní pomoc pro oběti domácího násilí běžná ve většině evropských zemí. Pokud bude Národní akční plán ještě více okleštěn a pozměněn v intencích návrhů poradce Jocha, bude přístup České republiky v rozporu s trendy a postoji běžnými v Evropě i ve světě. Zástupkyně České ženské lobby se od něj v tomto případě distancují a zváží i své další působení v rámci výboru.

Jochovy výtky jsou podloženy pouze jeho osobním přesvědčením. Stanovisko obsahuje pouze jediný statistický údaj – 40 krát vyšší pravděpodobnost výskytu domácího násilí u nesezdaných párů – ovšem bez uvedení zdroje. Na základě toho pak nabízí čistě ideologické řešení: podporu a respekt k manželské rodině. Podle ČŽL odporují Jochova stanoviska nynějšímu stavu odborného poznání v problematice domácího násilí.
Materiál obsahující Jochovy připomínky a navrhovaná řešení, který již včera zveřejnila iniciativa ProAlt, obdrželi členové a členky výboru jakožto oficiální podklad pro jednání. Poradce však dnes v Rádiu Česko prohlásil, že toto stanovisko bylo určeno pouze premiérovi, který se s ním však ztotožňuje. Na základě toho také Jocha na jednání vyslal, aby jejich společné stanovisko z pozice poradce tlumočil.

Podle Jocha vláda Národní akční plán schválit chce po vypořádání několika formálních připomínek. Úřad vlády tyto připomínky do konce ledna 2011 zapracuje a po meziresortním připomínkovacím řízení půjde návrh zpět do vlády. Svou bizarní myšlenku o řešení problému domácího násilí podporou manželství byl Joch po vyslechnutí pádných argumentů a statistik nucen přehodnotit.

Česká ženská lobby vyjadřuje vážné znepokojení nad stavem projednávání Národního akčního plánu boje proti domácímu násilí a stanoviskem premiérova poradce Romana Jocha k tomuto dokumentu. Nadále se bude snažit problematiku domácího násilí řešit v souladu se stávajícím poznáním, které je základem mezinárodních dokumentů OSN a Evropské komise. Bude se také zasazovat o to, aby Národní akční plán boje proti domácímu násilí byl přijat vládou ve stávající verzi, případně ve verzi rozšířené o zajištění bezplatné právní pomoci obětem domácího násilí.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Česká ženská lobby

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz