Základní informace
Stavba spalovny
Životní prostředí
Měření emisí 1998
Měření emisí 1999
Tiskové zprávy
O obalech
Děti Země
Dioxiny
Mapa stránek
Spalovna komunálních odpadů
Praha Malešice

Nadace Partnerství Tyto stránky zřídila "Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny" ani ne tak proto, aby prezentovala sebe, ale daleko spíše kvůli zpřístupnění informací o spalovně komunálních odpadů v Praze - Malešicích.

Internetové stránky mohly být zřízeny také díky finanční podpoře z programu "Právo na informace" 


 Windows  Latin 2 ASCII MAC UNIX
<<  Volba kódování češtiny. ©  Děti Země  29.8.2000