Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Odvolací soud prohlásil nedobrovolnou hospitalizaci za nezákonnou

23. 1. 2007 -, Econnect / Liga lidských práv

Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv vítají rozhodnutí krajského soudu ve středních Čechách, který se zastal práv paní P., ženy, která byla držena v psychiatrické léčebně a nedobrovolně podrobena psychiatrické léčbě.

MDAC a Liga společně zastupují paní P. v řízení, ve kterém klientka napadla zákonnost nedobrovolného pobytu v psychiatrické léčebně ve středních Čechách. Přestože netrpěla žádnou závažnou duševní nemocí, byla paní P. na začátku roku 2006 z popudu vlastníka jejího bytu držena po dobu několika týdnů v léčebně. Vlastník bytu podal návrh na soudní vystěhování nemovitosti, avšak poté, co byl návrh zamítnut, do bytu vniknul a její osobní věci odstranil. Další soud se zabýval zákonností detence paní P., ale klientka zde byla "zastoupena" soudním úředníkem, který se s ní nikdy nesetkal. Přestože soud neshromáždil dostatek důkazů, které by prokázaly, že paní P. byla nebezpečná sobě nebo svému okolí, rozhodl, že hospitalizace byla zákonná.

V odvolacím řízení již byla paní P. zastoupena právníky MDAC a Ligy. V listopadu 2006 odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a prohlásil, že paní P. byla v léčebně držena protiprávně. Toto rozhodnutí bylo dnes doručeno MDAC a Lize. Odvolací soud došel k závěru, že když vlastník do bytu obývaného paní P. bez jejího souhlasu vstoupil, klientka byla pravděpodobně rozčilená, ale nebyla nikomu nebezpečná a zákonné podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci tak nebyly splněny.

"Vyzýváme nově ustanovenou českou vládu, aby vytvořila a implementovala lepší záruky proti držení a nucené léčbě v psychiatrických institucích. To vyžaduje legislativní změny a mezirezortní postup, který zajistí, že lékaři, soudci i advokáti budou zákony skutečně naplňovat a respektovat osoby s psychiatrickou diagnózou jako držitele lidských práv," uvedla právní ředitelka MDAC a advokátka Barbora Bukovská. "Vláda by měla zajistit řádné a nezávislé inspekční návštěvy v uzavřených institucích, aby se předcházelo porušování lidských práv a případná porušení byla řádně prošetřena," míní Bukovská

David Zahumenský, právník MDAC a Ligy, který případ vedl, vybízí české soudy, aby prováděly rozsáhlejší a efektivní přezkum zbavení osobní svobody. „Soudní přezkum je vysoce formalistický a soudci se příliš spoléhají pouze na názor ošetřujícího lékaře. Doufáme, že případ paní P. povzbudí soudy k tomu, aby se celkově více zabývaly případy, které se před nimi objeví,“ uvedl právník. MDAC a Liga budou dále zastupovat paní P. v řízení, kde bude žádat finanční odškodnění za protiprávní držení v léčebně.

Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC), které na případu spolupracuje s Ligou lidských práv, je organizací podporující lidská práva dospělých a dětí s aktuálním či vnímaným mentálním či psychosociálním postižením. Zaměřuje se na oblast Evropy a střední Asie a používá právní nástroje k podpoře rovnosti a sociálního začleňování. MDAC má status přidružené organizace Rady Evropy a je spolupracujícím členem Mezinárodní helsinské federace lidských práv se sídlem ve Vídni. Vizí MDAC je svět, v němž si lidé váží emocionálních, duševních nebo v učení spočívajících odlišností ostatních a respektují autonomii a důstojnost každého jednotlivce.

Česká nevládní organizace Liga lidských práv chrání práva dětí, pacientů, obětí rasové diskriminace, policejního a domácího násilí i dalších osob právní cestou. Její vizí je taková společnost, v níž všichni vědí o svých právech a možnosti se jich domoci a takový stát, jehož orgány při své činnosti respektují Listinu základních práv a svobod i závazné mezinárodní úmluvy o lidských právech. Liga je členem Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) založené v roce 1922 v Paříži.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz