Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat20.5.2003 - Česká Skalice [Nadace rozvoje občanské společnosti]
Dárci a dobrovolníci Královéhradeckého kraje budou oceněni

V sobotu 24. května od 9 do 22 hodin se ve Vile Čerych v České Skalici bude konat Jarní slavnost. Tato akce je veřejným poděkováním místním dárcům a dobrovolníkům, kteří přispěli v roce 2002 dobrovolnou prací, finanční částkou nebo materiální pomocí na veřejně prospěšný projekt v Královéhradeckém kraji. Slavnosti jsou součástí širšího projektu na posílení dárcovství a dobrovolnictví tohoto regionu, který je podporován Charles Stewart Mott Foundation a Nizozemským velvyslanectvím. Ceny budou předány v přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka. Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat16.5.2003 - Kostelecké Horky [INEX SDA]
V Kosteleckých Horkách se v sobotu otevře infocentrum

V sobotu 17.května 2003 bude ve Venkovském centru Sdružení dobrovolných aktivit INEX v Kosteleckých Horkách u Chocně otevřeno Informační centrum Dům z modrého kamene spojené s cyklistickou naučnou stezkou Poorličím. Infocentrum bude v původních prostorách Sládkova statku nabízet nejen základní informace z regionu, ale také o činnosti sdružení, o zdejších hodnotách krajiny a kromě příležitostných tematických výstav je tu i možnost navštívit Malé muzeum místa umístěné v roubené sýpce a skromné občerstvení. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj::
 

Vybrat17.4.2003 - PRAHA [REC - Regionální environmentální centrum ČR]
Veřejnosti byl předložen k připomínkování Horizontální plán rozvoje venkova

Dne 15. dubna 2003 byla zveřejněna finální podoba Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) a jeho Posouzení z hlediska vlivu na životni prostředí (SEA HRDP). Od této doby běží 60-denní lhůta, ve které je možné se k oběma materiálům vyjadřovat a zasílat připomínky ze strany veřejnosti. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat15.4.2003 - PRAHA [Dvojka sobě / Oživení]
Kateřinky - místo pro život - prezentace projektu

Občanské sdružení Dvojka sobě ve spolupráci se sdružením Oživení si Vás dovolují pozvat na prezentaci projektu Kateřinky - místo pro život. Prezentace se uskuteční 17. 4. 2003 od 17 hodin v tiskovém sále Zeleného kruhu v Lublaňské 18, v Praze 2.

Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat14.4.2003 - OLOMOUC [Středisko ekologické výchovy - Sluňákov]
Ekologické dny Olomouc 2003

Letos se v Olomouci uskuteční již 13. ročník Ekologických dnů Olomouc (EDO). Tento festival nejrůznějších ekologických aktivit se stal postupně největší akcí, která se snaží o zvýšení ekologického povědomí veřejnosti v ČR. V posledních letech navštěvuje EDO pravidelně přes 20000 lidí. 22. dubna se akce vrací ke svým kořenům. V aule přírodovědecké fakulty UP v Olomouci se uskuteční mezinárodní seminář k problematice záměru výstavby vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Přestože o této stavbě zatím jednají především odborníci a úřady, případná stavba by se dotkla života mnoha lidí, proto bude seminář přístupný veřejnosti. Celý text ::kultura, občanský sektor, životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat11.4.2003 - PLZEŇ [Děti Země Plzeň]
V pondělí začínají Dny alternativní dopravy

Děti Země a Společnost pro veřejnou dopravu zahájí v pondělí 14.4. třetí ročník Dnů alternativní dopravy - akce zaměřené na podporu alternativ k automobilové dopravě. „Cílem Dnů alternativní dopravy je upozornění na možnosti hromadné dopravy, cyklistiky a chůze v systému městské dopravy. Právě tyto ekologicky šetrné způsoby dopravy jsou bohužel v Plzni poněkud nedoceňovány,“ říká místopředseda Dětí Země Vít Roušal.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat2.4.2003 - Drážďany [Česko-německý fond budoucnosti]
Pět let Česko-německého fondu budoucnosti – správní rada bilancuje v Drážďanech

Správní rada Česko—německého fondu budoucnosti (dále fond) zasedá v pátém roce jeho trvání
od 3. do 4. dubna v Drážďanech. Fond tak současně vstupuje do druhé poloviny svojí existence, vymezené prozatím na deset let. Zasedání v Drážďanech má proto podnítit veřejnou diskusi nejenom o budoucích formách a potřebách česko-německých vztahů.
Celý text ::sociální oblast, regionální rozvoj, lidská práva::
 

Vybrat1.4.2003 - BRNO [Český a slovenský dopravní klub]
TK: Odsun nádraží nepovede k rozvoji Jižního centra

Brněnský dopravní kruh, volné sdružení 10 neziskových organizací zabývajících se dopravou v Brně, si dovoluje Vás pozvat na tiskovou konferenci na téma Odsun nádraží nepovede k rozvoji Jižního centra, která se uskuteční v Zastupitelském klubu města Brna na Mečové ulici ve čtvrtek 3. dubna 2003 v 11 hodin (resp. po skončení pravidelné tiskové konference KSČM, která začíná v 10 hodin). Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat25.3.2003 - Liberec [Jizersko-ještědský horský spolek]
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku

V těchto dnech vychází Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2002. Jedná se o první ročník a JJHS by tak chtěl navázat na ročenky vydávané původním Německým horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory. Ročenka by od teď měla vycházet každý rok. Na 192 stránkách je možno nalézt množství zajímavých článků nejen o činnosti Horského spolku, ale také například unikátní článek Otokara Simma o zaniklé osadě na Velké Jizeře, dále články o přírodě našeho kraje, o hraničním opevnění v Jizerských horách z let 1937-38, o lezení na pískovcových skalách nebo o jizerskohorských pomníčkách. Celý text ::kultura, občanský sektor, regionální rozvoj::
 

Vybrat24.3.2003 - PRAHA [Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích]
Nedělejte z kauzy Střešovic osobní problém, napsali Medáci starostovi

Členové občanských sdružení ve starých Střešovicích se dnes obrátili dopisem na starostu Prahy 6 Tomáše Chalupu. Vyzvali jej, aby z kauzy starých Střešovic nedělal osobní problém. Starosta v poslední době v médiích i na veřejných setkáních několikrát slovně napadnul bývalého předsedu Spolku Medáků Martin Skalského. Obvinil jej ze lží, manipulací a porušování dohod. Další představitelé Medáků i nově založené Lípy slovanské říkají: Nejde o jediného člověka, ale o alternativní kulturu a záchranu starých Střešovic. Starosta podle nich zamlžuje skutečné problémy. Celý text ::sociální oblast, životní prostředí, regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat10.3.2003 - Milovice [Občanské sdružení Mladá]
Co nového na stepích

Bezlesní travnatá území v bývalém vojenském prostoru Mladá u Milovic vznikly díky činnosti armád, nejedná se tedy o stepi v pravém slova smyslu. Některé lokality mají ovšem k přirozené stepi velice blízko. Zachoval se tu stav přírody teplé nížinné oblasti z počátku minulého století. Oblast se vyznačuje výskytem desítek chráněných živočichů a rostlin a obrovskou biodiverzitou. Centrální část bývalého vojenského prostoru však velice zaujala společnost Škoda-Auto. Již několik let zde usiluje o výstavbu testovacího autodromu a o něco severněji bylo s podporou Škody-Auto zahájeno budování obřího golfového areálu. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat5.3.2003 - Břeclav [Petium]
Přínos aktivit neziskových organizací na jižní Moravě

Občanské sdružení Petium ve spolupráci s občanským sdružením Echo Moravia si vás dovolují pozvat na diskusi a následnou tiskovou besedu k tématu "přínos aktivit neziskových organizací", která se uskuteční v pátek 7. března 2003 v synagoze v Břeclavi, ul. U tržiště 10 od 15:00 hodin. Při této příležitosti si dovolíme prezentovat potenciální projekty, které neziskové organizace mohou realizovat a tím nabídnout spolupráci při řešení aktuálních problémů ve své obci, městě či regionu. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat25.2.2003 - Tvarožná Lhota [INEX SDA]
Svátek oskoruší

Ve všech prostorách kulturního domu Strážničan ve Strážnici bude dne 1. března 2003 celý večer věnován oskoruším, vzácnému stromu který má na Jihovýchodní Moravě svou tradici. Celý text ::kultura, občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat19.2.2003 - SEMANÍN [Petiční výbor proti silnici R35 ve variantě “B”]
V Semaníně mají stále obavy z rychlostní silnice R35

Již více než dvě stovky občanů z obce Semanín a z jejího okolí podpořily petici proti výstavbě střední varianty rychlostní silnice R35. Nový koncept územního plánu Pardubického kraje v úseku Vysoké Mýto - Mohelnice předkládá tři základní trasy této komunikace. Organizátoři petice se domnívají, že střední varianta označovaná jako “B” poškodí přírodu nejen v okolí Semanína, ale také nedalekého Kozlova či Němčic. Trasa totiž prochází zachovalou volnou krajinou a také zabírá nejvíce plochy lesa. Navíc je pouhých čtyři sta metrů od návsi obce při jejím okraji. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat17.2.2003 - BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]
O budoucnosti Pardubického kraje může rozhodnout každý

Veřejné projednání konceptu územního plánu kraje je již příští týden. Už skoro dva měsíce může každý občan posílat na krajský úřad připomínky k novému konceptu Pardubického kraje, který je také posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí. Oba materiály jsou veřejnosti k dispozici jak v Pardubicích a v České Třebové, tak na internetové stránce www.pardubickykraj.cz. Veřejné projednání se koná v pondělí 24. února od 12 hodin v Kulturním centru v České Třebové a v úterý 24. února od 9 hodin v Domě hudby v Pardubicích. Děti Země očekávají, že největší zájem občanů bude o trasu nové rychlostní silnice R35.
Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat14.2.2003 - Hradec Králové [Ministerstvo životního prostředí]
Obnovitelné zdroje energie 2003 - odborná výstava a konference

Ministerstvo životního prostředí pořádá ve dnech 9. a 10. dubna 2003 v Hradci Králové - Aldis konferenci Obnovitelné zdroje energie v obcích 2003. Konference navazuje na evropská i světová setkání, zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů a je třetím jednáním tohoto typu v České republice (I. Konference v Průhonicích – 5.-6.října 2000). Přednášená a diskutovaná témata jsou věnovaná především místní samosprávě a program je koncipován tak, aby pokrýval všechny nezbytné kroky vedoucí ke kvalifikovanému hodnocení a rozhodnutí o možnostech řešení potřeb tepla v obci prostřednictvím místních zdrojů energie. Tisková konference se uskuteční dne 4. 3. 2003 v 10,00h. v hotelu Harmony v Pardubicích. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat13.2.2003 - PRAHA [Dobročinný spolek Medáků ]
Tisková konference: Medáci prohráli soudní řízení

Dobročinný spolek Medáků prohrál soudní řízení s Městskou částí Praha 6 a musí proto vyklidit domky, které užíval od roku 1998, kdy byl spolek založen. V úterý 18. února 2003 od 10:00 hodin ve starých Střešovicích pořádá tiskovou konferenci na které budou vedle podrobností o vyklizení občanského sdružení Medáků ze Strešovic a soudním procesu otevřena tato témata: kulturní programy ve Strešovicích, činnost Spolku Medáků po odchodu ze Střešovic, další osud domků, které užíval Spolek Medáků. Celý text ::kultura, lidská práva, občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat11.2.2003 - TEPLICE NAD METUJÍ [INEX / TUŽ se, Broumovsko! / Město Teplice nad Metují]
Občanská iniciativa Kříž smíření v Teplicích nad Metují získala cenu za lidská práva a vydává knihu

V září minulého roku se v Teplicích nad Metují a na nedaleké Bukové hoře uskutečnilo při odhalení památníku Kříž smíření nevšední setkání těch, které oslovila myšlenka a aktuální potřeba smíření mezi lidmi a národy v dnešním rozděleném a konfliktním světě. Během podzimu se pak Buková hora stala cílem mnoha cest místních obyvatel i přespolních návštěvníků – mezi nimi bohužel i takových, kteří svůj nesouhlas se smířením, dialogem a tolerancí vyjádřili kladivem, sprejem a poškozením památníku. Iniciátoři projektu škody již částečně odstranili a zbylé zahladí po skončení zimy. Chtějí také dalšími konkrétními akcemi přispívat k oživení diskuse o mezilidském i mezinárodním porozumění. Prvním výrazným počinem bude vydání knihy s názvem Na cestě od Kříže ke Smíření a také benefiční koncert Táni Fischerové a Daniela Dobiáše. Celý text ::kultura, lidská práva, občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat11.2.2003 - Teplice nad Metují [INEX SDA]
Initiatoren wenden sich gegen einseitige Betrachtung - Franz-Werfel-Menschenrechtspreis verliehen

Kreuz der Versöhnung bei Teplice nad Metují/Nordostböhmen wird teilweise einseitig interpretiert – Initiatoren werden den Franz-Werfel-Menschenrechtspreis erhalten – Buch „Vom Kreuz zur Versöhnung“ jetzt erhältlich Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, kultura, lidská práva::
 

Vybrat31.1.2003 - BEROUN [Děti Země]
Děti Země nabízejí v Berouně bezplatnou odbornou pomoc občanům

Od 3.2.2002 budou moci občané Berounska využívat služeb nového “Centra pro podporu občanů” Dětí Země. Uvedenou službu poskytuje toto občanské sdružení bezplatně v rámci svého programu Věc veřejná. Poradna bude zájemcům k dispozici každé pondělí, schůzku je nutno předem domluvit na telefonu 723 623 238. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí, regionální rozvoj::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Internetové tipy Econnectu

Regionální rozvoj v katalogu odkazů Ekolink
Fórum obnovy venkova: stránky Spolku pro obnovu venkova
Národní síť zdravých měst
Udržitelný rozvoj, Agenda 21 a místní Agenda 21 - stránky ČEÚ
Vesnice roku

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz