-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Téma
- -
-
Témata aktuálně
Econnect připravuje tématické stránky k vybraným aktuálním událostem či problémům:
2003: Válka v Iráku
2003: NNO a vysoká politika
2002: NNO a Komunální volby 2002
rok 2000: Dálnice D8 přes České středohoří

Téma Econnectu

Econnect od roku 2000 každoročně zveřejňuje jeden tématický portál věnovaný aktuálnímu občanskému tématu. Shromažďuje zde relevantní informace z různých zdrojů a vytváří platformu pro veřejnou diskusi o daném tématu.
Dosud realizovaná témata:

obcan.ecn.cz - www.hraozemi.cz - globalizace.ecn.cz - www.dobrovolnik.cz - kurdove.ecn.cz

 

2003: Občanská společnost - návod k použití - http://obcan.ecn.cz

Portál Občanská společnost – návod k použití nabízí tři hlavní sekce:
PRÁVO VĚDĚT, ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ a ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Jeho cílem je nabídnout praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných.
Web je koncipován tak, aby v něm užitečné informace našli jak ti, které potřeba ovlivnit a měnit věci koleb sebe popadla teprve nedávno, tak méně či více zkušení aktivisté. Vedle praktických návodů, jak se nenechat odbít při získávání informací od úřadů, zorganizovat petiční akci, demonstraci, či jak chránit své životní prostředí ve správním řízení, zde najdete aktuální znění potřebných zákonů a kontakty na organizace, které mohou s některými problémy pomoci. Pro ty, kdo se chtějí některému tématu věnovat více, se redakční tým snažil shromáždit odkazy na další kvalitní internetové zdroje a tištěné publikace.
Sekce Rovné příležitosti nabízí charakteristiku základních problémových oblastí – postavení ženy v politice, médiích a rodině, téma domácí násilí.
Portál Občanská společnost nabízí také sekci Filosofie s publicistickými texty, eseji a filosofickými úvahami, jež mají představit různá pojetí občanské společnosti a povzbudit diskusi na toto téma. Poslední oblastí zaměřenou především na pedagogy a studenty je Výchova k občanství nabízející praktické náměty, jak studentům interaktivní formou představit principy a myšlenky aktivního občanství.

2002: Hra o Zemi - www.hraozemi.cz

Hra o zemi byl název celorepubliková informační kampaně nevládních neziskových organizací, jejímž hlavním cílem bylo zvýšit zájem občanů o otázky životního prostředí a srozumitelným způsobem prezentovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje. Econnect ve spolupráci se Zeleným kruhem připravil k této kampani internetové stránky.

2001: Dobrovolník.cz - www.dobrovolnik.cz

Tématické stránky o dobrovolnictví - obsahují praktické i teoretické pohledy a východiska dobrovolnictví, články, glosy, zkušenosti, inzeráty, kontakty, kalendář dobrovolných akcí. Projekt byl realizován u příležitosti Mezinárodního roku dobrovolnictví. Na přípravě a realizaci projektu se podílelo národní dobrovolnické centrum Hestia a dobrovolnické sdružení Jahoda. V roce 2003 spravuje stránky sdružení Hestia.

2000: Globalizace - http://globalizace.ecn.cz

Tématické stránky o globalizaci vznikly u příležitosti zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze. Stal se platformou pro veřejnou diskusi o tomto kontroverzním tématu, pro prezentaci názorů a komentářů a stanovisek nevládních organizací.

Před rokem 2000 jsme zveřejnili tato témata:

1999: Kurdové a Kurdistán - http://kurdove.ecn.cz

- Stránky věnované kurdské historii i současnosti.
V roce 2002 byly stránky obnoveny takže obsahují pravidelně aktualizované informace a zprávy.

-
-
zpět   - Econnect
-
-