Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat14.5.2024 - Praha [Česká společnost pro ochranu netopýrů]
Vypravte se za pražskými netopýry – užijte si nový quest na Malé Straně nebo se přidejte k Netopýřím výzkumníkům!

Zážitkové programy České společnosti pro ochranu netopýrů nabízí možnost nahlédnout blíže do světa tajemných létajících savců. Zbrusu nový quest vás provede zákoutími Malé Strany z pohledu netopýrů. Ve Stanici přírodovědců na Praze 5 jsou v pohotovosti badatelské batohy s ultrazvukovými detektory pro další sezonu Netopýřích výzkumníků. Inspiraci, kam lze s těmito přístroji vyrazit pozorovat netopýry, přináší šest podrobně popsaných tras. Zájemci se mohou zúčastnit i tradičních exkurzí do pražských parků vedených odborníky či doprovodné soutěže o nejlepší blogový příspěvek, popisující zážitek z výprav za netopýry. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.5.2024 - Chrudim [Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi]
Chrudimská muzejní noc láká na videomapping i oživlou historii

V pátek 24. května 2024 můžete zažít již XIX. ročník Chrudimské muzejní noci. Společná akce všech tří chrudimských muzeí, k nimž se letos připojuje i Národní geopark Železné hory, nabídne od 17 do 23:30 hodin atraktivní program s netradičními prohlídkami, tvořivými dílnami, hudbou a divadelním představením pro děti. Na návštěvníky navíc čeká i videomapping nebo nevšední výlet do historie. Celý text ::kultura::
 

Vybrat13.5.2024 - ČESKÁ LÍPA [Česká společnost ornitologická]
Začali jsme s revitalizací odkaliště v ptačím parku Mnišské louky

V ptačím parku Mnišské louky u České Lípy letos proběhne revitalizace staré rákosiny v jednom ze dvou bývalých odkališť čistírny odpadních vod (ČOV), jejichž činnost skončila před 30 lety. Přibližně hektarovou plochu tohoto odkaliště tvoří degradovaný porost rákosu, který již postupně v některých místech zarůstá keřovými vrbami, z nichž některé byly odstraněny při jarní brigádě pro veřejnost. Cílem revitalizace je zmlazení a obnovení rákosových porostů, ale především zlepšení vodního režimu vybudováním mělké a členité tůně o rozloze 800 m2. Samotná vodní plocha bude v průběhu roku nepochybně kolísat. Veškeré zmíněné aktivity cílí na podporu rákosinných druhů ptáků, především pak na slavíka modráčka středoevropského či chřástala vodního. Z opatření ale budou těžit i běžnější druhy, například strnad rákosní, rákosník obecný či rákosník proužkovaný. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.5.2024 - [R-Mosty z.s.]
Od září 2024 se drasticky zhorší situace mnoha ukrajinských uprchlíků v Česku

Férové bydlení reaguje na zhoršenou situaci uprchlíků
Projekt Férové bydlení vstupuje na realitní trh v Praze s cílem poskytnout podporu ukrajinským rodinám, které se ocitly v bytové nouzi. Partneři projektu se stanou součásti příběhů těchto rodin, jež prošly utrpením války a hledají útočiště v naší zemi. Férové bydlení není jen o pronájmu nemovitosti, ale i o vytváření domova těm, kdo přišli o všechno. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat6.5.2024 - POČERADY [Hnutí DUHA, Frank Bold Society, Greenpeace ČR, MY Litvínov a Zdraví pro Most]
Počerady dostaly další výjimku na toxickou rtuť. Nevládní organizace a místní spolky se odvolají

Úředníci Ústeckého kraje rozhodli o prodloužení rozsáhlé výjimky z limitu na ochranu zdraví lidí před vypouštěním rtuti z uhelné elektrárny Počerady ze skupiny podnikatele Pavla Tykače. Více než trojnásobné množství této toxické látky oproti limitu, který byl schválen už před sedmi lety, může elektrárna vypouštět dále až do 30. dubna 2027, přestože provozovatel původně slíbil, že první dva bloky budou limit splňovat už 30. června tohoto roku. Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace, expertní skupina Frank Bold i spolky místních lidí Zdraví pro Most a MY Litvínov považují výjimku za zcela nezákonnou a škodlivou, a proto proti ní podají odvolání k Ministerstvu životního prostředí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.5.2024 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Porsche Česká republika pomáhá chránit ptačí parky ČSO

Společnost Porsche Česká republika zapůjčila zástupcům České společnosti ornitologické (ČSO) dva pick-upy Volkswagen Amarok a v rámci nově navázaného partnerství se bude se svými zaměstnanci podílet na ochraně volně žijících ptáků v ptačích parcích Josefovské louky u Jaroměře a Kosteliska u Dubňan. Tento krok je součástí nové strategie společnosti Porsche Česká republika v oblasti společenské odpovědnosti (CSR). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.5.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Dobrovolníci pomohou poškozeným lesům a polím. Mohou se přihlásit do Týdnů pro krajinu

Od Šumavy až po Moravskoslezské Beskydy mohou letos opět pomáhat dobrovolníci při osmi týdenních turnusech akce Týdny pro krajinu, které Hnutí DUHA pořádá už 27 let [1]. Budou zachraňovat rašeliniště, pečovat o naše lesy či ochraňovat cenné louky. Pomáhat mohou také na ekologických farmách při pěstování zeleniny a ovoce v zemědělské krajině. V minulých letech odpracovali již 90 000 hodin. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.5.2024 - Praha [WWF v Česku]
Dnes je evropský Overshoot day, kdy spotřeba přírodních zdrojů Evropské unie přesahuje to, co Země může obnovit za rok

Na dnešek připadá den překročení kapacity zdrojů EU. To znamená, že pokud by světová populace kopírovala způsob spotřeby EU, lidstvo by do 3. května vyčerpalo přírodní zdroje planety, které má k dispozici na celý rok. [1]

Více než 318 organizací občanské společnosti vyzývá vedoucí představitele EU, aby po nadcházejících volbách do EU řešili přírodní, klimatickou a znečišťující krizi. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.4.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Slavíme 20 let úspěšné ekologizace Česka díky Evropské unii

Ve středu 1. května uplyne 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Evropská legislativa a finanční zdroje byly klíčovým pohonem národních ambic a mohly se o ně opřít v domácích zápasech generace ekoložek a ekologů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.4.2024 - Čkyně [Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.]
V Parlamentu ČR o národních parcích

Seminář nazvaný „Národní parky a CHKO: současnost, praxe a výzvy do budoucna“ se konal v Poslanecké sněmovně dne 25. 4. 2024. Pořadatelé pozvali k účasti ministra životního prostředí a jejich ideologické příznivce z vědecké obce. Nepřišli, ale z MŽP poslali tamního posledního referenta. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.4.2024 - Brno [Poslední stopa zs.]
Konference na téma pietních biocenter

Odborný dialog o propojení ochrany krajiny a pohřbívání - definice krajinných pohřebišť v ČR Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.4.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Zákon, který by lesy připravil na teplé klima, žádá 8 ministrů, 10 krajů a 8 dalších připomínkových míst. K návrhu ministra zemědělství mají zásadní připomínky

Deset po sobě následujících měsíců trápí nejen lesy míra oteplování, která láme rekordy. Hnutí DUHA upozornilo Ministerstvo zemědělství, že jím předložený návrh novely lesního zákona nadcházející oteplování téměř ignoruje. V meziresortním řízení podalo zásadní připomínky směřující k adaptaci lesů na změnu klimatu, ochranu lesních půd a biodiverzity Ministersterstvo životního prostředí, ministr pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj, i další více než dvě desítky, krajů a organizací. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.4.2024 - Praha [Český svaz ochránců přírody]
Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) končí realizaci projektů, jejichž hlavním cílem bylo zajistit na dvanácti „stepních“ a čtrnácti mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků optimální podmínky pro přežití celkem 108 vzácných druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat28.4.2024 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Zachraňme sýčka. Ornitologové završili tříletý projekt s cílem zabránit vyhynutí kriticky ohrožených sov

V Česku zbývá zhruba posledních 100 párů sýčků obecných. Ochranáři z České společnosti ornitologické (ČSO) a Ústavu biologické obratlovců AV ČR (ÚBO AVČR) v uplynulých třech letech proto zintenzivnili ochranářské i popularizační aktivity v rámci projektu Zachraňme sýčka. Ten byl podpořený grantem z Norských fondů a naplňoval opatření identifikovaná jako nezbytná v Záchranném programu pro sýčka obecného. Program schválilo Ministerstvo životního prostředí a jeho cílem je zajištění životaschopné sýččí populace v Česku. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat26.4.2024 - DUBŇANY [Česká společnost ornitologická]
Louky místo invazních rostlin. Díky pastvě skotu se do ptačího parku Kosteliska navrací druhová pestrost

Rychlost, jakou se v ptačím parku Kosteliska obnovuje příroda, překvapila i ornitology, kteří park spravují. Desetihektarová část ptačího parku u Dubňan na Hodonínsku byla původně neprostupná a zarostlá invazním zlatobýlem, nyní je pestrá, různorodá a hostí mnoho druhů živočichů a rostlin včetně těch vzácných. Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické (ČSO) v ptačím parku díky tříletému projektu z Norských fondů nastartovala obnovu původních nivních biotopů pomocí tradičních metod, jako je pastva. Ta je zároveň nejefektivnější a trvale udržitelný nástroj péče o toto území. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - ŠTRASBURK [Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a WWF v Česku]
Europoslanci a europoslankyně zatloukli další hřebík do rakve péče o přírodu a půdu v zemědělských dotacích

Evropský parlament včera 24. dubna podpořil návrh Evropské komise radikálně oslabit ekologické podmínky pro čerpání veřejných peněz ze zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky. [1] Pro návrh hlasovala také většina českých vládních i opozičních europoslanců a europoslankyň. Ekologické organizace hodnotí rozhodnutí jako skandální a nešťastný krok, který z pohledu ochrany přírody a krajiny zemědělské dotace vrací alespoň o 10 let zpět a ohrožuje udržitelnost zemědělství v době sílících dopadů klimatické změny. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - Praha [AOPK ČR]
Podmáčená louka s masožravkami v Brdech se stala novou přírodní památkou

V chráněné krajinné oblasti Brdy přibylo čtrnácté maloplošné zvláště chráněné území – přírodní památka Licitanta. Tato menší, svažitá a silně podmáčená louka leží nedaleko obce Malý Drahlín. Roste tu například masožravá rosnatka okrouhlolistá, suchopýry a nejrůznější druhy mechů, zalétá sem vzácný motýl modrásek bahenní, žijí tu zmije obecná či užovka hladká. Nové chráněné území má rozlohu 2,6 hektaru.

Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - Praha [Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické a WWF v Česku]
Europoslanci a europoslankyně zatloukli další hřebík do rakve péče o přírodu a půdu v zemědělských dotacích

Evropský parlament včera 24. dubna podpořil návrh Evropské komise radikálně oslabit ekologické podmínky pro čerpání veřejných peněz ze zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky. [1] Pro návrh hlasovala také většina českých vládních i opozičních europoslanců a europoslankyň. Ekologické organizace hodnotí rozhodnutí jako skandální a nešťastný krok, který z pohledu ochrany přírody a krajiny zemědělské dotace vrací alespoň o 10 let zpět a ohrožuje udržitelnost zemědělství v době sílících dopadů klimatické změny. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.4.2024 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Jaká jsou aktuální ohrožení našich lesů?

Zdravotní stav lesů je výrazně rozdílný u „mladých“ a „starých“ porostů. Například u smrku je průměrná defoliace porostů do 60 let věku pouze 13 %, zatímco u porostů nad 120 let je to více než 37 %. U buku je průměrná defoliace porostů do 60 let 11 % a průměrná defoliace porostů nad 120 let je dvojnásobná. Je proto nutné rozlišovat mezi „starými lesy“ v Evropské legislativě zmiňované jako „old growth forest“, které se dlouhodobě vyvíjely bez zásahu člověka, a monokulturními porosty nad 120 let, které mají obvykle sníženou vitalitu a představují riziko pro potenciální výskyt škodlivých činitelů. Přitom stáří hospodářských lesů v posledním století výrazně narůstá – zatímco lesy starší 100 let se v roce 1920 vyskytovaly pouze na 3 % porostní půdy, v současné době je to již více než 20 %. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 1388 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz