Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Radiměřské Motýlí království. Ochránci přírody zachraňují biologicky cenné louky u Radiměře a teď potřebují pomoc veřejnosti

19.8.2020 - OLOMOUC (ZO ČSOP Arion ) - Ochránci přírody zachraňují vzácné teplomilné stráně v Radiměři u Svitav. Nyní ale potřebují pomoc veřejnosti. Prostřednictvím crowdfundingové sbírky shromažďují finance na pořízení vybavení pro pastvu koz a ovcí. Cílem je obnovení obecní pastviny a ochrana lokality nejpřirozenějším možným způsobem.

Že se na česko-moravském pomezí nachází biologicky zajímavá místa, to není mezi biology a ochránci přírody žádným tajemstvím. Nepřístupná kopcovitá krajina do jisté míry unikla násilnému přetváření a intenzivnímu hospodaření v minulosti a lidé si zde dodnes udrželi blízký vztah ke své půdě a svědomitě na ní hospodaří. Nejinak je tomu v Radiměři u Svitav, kde díky hospodaření a zejména pastvě dodnes přežila řada vzácných druhů.

Když sem v roce poprvé přišli ochránci přírody ze spolku Arion, byli nadšeni – zjistili, že tu stále přežívá malá populace jednoho z našich nejvzácnějších denních motýlů, kriticky ohroženého a celoevropsky významného modráska černoskvrnného (Phengaris arion). S tímto vzácným krasavcem se můžeme setkat, kromě posledních míst česko-moravského pomezí, už jen na Valašsku a v několika vojenských újezdech. Zároveň si ale nebylo možné nevšimnout, jak místní staré obecní pastviny a sady, kde vzácný modrásek žije a které jsou pro něj životně důležité, zarůstají náletem a zanikají. To proto, že zde místní hospodáři nedávno přestali pást dobytek a kosit trávu. Pokud by louky zarostly zcela, vzácný motýl by zde jistojistě vyhynul. A s ním většina dalších vzácných motýlů, plazů, orchidejí, hořců a hořečků či taky třeba staré jalovce.

Ochranáři začali tím, že pilami a křovinořezy provedli doslova resuscitační zásah, díky kterému se příroda mohla znovu nadechnout a vzpamatovat se z období, kdy se o místní pastviny a sady nikdo nestaral. Dnes zde díky tomu najdeme druhově bohatou teplomilnou vegetaci a nespočet druhů hmyzu. Dále bude tento kousek unikátní přírody potřebovat už o něco jemnější péči. Ideálním způsobem údržby zdejších luk a pastvin je pastva. Konkrétně extenzivní pastva koz a ovcí, které se na těchto plochách v minulosti potulovaly a okusovaly vše, co jim přišlo do cesty. Držely tak na uzdě křoviny, které by jinak všechno pohltily.

Přišel čas se k tomuto způsobu hospodaření postupně vrátit. Lokalita je na to připravena a ovečkám se tu bude jistě líbit. Náklady na vybudování potřebného zázemí jdou ovšem do statisíců, což si tento malý spolek nemůže dovolit. Proto se ochránci přírody rozhodli spustit crowdfundingovou kampaň a nalézt dárce, kteří jim s ambiciózním plánem pomohou a získají za to zajímavé a originální dárky.

Poznámky:
[1] Stránky kampaně
https://www.pomahamprirode.cz/content/24-radimerske-motyli-kralovstvi
[2] Videospot ke kampani
https://www.youtube.com/watch?v=XZMdez46IEE


Grafická verze tohoto článku