Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat23. 4. 2004 - V zájmu dětí?

Zdenka Jelenová, Občanské noviny
V České republice vyrůstá přibližně 20 000 dětí v ústavní péči. Další početná skupina dětí vyrůstá v dysfunkčních rodinách, kde nejčastějším řešením potíží bývá umístění dítěte v ústavním zařízení. Mnohé z těchto rodin bývají označovány za „sociálně slabé“, aniž by jim byla poskytnuta včasná a účinná pomoc. Začátkem března se rozhodlo spojit své síly dvanáct organizací působících na poli péče o dítě a rodinu. Koalice vystupuje pod názvem „Děti patří do rodiny“ a jejím cílem je změna a rozvoj systému péče o dítě a rodinu. Jednotícím mottem koalice je citát z Preambule Úmluvy o právech dítěte: „V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
 

Vybrat8. 3. 2004 - Peníze nebo sociální služby?

Milena Černá, e-Informační bulletin SKOK
Současná bouřlivá situace okolo Ministerstva práce a sociálních věcí a dotací občanským sdružením systémovým změnám nepřeje. Nestátní neziskové organizace se cítí ohroženy. Přestože letošní dotace občanským sdružením ze státního rozpočtu činí 1,2 miliardy Kč, určitě ohroženy jsou, nepřispějí-li kraje na služby pro své občany organizacím, které poskytují sociální služby v jejich regionu. Letošní zásada rozdělování dotací nestátním poskytovatelům sociálních služeb – ministerstvem trochu chaoticky a se zpožděním sdělená – zní: dvě třetiny od ministerstva, třetinu od svého kraje. Nejde tu o plnou výši nákladů, jako u krajských domovů důchodců a ústavů sociální péče, ale o výši loňských dotací, s níž jsou ty letošní poměřovány, a která tak jako tak nemůže přesáhnout magických 70 % skutečných nákladů.
 

Vybrat12. 1. 2004 - Projev Václava Havla při převzetí Mírové ceny Máhátmy Gándhího

Václav Havel
"... Všichni víme, jak nezvratně ničí naše civilizace ovzduší, jak vykolejuje celou planetu z jejího stovky tisíc let se ustalujícího způsobu existence, jak bezhlavě drancuje její nerostné zdroje, jak svým zbrklým samospádem - aniž chce a aniž musí - prohlubuje ohromné sociální propasti mezi svými jednotlivými okruhy, jak tupě unifikuje život národů a kultur, velmi nenápadně jim všem nabízejíc tytéž svůdné a zároveň ničivé životní způsoby. ..."
 

Vybrat9. 12. 2003 - Humanita za mřížemi paragrafů?

Lubor Kysučan
"... Válka proti terorismu představuje pro ruskou vládu podobně jako i pro jiné autoritářské režimy kdekoliv na světě vítanou záminku k "utažení šroubu" a přitvrzení represí proti všem nevítaným oponentům. Málokdo však již v současném Rusku přemýšlí o tom, že je to právě utahování šroubu a nesmyslná plošná šikana celého čečenského etnika, co jen přilévá olej do ohně fundamentalistických nálad a vhání zoufalé lidi, kteří již nemají co ztratit, do náručí teroristických skupin."
 

Vybrat18. 11. 2003 - Hořké probuzení ze snu o svobodě

Lubor Kysučan
Je smutné, že český stát, ve své zahraniční politice se hlásící k nekompromisnímu americkému kursu vůči despotickým režimům v Asii, které americký prezident označil jako "osu zla", není na druhé straně schopen postarat se o jejich oběti, jež u nás hledají ochranu. Zdá se tedy, že musíme dnes a denně připomínat našim politikům, že svobodná společnost neznamená jen dodržování demokratických občanských a politických práv vlastních občanů, ale také lidský přístup k cizincům, kteří v této společnosti hledají azyl před hladem, chudobou a útlakem.
 

Vybrat7. 11. 2003 - Spousta řečí

Vlastimil Marek
Spousta řečí, žádná práce, řekl o akci Forum 2000 loni Martin Stránský. Trochu bych jeho výrok, kterým ovšem parafrázoval názor jiného letos nepozvaného řečníka G. Sachse, poopravil. Spousta řečí, žádná konkrétní akce. Účastníci fóra přece celé dny poslouchají, telefonují, diskutují v panelových diskusích, vedou řeči mezi sebou a konzumují chlebíčky, kafíčka a koláčky o sto šest.
 

Vybrat18. 4. 2003 - Věda podle ministerstva

, Bohuslav Blažek
Některá naše ministerstva mají pod sebou příspěvkové organizace, které kromě jiného uskutečňují výzkumy, jež ministerstva zadávají a financují. Jedna z takových organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – říkejme jí X - mně a mé ženě psycholožce jeden takový výzkum zadala. Když jsme zjistili, že vedoucí pracovnice, s níž jsme jednali, mezitím z ústavu odešla, a že paní ekonomka, s níž jsme rovněž jednali, se stala vedoucí oddělení výzkumu, zeptali jsme se jí, zda by ústav neměl zájem s námi dále spolupracovat, a položili jsme i následující otázky: Četl naši práci někdo v X? Vedla se o ní diskuse? Je tam k dispozici?
 

Vybrat18. 1. 2003 - Cizinecký zákon pomáhá organizovanému zločinu

, Milan Daniel
Když česká vláda přijala před dvěma lety Koncepci pro integraci cizinců, vzbudilo to u aktivistů zabývajících se lidskými právy naději na změnu dosavadní oficiální praxe, která byla vůči cizincům spíše nevstřícná. Na základě vládního usnesení vznikly při okresních úřadech okresní poradní orgány pro integraci cizinců. Jejich úkolem bylo monitorovat situaci cizinců v jejich působnosti a napomáhat těm, pro něž se stala Česká republika druhou vlastí, ve snazším zařazením se do české společnosti.
 

Vybrat4. 9. 2002 - Nadešel čas odpovědnosti

, Kofi A. Annan, generální tajemník OSN
Odpovědnost je slovo, které by na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu mělo být slyšet co nejčastěji, slovo, které musí vdechnout život realizačnímu plánu, který z tohoto setkání vzejde, a slovo ztělesňující všechny naděje, jež Spojené národy do Summitu vkládají. Jde o odpovědnost člověka k člověku založenou na vědomí společné příslušnosti k lidskému rodu, odpovědnost vůči naší planetě, jejíž přírodní bohatství je nutným předpokladem lidského pokroku, a také o odpovědnost za zajištění bezpečnosti a blahobytu příštích generací.
 

Vybrat20. 8. 2002 - Druhá vlna

-foto-, Infoservis
Hladiny řek při povodni ještě nedostoupily svých vrcholů, ale na telefonní čísla a e-mailové adresy několika českých humanitárních organizací již přicházely desítky a stovky nabídek pomoci. Lidé nabízeli své síly a čas, aby pomohli postiženým čelit vznikající katastrofě. Setkávali se ale s odpovědí, která mnohé z nich nemohla uspokojit. „Děkujeme za nabídku, zařazujeme vás do databáze, čekejte.“ K čemu může být čekání v takové situaci? A na co jsou pak takové organizace?
 

Vybrat27. 6. 2002 - Důsledky a dopady změny azylového zákona a azylové politiky ČR

, Poradna pro uprchlíky
Parlament ČR v loňském roce přijal nový zákon upravující tzv. azylovou politiku ČR. Nová právní úprava už s sebou přináší první problematické momenty. I přestože to bude pro český stát dražší, žadatelé o azyl budou ve většině případů nuceni pobývat v azylovém zařízení, kde bude jejich pobyt plně hrazen. Vzhledem ke zdlouhavé azylové proceduře budou v těchto zařízeních pobývat po mnohé měsíce, což rozhodně neprospěje jejich psychice. Pocity méněcennosti, frustrace a beznaděje každého z nich pak úspěšně vzrostou.
 

Vybrat18. 6. 2002 - Slovenská spoločnosť ešte stále nie je pripravená na riešenie rómskej otázky

, Kristina Magdolenová, Roma Press Agency
Na našom území žije etnikum, ktoré sa od ostatného obyvateľstva odlišuje antropologickými znakmi, spôsobom života, temperamentom, jazykom. Obyvateľstvo, ktoré sa odmietlo podriadiť tlaku majority. Rómovia. Cigáni. Na verejnosti často prevláda názor, že všetky problémy s rómskym etnikom – teda predovšetkým existencia rómskych osád - vznikli po roku 1958, kedy bol vydaný Zákon o trvalom usídlení kočujúcich a polokočujúcich osôb. Čo na to história? Aj o tom sme sa rozprávali s Annou Jurovou, odbornou pracovníčkou Spoločensko-vedného ústavu SAV Košice.
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | Další

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu v sociální oblasti

Sociální rozvoj a pomoc v katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO.cz
InternetPoradna Zpravodajský, poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami
Helpnet.cz - Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
Migrace on line - vše o mezinárodní migraci
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz