Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pět let Česko-německého fondu budoucnosti – správní rada bilancuje v Drážďanech

2.4.2003
Drážďany [Česko-německý fond budoucnosti]
Autor: Soňa Dederová

Správní rada Česko—německého fondu budoucnosti (dále fond) zasedá v pátém roce jeho trvání
od 3. do 4. dubna v Drážďanech. Fond tak současně vstupuje do druhé poloviny svojí existence, vymezené prozatím na deset let. Zasedání v Drážďanech má proto podnítit veřejnou diskusi nejenom o budoucích formách a potřebách česko-německých vztahů.

Zhodnocení činnosti Fondu podle jednotlivých oblastí :

Projektová činnost
Soukromých projektových iniciativ mezi občany obou zemí nepřetržitě přibývá – navzdory dočasným rozladěním v česko-německých vztazích na politické úrovni. Za dobu jeho působení došlo fondu celkem 2250 žádostí, z nichž 1760 obdrželo podporu v celkové výši 476 630 000 Kč (15 887 684 €). Kromě toho ještě fond v loňském roce aktuálně zareagoval na ničivé povodně mimořádným programem, který znamenal pro více než 70 projektů v ČR a SRN pomoc ve výši 15 000 000 Kč (500 000 €).

Prioritou Fondu zůstávají výměny mládeže a vzdělávání. Až sto studentů gymnázií stráví za pomoci fondu jeden školní rok v zemi sousedů. Současně fond již druhým rokem poskytuje až 15 stipendií pro studenty a absolventy českých a německých univerzit. Během uplynulých let narůstala spolupráce s Centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Díky tomuto partnerství mohou přibližně dvě stovky žáků odborných škol z obou zemí zdokonalovat svoje odborné znalosti při několikatýdenních pobytech spojených s odbornou praxí.

Kolem jedné třetiny vydaných prostředků fondu plyne každoročně do oblasti stavebních projektů. Rekonstrukce a vybavování objektů pomáhá nejenom znovuoživit kostely a hřbitovy, nýbrž také využívat vzdělávací a setkávací střediska.

Také kultura je atraktivním polem pro partnerskou spolupráci. Koncerty, výstavy, divadelní představení a filmové i hudební festivaly obohacují kulturní život na obou stranách. Vedle hudebního festivalu Mitte Europa či Dnů české kultury v Drážďanech sem mimo jiné patří pražský Divadelní festival německého jazyka nebo festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“.

V rámci bilaterálních kontaktů vyzdvihuje správní rada fondu spolkovou zemi Sasko. Ta je spolu s Bavorskem nejaktivnější v rámci česko-německé projektové spolupráce. Ve svobodném státě Sasko v uplynulých třech letech stále stoupal počet podpořených projektů. Např. hudební festival Mitte Europa anebo Dny české kultury v Drážďanech patřily každoročně k nejvýznamnějším událostem kulturní sezóny. Česko-německé vztahy výrazně obohacuje rovněž činnost drážďanské nadace Brücke-Most-Stiftung.

Sociální projekt humanitární pomoci pro oběti nacionálně socialistického násilí
V roce 1998 schválila správní rada jako vůbec první projekt fondu tzv. Sociální projekt humanitární pomoci pro oběti nacionálně socialistického násilí. Téměř 6000 těchto obětí, žijících převážně v ČR, obdrželo v roce 2002 pomoc ve výši 150 milionů Kč (500 000 €). Na sociální projekt bylo uvolněno celkem 46 milionů €, které jsou rozpočítány na deset let. Nositelem projektu jsou někdejší oběti, sdružené ve svých organizacích.

Odškodnění nuceně nasazených

Na základě úspěšné realizace Sociálního projektu pro oběti nacionálně socialistického násilí byl Fondu budoucnosti v roce 2000 dodatečně svěřen úkol převzít jakožto partnerská organizace spolkové nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“ v České republice platby pro nuceně nasazené a oběti dalšího bezpráví nacistického režimu. V kanceláři, zvláště pro tento účel zřízené, bylo zpracováno celkem 108.000 žádostí, z nichž více než 70.000 opravňovalo k platbám. Na základě rychlého vyřizování mohl Fond budoucnosti do dnešního dne poskytnout 67.500 osobám první splátku částky, která náleží příslušným kategoriím obětí. Nyní stojí Fond budoucnosti jako první partnerská organizace spolkové nadace bezprostředně před přechodem k vyplacení druhé splátky.

Diskusní fórum

Česko-německé diskusní fórum, Fondem budoucnosti financované a administrativně spravované, usiluje v prvé řadě o to, ukázat v česko-německém dialogu nové směry a zavést pravidelná setkávání angažovaných lidí. Činnost diskusního fóra je řízena 40-člennou koordinační radou (KOR). Jejími předsedy jsou v současnosti státní ministr Hans Martin Bury (Berlín) a velvyslanec se zvláštním pověřením dr. Otto Pick. První výroční konference se konala v prosinci 1998 za účasti prezidentů Václava Havla a Romana Herzoga v Drážďanech. Následovaly konference v Brně (1999), Hamburku (2000), Mladé Boleslavi (2001) a Mnichově (2003).

Z diskusního fóra vzešlo Česko-německé fórum mládeže, které nabízí platformu pro dialog angažovaným mladým lidem. Koordinační rada diskusního fóra se v roce 2003 usnesla, že bude napříště ve dvouročním rytmu vyznamenávat vždy nejlepší česko-německá komunální partnerství.

Česko-německý fond budoucnosti, jehož založení bylo dohodnuto v bodech 7 a 8 Česko-německé deklarace, vznikl 29. prosince 1997 výměnou nót obou vlád. Jakožto nadační fond podle českého práva má svoje sídlo v Praze. Od roku 2000 mu předsedají střídavě dr. Dagmar Burešová, ministryně spravedlnosti ČSFR v.v., a Helmut Bilstein, státní rada Svobodného a hanzovního města Hamburku v.v. K financování svých úkolů obdržel fond od obou vlád celkem cca 85 milionů Euro. Jakožto nadační fond hospodaří nejenom s příjmy, které mu byly svěřeny, nýbrž také s úrokovými výnosy.

Úspěch fondu potvrdil nejenom jeden z jeho zakladatelů, spolkový exministr zahraničních věcí Klaus Kinkel. Také tehdejší prezident Václav Havel ocenil v prosinci 2002 při přijetí zástupců Fondu jeho zásluhy, mimo jiné i s ohledem na evropskou integraci. Václav Havel by uvítal, „kdyby se obě země při svém seberealizování mohly i nadále opírat o pomoc Česko-německého fondu budoucnosti a kdyby se podařilo vyřešit časově neomezené fungování Fondu do budoucna“.

V rámci letošní výroční konference Česko-německého diskusního fóra v Mnichově vyzvali jak Cyril Svoboda, ministr zahraničí České republiky, tak i předsedkyně německo-české parlamentní skupiny a poslankyně SPD Petra Ernstbergerová m.j. k tomu, aby činnost fondu pokračovala i po uplynutí deseti let jeho původně plánované existence.


Prezentace činnosti Fondu budoucnosti proběhne v rámci tiskové konference Zemského sněmu v Drážďanech v hlavní budově dne 3. 4. 2003 v 10 hodin.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz