[PRTR HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Přehled stavu příprav PRTR v České republice z pohledu nevládních organizací

(aktualizováno k 15.4.1999)


Cílem tohoto přehledu je poskytnout Vám srovnání otázek, které musí být vyjasněny před zavedením systému PRTR v ČR a stupeň jejich zodpovězení, tak jak vyplývá z výstupů prací na projektech Ministerstva životního prostředí ČR zadávaných různým řešitelům v letech 1994 - 1997. Tento přehled byl vypracován pro první jednání Subkomise pro PRTR jako velmi kritické zhodnocení neuspokojivých výsledků bezmála čtyřleté práce na přípravě PRTR financované MŽP. Dotčení experti se proti kritice ohradili jako podceňujícím výsledky jejich dlouhodobé práce a přislíbili do materiálu doplnit chybějící požadované odpovědi do příštího jednání Subkomise (cca polovina dubna 1998). Nestalo se tak, a proto byla tato analýza předložena jak expertům OECD při jejich kontrolní návštěvě Prahy na jaře 1998, tak na jednání NGO pre-meetingu ministerské konference " Životní prostředí pro Evropu" v dánském Aarhusu v červnu 1998. S analýzou byl již také seznámen stávající ministr životního prostředí, RNDr. MiIoš Kužvart.


česká verze/
/czech version


anglická verze/
/english version

Current situation in PRTR preparation in the Czech Republic from the viewpoint of NGOs

(last up-date on April 15, 1999)


The Ministry of Environment started with the preparation of the PRTR for the Czech Republic already in 1994. The NGO representatives evaluated as slow and not transparent for the public on NGO Pre-meeting of OECD Regional Workshop on PRTR, which held in the Czech Rep. in January 1997. In this sense a memorandum of NGOs has been sent at Minister of Environment. According to the discussion evoked by this memorandum a Subcommission on PRTR has been established (fall 1997). There are representatives of chemical industry; governmental agencies and NGOs designated for the Subcommission. To support the effectiveness of the Subcommission´s work the NGO representatives prepared the following analysis. As we can see in the analysis there are many things made but bigger part of the work is still to be done. The analysis does not also cover one important question - how the PRTR could be implement into the Czech law. This result is best illustrated by column E of the enclosed table of analysis output. We would like to thank OECD for the manual „Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs): A Tool for Environmental Policy and Sustainable Development - Guidance Manual for Governments." which has been used as the source in our analysis.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300
© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
19. března 1999