Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt průmyslové zóny ohrožující zdroj pitné vody v Holešově posoudí soud

8. 11. 2007 - ZLÍN/BRNO [Ekologický právní servis]

Program GARDE Ekologického právního servisu se obrátil na Nejvyšší správní soud, aby posoudil postup Krajského úřadu Zlínského kraje při schvalování plánované průmyslové zóny, která může ohrozit zdroj pitné vody pro 13 000 obyvatel Holešova.

Přestože právě tyto dopady měl proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) řádně posoudit, nestalo se tak. Krajský úřad Zlínského kraje totiž vedl celé řízení protiprávně. Nelegální postup má přitom zjevné příčiny. Úřad je ve střetu zájmů.

Proces posuzování vlivů průmyslové zóny Holešov na životní prostředí vykazoval od svého počátku mnoho sporných bodů. Oznámení o záměru "Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov" obsahovalo pouze zpracování jediné varianty bez nástinu hlavních studovaných alternativ, což je v rozporu s evropskou legislativou. Přestože se území uvažované průmyslové zóny nachází v ochranném pásmu 2. stupně podzemního vodního zdroje, Oznámení se jen velmi zevrubně zabývá opatřeními, která efektivně zamezí kontaminaci podzemních vod.

Program GARDE - Ekologického právního servisu na žádost občanů obcí sousedících se zamýšlenou průmyslovou zónou, kteří vyjádřili obavy o kvalitě posouzení vlivů na životní prostředí, vypracoval odborné stanovisko, které předložil v rámci procesu EIA Krajskému úřadu Zlínského kraje. Přestože GARDE Krajskému úřadu Zlínského kraje předložil nástin konkrétních opatření pro zvýšení ochrany podzemních vod před kontaminací škodlivými látkami, Krajský úřad je do Závěru zjišťovacího řízení nezapracoval. "Základním principem zjišťovacího řízení přitom má být posouzení vlivu záměru zejména s ohledem na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, v tomto případě se záměry uvažovanými v budoucnosti. Porušením tohoto principu pak dochází ke stírání samotného smyslu posuzování vlivů takto velkých záměrů na životní prostředí, jelikož může dojít k absurdní situaci, že samotná průmyslová zóna je shledána bez jakéhokoli vlivu, jelikož vlivy na životní prostředí budou mít až záměry na ní umístěné.

Takové posouzení pak zcela ztrácí smysl", okomentovala situaci právnička GARDE Jana Koukalová.

Vzhledem k tomu, že oznamovatelem, tj. realizátorem záměru přípravy průmyslové zóny je samotný Zlínský kraj, tedy prakticky stejný subjekt, který je odpovědný za proces EIA, je zde evidentní střet zájmů na jedné straně rychlé realizace přípravy průmyslové zóny a na straně druhé kvalitního a nezávislého posouzení vlivů průmyslové zóny na životní prostření.

O legálnosti postupu procesu posouzení vlivu na životní prostředí rozhodne Nejvyšší správní soud, na který se GARDE obrátil s kasační stížností v říjnu tohoto roku. V případě, že Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhoví, bude muset závěr zjišťovacího řízení znovu posoudit ještě Krajský soud v Brně.

Souvislosti:

GARDE přípravu průmyslové zóny v Holešově sleduje od roku 2005 v souvislosti s příchodem společnosti Hyundai do České republiky. V té době bylo schváleno rozšíření průmyslové zóny z původně zamýšlených cca 180 ha na území bývalého letiště na 280 ha určených pro strategického investora a další střední a malé investory.

Přestože k dnešnímu dni není znám jediný investor, který by na ploše připravované průmyslové zóny zamýšlel vystavět svůj závod, Krajský úřad se rozhodl vykupovat pozemky ležící za hranicí plánovaných 280 ha a tím průmyslovou zónu ještě zvětšit. Průmyslová zóna Holešov je přitom připravovaná jako průmyslová zóny na tzv. "zelené louce (neboli greenfield)", kde na většině území (kromě areálu bývalého letiště) dojde ke skrývce ornice, která je součástí Zemědělského půdního fondu a je vedená jako černozem, která je v České republice nejkvalitnějším půdním typem. Jde tedy o vysoce ceněnou zemědělskou půdu. V případě realizace průmyslové zóny by tak došlo k dalšímu zničení chráněných veřejných statků, a to za aktivního přispění správních orgánů, které je mají chránit.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz