[Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňské svátky rovnodennosti

4. ročník - 13. až 24. září 1999

Náměty k řešení současného stavu dopravy v Plzni


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen


Čtvrtý ročník svátků se koná pod záštitou ministra životního prostředí ČR, RNDr. Miloše Kužvarta


Výstava „Náměty k řešení současného stavu dopravy v Plzni" byla připravena občanským sdružením „Plzeň - město pro lidi" ve spolupráci s řadou odborníků na dopravu a urbanismus. Plzeňanům budou představeny návrhy na jednoduchá a účinná opatření, jejichž realizace by výrazně zlepšila situaci chodců na kritických místech ve městě. Výstava byla připravena s podporou Nadace VIA a bude umístěna na pěší zóně u Branky od 13. do 17. září. Autoři výstavy představují tyto konkrétní návrhy:

Součástí výstavy je též anketa v níž Plzeňané mohou vyjádřit své názory na jednotlivé návrhy, případně sami přijít s návrhy vlastními. Organizátoři budou všechny získané ohlasy pečlivě analyzovat a budou usilovat o prosazení občany nejžádanějších opatření.

Mediálním partnerem Plzeňských svátků rovnodennosti 1999 je Český rozhlas Plzeň

Český rozhlas - Plzeň


Plzeňská ekologická nadace (PEN) je převážně regionálně orientovanou nadací, která byla založena v Plzni na přelomu let 1992-93.

Další informace naleznete na domovské stránce nadace.

Kompletní program Plzeňských svátků rovvnodennosti 1999


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
11. září 1999