Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Všechno, co jste chtěli vědět o ženách…

30. 4. 2004 -, Econnect

-foto-
-foto-

Kam se vydáte, budou-li vám chybět informace o ženském hnutí na celém světě? Odpověď je jednoduchá: do Amsterdamu. V bývalém katolickém kostele zde sídlí Mezinárodní informační centrum a archív ženského hnutí (IIAV, International Informationcentre and Archives for the Women’s Movement), které je považováno za největší svého druhu na světě, a to zejména díky širokému záběru svojí sbírky. A nemáte-li zrovna cestu do Nizozemí, můžete využít i obsáhlý digitální archiv přístupný přes Internet.

Zakladatelky a historie centra

V roce 1935 založily v Amsterdamu tři feministky Rosa Manus, Johanna Naber a Willemijn Posthumus-van der Goot Mezinárodní archiv ženského hnutí (International Archives for the Women's Movement – IAV), předchůdce dnešního IIAV. Hlavní motivací zakladatelek bylo shromáždit dokumenty, fotografie, knihy a časopisy týkající se ženského hnutí a zachovat jeho kulturní dědictví. Otevření knihovny bylo umožněno zejména díky Rose Manus, která centru věnovala knihy původně patřící první holandské lékařce Alettě Jacobs. Činnost centra byla přerušena v roce 1940 a archiv byl zabaven Němci. K obnově provozu došlo v roce 1947. Navrácení části původního archivu bylo umožněno ale až v roce 2003, část kolekce byla v roce 1992 objevena v Moskvě nizozemským novinářem Marcem Jansenem. Přesto trvalo více než deset let, než se podařilo vyjednat přesun materiálů. Celou původní sbírku se bohužel nepodařilo dohledat, stále chybí tisíce položek, zejména knih. Doposud nalezené kusy jsou dnes dostupné na mikrofilmu.

Rozšíření aktivit

V roce 1988 byly aktivity rozšířeny o informační centrum a vydávání periodika Lover, magazínu přinášejícího informace zejména o publikacích v oblastech, jako jsou ženská studia, gender studies a feminismus. V současnosti se činnost zaměřuje především na shromažďování dokumentace o teoretickém vývoji v ženských studiích a o ženách s různým etnickým původem, imigrantkách a uprchlicích.

Pro nás zřejmě nejdostupnější, a tedy i nejdůležitější aktivitou je zmiňovaný on-line archiv, který je součástí sekce digitální informační centrum. Zde je možné prohledávat katalogy knihovny i archivu, ale i získat informace o ženských centrech na celém světě či webových stránkách věnovaných postavení žen. K dispozici je také databáze expertů a expertek na téma gender a etnicita.

V rámci mezinárodní spolupráce se IIAV se zapojil do mnohých projektů. Příkladem může být podpora výměny zkušeností s bojem proti násilí na ženách, která vyústila ve spuštění stránek Sdílení znalostí pro boj s násilím na ženách (Sharing Knowledge for Combating Violence Against Women), ekologicky zaměřený projekt Gender&Voda, jehož součástí je databáze Ženy pro vodu (Women for Water database), nebo partnerství v asociaci ženských organizací ENAWA (European and North American WomenAction), jejímž cílem je integrace feministické analýzy do činnosti médií.

Podrobné informace o centru a jeho aktivitách najdete na stránkách www.iiav.nl, dotazy a žádosti o informace je možné klást i pomocí e-mailu info@iiav.nl.

Spolupráce s českými organizacemi

Za Českou republiku zprostředkovává kontakt s IIAV obecně prospěšná organizace Gender studies. Její spolupracovnice se podílí na rozvoji knihovnického thesauru pro oblast ženských studií, organizace je zapojená v asociaci ENAWA a průběžně poskytuje informace o dění v našem regionu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

Kateřina Machovcová

Autorka je spolupracovnicí Econnectu, Genderového informačního centra Nora o.p.s. a Gender Studies o.p.s. Studuje v doktorském programu psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz