Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

"Někomu pomůže, nikomu neublíží"

26. 9. 2002 -, Econnect

Pocmarany billboard, fotografie je převzata ze serveru Kluci.czStopadesát billboardů se sloganem "Někomu pomůže, nikomu neublíží" a obrázkem líbajících se mladíků se na konci července objevilo v několika městech po České republice. Billboardy, které zdarma zpracovala společnost BigBoard Praha, jsou součástí celonárodní kampaně na podporu registrovaného partnerství.

Kampaň chce upoutat pozornost domácí, ale i zahraniční, veřejnosti k otázkám soužití osob stejného pohlaví, kterou naši zákonodárci neúspěšne řeší již řadu let. V důsledku neexistence zákonné úpravy jsou homosexuálně orientovaní občané České republiky v mnoha směrech diskriminováni. Stejnopohlavním párům je například upíráno právo na informace o zdravotním stavu životního partnera, ve srovnání s heterosexuálními páry jsou znevýhodnění v dědickém řízení, při odvádění daní nebo při styku s bankou a úřady. Realizátorem kampaně je nezávislá platforma G-liga.

G-liga vznikla v průběhu července jako platforma pro jednotlivce, spolky a organizace, které spojuje snaha o dosažení uzákonění partnerského soužití osob stejného pohlaví v ČR. Mezi organizacemi a iniciativami zastoupenými v platformě je například brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD, občanské sdružení Code004 nebo informační server Kluci.cz. V zářijovém prohlášení G-ligy se říká:

“Považujeme za zásadní, aby byly uskutečněny následující zákonodárné kroky: Uzákonění partnerského soužití osob stejného pohlaví. Postavení partnerů v těchto vztazích na roveň příbuzným. Promítnutí definice těchto vztahů do občanského zákoníku, zákona o rodině, zákoníku práce a všech dalších zákonů, v nichž dnes figuruje vztah manželský. Vytvoření plnohodnotného právního prostředí dětem, které se v těchto vztazích reálně vyskytují (ať již z dřívějších heterosexuálních vztahů či pomocí asistované reprodukce), a to umožněním společné výchovy těchto dětí oběma partnery. “

Kromě billboardů chce G-liga oslovit veřejnost prostřednictvím internetových serverů i tištěných novin a časopisů, rozhlasu a televize. Do kampaně chtějí zapojit také domácí a zahraniční organizace zasazující se za ochranu lidských práv. Osloveni byli také poslanci a poslankyně, kterým organizátoři kampaně zaslali počátkem srpna e-mail s žádostí o vyjadření jejich postoje k zákonu o registrovaném partnerství. Autoři se v dopise mimo jiné dotazují:

“Proč, když máme vůči státu a institucím stejné povinnosti jako ostatní, nemáme stejná práva? (Týká se daňových zvýhodnění manželů, výhodnějších podmínek při získávání úvěrů, u hypoték, ale i třeba možnosti zařizování úředních záležitostí za partnera atp.) Jak zde může obstát argument zdůvodňující výsadní postavení manželských párů jejich reprodukční funkcí, jestliže velká část práv a povinností není vůbec svázána s rodičovstvím a vztahuje se i na ty manželské páry, které nikdy během svého života děti nezplodily ani nevychovaly a jsou tedy pro společnost stejně přínosné jako bezdětné páry homosexuální?”

Na dopis zatím odpovědělo pouze 23 poslanců. Jejich reakce jsou zveřejněny na internetových stránkach platformy http://www.partnerstvi.cz .

Informační kampaň na podporu registrovaného partnerství je v podstatě první kampaní svého druhu u nás, která má potenciál oslovit veřejnost a iniciovat celospolečenskou diskusi o otázkách soužití osob stejného pohlaví.

O Autorech

Kateřina Fialová

Autorka je kordinátorkou obsahového týmu serveru Econnect. Zajímá se o gender a využití informačních technologií v práci nevládních neziskových organizací.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz