Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřený dopis prezidentu republiky ve věci oddalování podpisu Lisabonské smlouvy

28. 10. 2009 - Václav Němec

Přední čeští akademici a umělci podepisují otevřený dopis kritizující obstrukční postup Václava Klause při ratifikaci Lisabonské smlouvy. Považují jeho obstrukce v závěrečné fázi ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy za nepřijatelné, ústavně nekonformní a nesolidní vůči partnerským zemím EU.

"Po několikaletém vyjednávání politických reprezentací zemí EU, v situaci, kdy Lisabonskou smlouvu schválila Vláda České republiky a obě komory parlamentu ústavní většinou vyslovily souhlas s ratifikací dokumentu, je absurdní, aby prezident do nekonečna prodlužoval ratifikační proces kladením dodatečných podmínek. Navíc schválení výjimky, kterou požaduje, by především zabránilo českým občanům dovolávat se Listiny základních práv Evropské unie pro ochranu svých důležitých sociálních práv před Soudním dvorem EU v Lucemburku," prohlásil prof. Tomáš Halík, jeden z prvních signatářů petice.

Signatáři dopisu upozorňují, že prezident měl dost času k projednání svých námitek vůči Lisabonské smlouvě s vládou před tím, než ji spolu s představiteli ostatních zemí EU podepsal premiér. Chování prezidenta popisuje jeden z autorů petice Václav Němec slovy:

"Svým komplikováním ratifikačního procesu v závěrečné fázi prezident vážně ohrozil mezinárodní pověst České republiky a učinil z ní nespolehlivého a nevypočitatelného partnera v očích ostatních zemí EU."

Signatáři vyjadřují znepokojení nad tím, že prezident prosazuje svou vlastní politickou linii, která je v přímém rozporu se zahraničněpolitickou orientací vlády a parlamentu, a že jedná nad rámec své ústavní role. V závěru svého dopisu vyzývají prezidenta, aby se vzdal svého úřadu, pokud je podpis Lisabonské smlouvy v rozporu s jeho svědomím.

Text svým podpisem již podpořili např. režisér Jiří Menzl, spisovatel a písničkář Jiří Dědeček, písničkář Jaroslav Hutka, hudebník David Koller, evangelický duchovní Svatopluk Karásek, katolický kněz a profesor FF UK Tomáš Halík, emeritní profesor univerzity v Bostonu Erazim Kohák, religionista Odilo I. Štampach, děkan evangelické theologické fakulty Martin Prudký, profesor sociologie Jan Keller či profesorka filosofie Lenka Karfíková a další.

Autoři vyzývají veřejnost, aby se k dopisu připojila na adrese: http://www.zmenpolitiku.cz/petice/43/otevreny-dopis-prezidentu-v-klausovi/

Dopis vytvořil kolektiv autorů z Filosofické fakulty UK a Filosofického ústavu AVČR pod vedením Václava Němce, Matyáše Havrdy, Jiřího Holby.
Kontakt: Václav Němec, Ph.D. – 776 133 785, email: vaclavnemec@hotmail.com


Otevřený dopis prezidentu republiky ve věci oddalování podpisu Lisabonské smlouvy


Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás, protože jsme zneklidněni Vašimi kroky v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a mezinárodními i vnitropolitickými ohlasy, které tyto kroky vyvolávají. Domníváme se, že v situaci, kdy Lisabonskou smlouvu schválila Vláda České republiky a obě komory parlamentu ústavní většinou vyslovily souhlas s ratifikací, nemáte právo ratifikaci oddalovat a klást si stále další dodatečné podmínky.

Znepokojuje nás, že ve vztahu k Evropské unii prosazujete svou vlastní politickou linii, která je v přímém rozporu se zahraniční politikou vlády i parlamentu, a že si svým postupem navzdory vůli ostatních ústavních institucí osobujete nepřiměřenou a Vašemu ústavnímu postavení neodpovídající moc. Jsme přesvědčeni o tom, že bylo dostatek času k diskusi o Lisabonské smlouvě před tím, než ji spolu s představiteli ostatních zemí Evropské unie podepsal premiér České republiky, a že jste své námitky mohl s příslušnými vládními činiteli včas projednat. V této fázi svým chováním vážně ohrožujete mezinárodní pověst naší republiky a činíte z ní nespolehlivého a nevypočitatelného partnera v očích ostatních zemí Evropské unie.

Chtěli bychom Vám připomenout, že solidní a vstřícné jednání západních zemí Evropy – zejména bývalých velmocí – vůči naší republice není historickou samozřejmostí, ale je projevem určité politické a právní kultury, vyrůstající z idejí a hodnot liberální demokracie. Chceme-li patřit do společnosti evropských států založené na těchto idejích a hodnotách, měli bychom být schopni toto jednání na úrovni opětovat a respektovat elementární pravidla slušnosti. K těmto pravidlům nepochybně patří, že zájmy a požadavky politických reprezentací jednotlivých států mají být prosazovány způsobem konzistentním a předvídatelným.

Nedomníváme se, že na fungování Evropské unie není co kritizovat a měnit, ale obáváme se, že k projektu evropské integrace pro naši zahraničněpolitickou orientaci nenabízíte žádnou životaschopnou a perspektivní alternativu, která by odpovídala našemu geopolitickému postavení a výzvám a rizikům globalizovaného světa 21. století.

V případě, že se ratifikace Lisabonské smlouvy natolik příčí Vašemu přesvědčení, že by byl podpis této smlouvy v rozporu s Vaším svědomím, naléhavě Vás žádáme, abyste se vzdal svého úřadu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz