Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

G-Liga: Připojte se k výzvě za rovnoprávnost všech

15. 8. 2003 -, Econnect

Žijeme tu společně

Žijeme v České republice, která je součástí moderního světa. Tento svět je plný různosti.
Různost se týká jazyků, národností, barvy pleti a vyznání, ale také citové orientace.

Někteří lidé v této zemi otevřeně vystupují jako lesbické ženy a gayové, mnozí jiní ponechávají svůj citový život, orientovaný na stejné pohlaví, v hlubokém soukromí. Ani jedni, ani druzí však nežijí v žádném „jiném světě“ – žijí ve společnosti rodičů, příbuzných, přátel a spolupracovníků.
Jsou občany této země, zde pracují, platí daně, studují, baví se, odpočívají. Mají stejné povinnosti jako ostatní, proto by měli mít také stejná práva. Parlament České republiky by měl proto konečně přijmout zákon, který by jim stejná práva výslovně přiznal.

Zákon o partnerském soužití by umožnil řadu konkrétních praktických věcí. Avšak smyslem zákona je ještě něco více: To, aby veřejnost vzala na vědomí, že partnerské dvojice žen nebo mužů a obecně lidé citově vázaní na stejné pohlaví jsou její nedílnou součástí.

Žijeme tu společně: Také žena se ženou nebo muž s mužem.
Žijeme tu společně: Češi, Moravané, Slováci i příslušníci jiných národností, věřící i nevěřící, orientovaní na opačné pohlaví i na stejné pohlaví.
Jde o to, abychom všichni žili co nejlépe.

"Žijeme tu společně: Také žena se ženou nebo muž s mužem. Žijeme tu společně: Češi, Moravané, Slováci i příslušníci jiných národností, věřící i nevěřící, orientovaní na opačné pohlaví i na stejné pohlaví. Jde o to, abychom všichni žili co nejlépe," prohlásila před necelým rokem G-Liga ve výzvě, kterou tehdy podpořily desítky osobností veřejného života. Nyní G-Liga tento dokument připomíná a znova vyzývá k podpoře: jednak proto, že česká vláda připravuje zákon o registrovaném partnerství a půjde o to, zda nebude nebo bude – a v jakém znění – přijat. Druhým impulsem pro znovupřipomenutí prohlášení je dokument Vatikánu vyzývající katolické politiky, aby se stavěli proti jakékoli legalizaci svazků osob stejného pohlaví, případně se pokoušeli zrušit podobné zákony tam, kde již existují.

G-Liga postoj Vatikánu publikovaný v dokumentu nazvaném "Úvahy o projektech legalizace svazků mezi homosexuálními osobami" pochopitelně odmítá: text pocházející z úřadu Kongregace pro nauku víry nazývá soužití osob stejného pohlaví "nemorálností", "zlem, jež nesmí být ani tolerováno" a "ohrožením společnosti". "Zákon o registrovaném partnerství není žádnou výsadou, nýbrž samozřejmou součástí pluralitní společnosti," jsou přesvědčeni autoři prohlášení.

Návrh zákona, který má upravovat partnerství osob stejného pohlaví, je druhým bodem, který prohlášení Žijeme tu společně dodává na aktuálnosti. Zákon má podle iniciátorů výzvy řadu závažných nedostatků; kromě jiného byl připraven, aniž by jeho podobu mohly nevládní organizace usilující o uzákonění registrovaného partnerství ovlivnit. Zákon v připravované podobě především postrádá definici pojmu "partner", ačkoli s ním dále operuje. Z rozboru, který zpracovalo brněnské sdružení STUD, vyplývá, že v návrhu zákona chybí také ustanovení o vzájemné vyživovací povinnosti partnerů a není umožněn prakticky jakýkoli jiný vstup dítěte do partnerství než takový, že si jej jeden z partnerů "přivede" coby jeho rodič z dřívějška - druhý partner pak nenabývá prakticky žádného vztahu k tomuto dítěti. A výčet nedostatků pokračuje: zákon neumožňuje společné jmění partnerů, vznik společného nájmu bytu ani automatický převod celé řady práv a nároků na pozůstalého partnera; partnery kromě toho norma řadí až do druhé dědické skupiny. Zákon navíc nezahrnuje partnera do okruhu osob, které je lékař povinen poučit o povaze onemocnění pacienta. A také opomíjí promítnutí existence partnerství do mezinárodního práva.

Iniciátoři výzvy Žijeme tu společně upozorňují, že svůj podpis může přidat "každý člověk, který sdílí tytéž názory; každý člověk, který chce podpořit princip rovnosti všech občanů před zákonem; každý člověk dobré vůle, bez ohledu na své politické smýšlení, náboženské vyznání, profesi či citovou orientaci". Způsobů, jak své jméno k prohlášení připojit, je několik, a využili je například socioložka Jiřina Šiklová, novinář a spisovatel Martin Komárek, básník Jiří Dědeček, publicistka Tereza Brdečková či děkan brněnské Filozofické fakulty Jan Pavlík. Podpisy jsou shromažďovány prostřednictvím podpisových archů, které je možné získat také na stránkách výzvy; své jméno, povolání a místo, kde dotyčný žije, je možné poslat také na mailovou adresu G-Liga@seznam.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz