Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat7.2.2024 - PRAHA [Klimatická koalice, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace ČR ]
Strategické dokumenty pro klima a energetiku by se měly více zaměřit na rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů

Dva strategické dokumenty důležité pro dekarbonizaci české ekonomiky jsou od úterý 6. února 2024 v meziresortním připomínkovém řízení. Politika ochrany klimatu předložená Ministerstvem životního prostředí a Státní energetická koncepce zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu vytyčují cestu k odstranění závislosti České republiky na fosilních palivech. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat7.2.2024 - [Děti Země]
Škodlivý zásah přístaviště Malé Žernoseky nebyl povolen

Ředitelství vodních cest ČR neprokázalo veřejný zájem Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.2.2024 - PRAHA/ŠTRASBURK [Klimatická koalice, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace ČR]
Evropské klimatické plány do roku 2040: rychlá dekarbonizace je potřebná, shodují se environmentální organizace

Evropská komise dnes zveřejnila návrh evropského cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2040 a pro rozvoj technologie zachycování a ukládání uhlíku v Evropě [1]. Komise navrhuje snížit emise skleníkových plynů o 90 % v porovnání s rokem 1990. Návrh navazuje na opatření stanovená legislativním balíčkem Fit for 55 (ten usiluje o snížení emisí o nejméně 55 % do roku 2030 oproti roku 1990) a je dalším krokem k dosažení klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050 [2]. Legislativní podobu emisního cíle pro rok 2040 navrhne nová Evropská komise, která vznikne po červnových volbách do Evropského parlamentu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.2.2024 - [Děti Země]
Proti umístění nového jaderného bloku byly zaslány rozklady

Děti Země nejčastější namítají nesprávné povolení kácení dřevin a uložení nové výsadby Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat1.2.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy?

Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Výborný, s Plánem pro zdravé lesy a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje. Pokud by je takto schválili poslanci, učinili by zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstvo zatím k diskusi nepředložilo. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Vědci navrhují postupy hospodaření v borových porostech zmírňující nepříznivé dopady globální klimatické změny

Výkyvy počasí v posledních letech, zahrnující nerovnoměrné rozložení srážek zvláště ve vegetační době ve spojení se zvyšujícími se teplotami, vedou k oslabení lesních porostů vůči působení stresových faktorů. Oslabené stromy tak mají sníženou schopnost obrany proti působení biotických škůdců. Situace je nejvážnější u smrku ztepilého. Chřadnutí se však týká i borovice lesní.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - [Děti Země]
Posouzení vlivů splavnění Labe se zaměří na sedm oblastí

Spolky považují splavnění za dopravně nelogické, neekonomické a ekologicky škodlivé. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - Brno [Hnutí Brontosaurus]
V Himálaji chtějí českou pomoc – pojeď tam jako dobrovolník – Himálajský patron/Brontosauři v Himálajích

Neziskovka Himálajský patron (dříve Brontosauři v Himálajích) začíná podporovat dvě nové školy v Himálaji. Jako první možnost podpory zde mohou zájemci jet pomáhat jako dobrovolníci. K této příležitosti vydává neziskovka video, které zachycuje, jak si v dalších vesnicích představují, že jim Češi zlepší život. Budou zlaté české ručičky vypadat stejně jako ruce jejich zlatého Buddhy u nich na vesnici? Celý text ::::
 

Vybrat31.1.2024 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Na Den zeber odpadek ze Země seber

Ptáte se, jak to spolu souvisí? Jednoduše, EKOkalendář.cz spolku Ukliďme Česko uvádí, že 31. leden je Mezinárodním dnem zeber a zároveň něco málo přes 2 měsíce do jarního termínu naší největší dobrovolnické akce. Její pořadatelé, kteří stojí i za vznikem EKOkalendáře tím upozorňují, že sehnout se pro odpadek může každý z nás prakticky kdykoliv. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - Plzeň [Spolek Ametyst]
Středoškoláci vyrazí poznávat krásy plzeňských pokladů

Spolek Ametyst díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad (NFZP) připravuje a realizuje řadu projektů environmentálního vzdělávání. Pro letošní rok jsme úspěšně získali prostředky pro nový projekt s názvem “Plzeňské poklady pro střední školy”. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.1.2024 - LIBEREC [Agentura regionálního rozvoje]
Uzávěrka přihlášek do jubilejního ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje se blíží

Podvacáté se bude v Libereckém kraji hledat to nejzajímavější z aktuální architektury a stavebnictví. A čas pro přihlášení realizací nebo studentských projektů se krátí – uzávěrka je již 25. února. Přihlašování do jubilejního 20. ročníku architektonické soutěže Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024, který se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady kraje pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra, probíhá on-line prostřednictvím formuláře. Zájemci ho najdou na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde jsou také všechny podrobnosti a pravidla. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.1.2024 - BRUSEL/PRAHA [Hnutí DUHA]
Evropská komise: Česko může odměňovat zemědělce za vytváření mezí nebo alejí. Ministerstvo zemědělství má volné ruce k potřebné změně

Evropská komise oznámila v odpovědi Hnutí DUHA, že nebrání odměňování zemědělců za vytváření a udržování krajinných prvků, které leží na okraji polí nebo pole protínají. [1] Nyní jsou za to zemědělci znevýhodňováni a ministerstvo zemědělství se proti možnosti změny doposud odvolávalo na nesouhlas komise. Z analýzy Hnutí DUHA ale vyplývá, že problém leží v národní legislativě. [2] Ministerstvo by proto mělo co nejdříve přijít s řešením k potřebnému zvýšení motivace zemědělců krajinné prvky vytvářet. Bez významného navýšení tvorby mezí, remízků či mokřadů nelze adaptovat krajinu na dopady klimatické změny a zvrátit úbytek biodiverzity. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.1.2024 - Brno [Hnutí Brontosaurus]
Inspirace pro změnu: konference k půlstoletí Hnutí Brontosaurus podpořila mladé lidi v zájmu o životní prostředí

Ve dnech 26. a 27. ledna proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konference Naděje pro Zemi. Započala tak sérii akcí pořádaných v rámci výročí 50ti let Hnutí Brontosaurus. Za dobu své činnosti uspořádalo toto hnutí tisíce akcí na stovkách lokalit, kde dobrovolníci a dobrovolnice pomáhali s péčí o přírodní a kulturní dědictví.  Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat25.1.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Ministerstvo zemědělství lidem zastírá, že jde proti své tři roky staré koncepci

Ministerstvo zemědělství uvádí v omyl lidi, kteří se na něj obrací s žádostmi o urychlení změn v zákoně, jenž by vedly ke zdravým lesům. Na desítky dopisů ministerstvo z pověření ministra Marka Výborného reaguje, že novelou naplňuje vládní koncepci z roku 2020, která mu ukládá do lesního zákona zavést opatření ke zvýšení stability lesů, mimo jiné zvýšením jejich pestrosti a snížením odběru biomasy. Ve skutečnosti přitom nyní ministerstvo usiluje o to, aby biomasy i druhové pestrosti lesní zákon vyžadoval méně, než dosud. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.1.2024 - GRONINGEN [EUROPARC Federation]
Nový podcast EURPARCu o managementu dynamiky dun v Nizozemsku

In this podcast, EUROPARC’s Communciations Manager Esther Bossink is joined by Myrthe Fonck of PWN. Together they explore an innovative project in The Netherlands that revitalised the dune landscape in National Park Zuid-Kennemerland, The Netherlands. The podcast was recorded end of 2023. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.1.2024 - Ústí nad Labem [meneodpadu.cz ]
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ PROJDE ZÁSADNÍ ZMĚNOU

V Klášterci startuje druhá vlna nejvýznamnějšího projektu třídění kuchyňských odpadů na Chomutovsku. S pomocí moderních technologií zde začíná třídit odpady z kuchyně již téměř 2000 domácností! Ojedinělý projekt sběru kuchyňského odpadu rozjíždí město proto, aby došlo k výraznému snížení objemu směsného komunálního odpadu. Jeho třídění je drahé již dnes a bude ještě, s ohledem na nový zákon odpadech, podstatně nákladnější. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat22.1.2024 - Brno [Hnutí Brontosaurus]
Hnutí Brontosaurus ocenilo vítěze soutěže ekologického humoru Ekofór

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Ekofór proběhlo v prostorách Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze za účasti desítek oceněných autorů a jejich přátel. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.1.2024 - Praha [MMD]
Řada monitorů Philips E1 se rozšiřuje o čtyři nové modely pro moderní profesionály pracující v hybridním pracovním prostředí

Produktovou řadu monitorů Philips E1 v lednu doplní čtyři nové modely vybavené funkcemi, které vám umožní být neustále ve spojení a zároveň dál zvyšovat produktivitu. Tím však uvádění novinek v řadě E1 neskončí. Na jaře Philips doplní ještě další modely. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.1.2024 - [WWF v Česku]
WWF v Česku chce podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

Praha 18. ledna 2024 – WWF včera představilo Příručku péče o půdu. Křest proběhl při slavnostním promítání mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Život pod Zemí (Planet Soil) o pestrosti a důležitosti života půdních organismů pro zemědělskou produkci. Film uvedl jeho producent Ignas van Schaick. Příručku pokřtil přední půdní biolog a zároveň poradce českého prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost Ladislav Miko. Cílem Příručky péče o půdu je přispět k udržitelnějšímu hospodaření a lepší ochraně naší zemědělské půdy.
Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1380 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz