Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

S podporou Programu B2B pomáhají Češi už i na Filipínách

27.2.2019
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek, tel: 776160952

I když se projekty ČRA soustředí především na šestici prioritních zemích zahraničně rozvojové spolupráce, díky dotačnímu Programu B2B se lze s českou pomocí setkat v celé řadě dalších států. Nově také na Filipínách, kde česká firma Vodní zdroje Ekomonitor zmapovala stav zdrojů znečištění a odvodu odpadních vod v oblasti ostrova Panay, známém pěstováním mořských produktů. Cílem studie proveditelnosti byla zároveň příprava podmínek pro komerční dodávky čistíren odpadních vod, což by vedlo nejen k podpoře chovu měkkýšů a tvorbě nových pracovních míst, ale pozitivně by ovlivnilo i život místních komunit.
Podle údajů International Trade Center činila světová hodnota obchodu s měkkýši před čtyřmi lety 10,2 miliardy dolarů, přičemž hodnota exportu pocházejícího z Filipín byla pouhých 35,7 milionů dolarů. Vhodných míst by se na Filipínách s jejich 7000 ostrovy přitom našla jistě spousta. Základní podmínkou pro zajištění udržitelnosti chovu měkkýšů jsou však čisté pobřežní vody. V oblastech, kde se tyto chovy nachází, jsou tak nutné investice do vodohospodářské infrastruktury, zejména do čištění odpadních vod.

Zátoky Sapian Bay a Capiz se nachází v oblasti Ivisan na filipínském ostrově Panay. Jedná se o mělké mořské zátoky mající rozsáhlé laguny, mangrovové sady a bažiny, do kterých ústí několik říček. Celá oblast je známa svou akvakulturou a pěstováním mořských produktů, jako jsou mlži, ústřice či slávky. Farmy v těchto oblastech jsou však postiženy špatnou kvalitou přímořských vod a růstem škodlivých řas, tzv. „red tide“. Ty způsobují otravu měkkýšům a další zdravotní problémy při jejich následné konzumaci. Podle vnitřních filipínských předpisů byly zpracovány kritické parametry vlivu na životního prostředí a kvality produktů, jako je sledování mikrobiologických ukazatelů, např. E. coli a celkové počty koliforních bakterií.

„Cílem našeho projektu bylo vypracování analýzy produkce znečištění přímořských vod, navázání kontaktů s představiteli místních samospráv a představení technologií vedoucích k opětovnému využití odpadních vod tím, že by v nich radikálně snížily množství kritických parametrů. Zároveň jsme připravili podmínky pro komerční dodávky čistíren odpadních vod se zavedením jejich recyklace, případně dalších vodohospodářských postupů a služeb, např. ve formě poradenství. Věříme, že navrhovaná studie proveditelnosti a následující kroky přenosu „know how“ podpoří rozvoj soukromého sektoru v oblasti zemědělské produkce chovu měkkýšů, tvorbu pracovních míst a následně zlepší ekonomickou úroveň obyvatelstva a místních komunit v přímořských oblastech,“ říká Daniel Kotaška, vedoucí projekčního oddělení společnosti Vodní zdroje Ekomonitor.

Velmi pozitivní je v této oblasti postoj centrální vlády a místních samospráv, které se snaží prosazovat udržitelný rozvoj chovných farem. Dle požadavku Úřadu pro rybolov a vodní zdroje (BFAR), potažmo Ministra zemědělství Filipín, je v oblastech, kde se nacházejí zmíněné chovy, nutné investovat do vodohospodářské infrastruktury zejména čištění odpadních vod.

„Mezi zástupci místních subjektů byl zaznamenán značný zájem o možné vybudování úpraven vod a především kvalitní zmapovaní celé oblasti. V rámci návštěv zástupců firmy Vodní zdroje Ekomonitor v jednotlivých municipalitách docházelo k častým dotazům na úpravny pitné vody pro místní komunity, které téměř ve všech případech sdílí jediný zdroj pitné vody. Je zřejmé, že kromě intenzivního využívání zátok na chov mušlí, ústřic, škeblí, krevet, krabů a různých druhů ryb nejsou oblasti zcela rozvinuty a nabízí se zde celá řada menších projektů s vysokou efektivitou. I přesto, že se nejedná o rozsáhlý projekt, tak je třeba aktivitu společnosti Vodní zdroje Ekomonitor vnímat jako pozitivní nakročení Filipín do Programu B2B rozvojového partnerství,“ říká Benjamin Žiga z obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Manile v souvislosti s loňskou pracovní cestou zástupců české firmy na Filipíny.


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz