Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Nové nebezpečné pravomoci pro policii opět ve hře, nevládní Digitální svobody varují poslance

18.2.2021 - PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium, z. s. ) - Oživilo se projednávání problematické novely zákona o Policii a hlídači práv občanů oslovují poslance.

Loni na jaře rozeslala nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe: program Digitální svobody) otevřený dopis pro poslance, kde varuje před dvěma pastmi pro práva občanů v novele zákona o Policii (sněmovní tisk č. 642).

Policie má totiž dle návrhu dostat oprávnění vést si "preventivní složky" na kohokoli si vzpomene a to včetně shromažďování citlivých údajů - na lidi, kteří nejsou ani v pozici podezřelého.

Druhým problémem novely je možnost použít informace od zpravodajských služeb jako důkazů v trestním řízení. Možnost zkoumat, jak byly takovéto důkazy pořízeny, je iluzorní. Jak v Digitálních svobodách upozorňují, při chabé kontrole zpravodajských služeb a dnešních technických možnostech vytvářet deepfake obsah hrozí posun trestního řízení k Procesu z Kafkova díla.

Jarní veřejný apel na odstranění těchto dvou problémů z novely podpořili desítky právníků z akademického prostředí a advokacie, jako např. docent Marek Antoš z pražské právnické fakulty, advokáti Václav Vlk, Lucie Hrdá a mnozí další.

Po projednávání dvou novel zákona o policii v minulém týdnu (tisk 642 a 983) v prvním čtení se zdá, že materie nových oprávnění policie se bude projednávat v tisku 983. "Málo přehledná procesní situace nás vede k velké ostražitosti," říká Helena Svatošová, právnička Digitálních svobod. "Proto aktuálně vyzýváme poslance výborů, kde budou nové pravomoci pro policii projednávat, aby nám dali vědět, jak se k oběma kontroverzním bodům novely staví a budeme vše sdílet s veřejností. Právě dnes si musí občané hlídat svůj prostor zvlášť pozorně," dodává.

Více informací včetně odkazů na novelu a jarní veřejný apel jsou na webu www.digitalnisvobody.cz


Grafická verze tohoto článku