Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Dobrovolníci z celého světa již po několikáté přijedou do Českých Kopist pomáhat s péčí o bio zeleninu

13.9.2019 - České Kopisty (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Do Českých Kopist u Terezína ve dnech 15. 9. – 28. 9. 2019 zavítají dobrovolníci z celého světa na mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp. Dobrovolníci z Japonska, Srbska nebo Německa zde podpoří svou činností aktivity Svobodného statku na soutoku, organizace zaštiťující zemědělský provoz camphillského společenství. Mimo péče o bio zeleninu se budou také pořádat všemožné workshopy týkající se života na farmě, aby mohli dobrovolníci hlouběji proniknout do tématiky stále více populárnějšího udržitelného zemědělství a s tím spojené komunity žijící na statku. Projekt už poněkolikáté bude probíhat pod záštitou organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.

Do Českých Kopist u Terezína ve dnech 15. 9. – 28. 9. 2019 zavítají dobrovolníci z celého světa na mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp. Dobrovolníci z Japonska, Srbska nebo Německa zde podpoří svou činností aktivity Svobodného statku na soutoku, organizace zaštiťující zemědělský provoz camphillského společenství. Mimo péče o bio zeleninu se budou také pořádat všemožné workshopy týkající se života na farmě, aby mohli dobrovolníci hlouběji proniknout do tématiky stále více populárnějšího udržitelného zemědělství a s tím spojené komunity žijící na statku. Projekt už poněkolikáté bude probíhat pod záštitou organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit. Hlavní pracovní náplň workcampu se bude točit okolo ekologického zemědělství. Dobrovolníci budou pracovat v průměru šest hodin a práce bude zahrnovat zejména sklizeň sezónní zeleniny na poli a také přípravu dalšího zpracování plodin, v odpoledních hodinách pak bude čas na již zmiňované workshopy s cílem přiblížit dobrovolníkům autentické dění na farmě. Poslední víkend workcampu bude statek pořádat den Díkuvzdání, který bude otevřen jak pro širokou veřejnost, tak pro dobrovolníky, kteří si budou chtít prodloužit čas na Svobodném statku. Víkendy jsou určeny hlavně pro zasloužený odpočinek a poznávání zdejšího regionu v okolí Českých Kopist.

Spolek Svobodný statek na soutoku, který je součástí camphillského společenství, tímto projektem vytváří a poskytuje lidem se speciálními potřebami možnost učit se, pracovat a žít v přátelském a respektujícím prostředí majoritní společnosti. Komunitní život v Camphillu je založen na křesťanských ideálech a filosofii Rudolfa Steinera. Jeho součástí je také organické a biodynamické zemědělství, které je propagováno díky svému léčivému působení na krajinu a ozdravný vliv na duši lidí v ní žijící. Prvotním cílem je si nalézt vztah k půdě a propojit přírodu se zemědělstvím a hospodářstvím, až k samotnému nalézání člověka v koloběhu života.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy, které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Ilustrační fotografie (snímky z loňské realizace projektu):
https://drive.google.com/drive/folders/1Qbcoc6wWQKaV0hpiiILAvEzoBxw-ZN6W?usp=sharing


Grafická verze tohoto článku