Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura společně s UNDP podpoří v rámci čtyřletého projektu v Bosně a Hercegovině oblast vinařství

8.9.2020 - PRAHA (Česká rozvojová agentura ) - Česká rozvojová agentura začala v březnu tohoto roku spolupracovat s UNDP na projektu financovaném Evropskou unií v Bosně a Hercegovině. Hlavním cílem projektu je funkční nastavení státní správy v oblasti zemědělství. Tímto úkolem byla pověřena ČRA, která prostřednictvím českých expertů a zkušeností z doby vstupu do EU bude moci místní vládě doporučit řešení, jak státní správu v oblasti zemědělství připravit na případný vstup do EU. Dalším cílem projektu je podpora bosenských producentů a zemědělských podniků prostřednictvím grantů, což je hlavním úkolem místní pobočky UNDP, která v zemi pracuje již delší dobu.

„Česká republika byla jako členská země EU požádána, aby projekt obohatila svými technickými znalostmi v oblasti státní správy. Ministr zemědělství Bosny a Hercegovina Staša Košarac zdůraznil především nutnost podpory v oblasti vinařství a proto se ČRA na základě setkání se zemědělskými ministerstvy a institucemi rozhodla oblast vinařství v rámci čtyřletého projektu podpořit,“ říká manažerka projektu z České rozvojové agentury Lenka Huberová.

Svou roli sehrály i bohaté zkušenosti ČRA v tomto sektoru, např. při realizaci projektu Vybudování a implementace vinařského registru v Moldavské republice, v rámci něhož se podařilo vytvořit registr vinic a vín a díky harmonizaci legislativy a dosažení stabilního právního prostředí v této oblasti podpořit vstup moldavských vinařů na trhy EU.

Největší nedostatky ve státní správě v oblasti vinařství představuje v současnosti v Bosně a Hercegovině nevyhovující poradenský systém, IT technologie a především chybějící registr vinařů a vinic. Bez toho nelze počítat s případným systémem dotací EU, kontroly ani monitoringu. „V neposlední řadě je potřeba vytvořit platný vinařský zákon, který bude aplikován a odsouhlasen všemi státními jednotkami v zemi. Veškerou technickou podporu v oblasti státní správy budou zajišťovat odborníci z České republiky ve spolupráci s bosenskými odborníky v oboru,“ dodává Lenka Huberová.

Projekt je plánován na čtyři roky, během kterých se uskuteční pravidelné návštěvy českých odborníků v Bosně, studijní cesty vybraných státních úředníků do ČR a workshopy. Hlavním cílem aktivit ze strany ČRA je během čtyřletého projektu vytvořit natolik funkční systém v oblasti vinařství, aby byl při vstupu Bosny a Hercegoviny do EU konkurenceschopný dalším členským zemím a zároveň, aby se díky projektu zkvalitnila produkce bosenského vína.


Grafická verze tohoto článku