[Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva z 16. září 1998


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Martin Bursík a zahraniční experti hosty Plzeňských svátků rovnodennosti 1998

Plzeňské svátky rovnodennosti 1998 jsou v plném proudu. Jednak pokračují výstavy „Příroda Plzeňska" na pěší zóně U Branky a „Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná (1945-98)" v Galerii DOMINIK. Dále je zajímavý zážitek připraven pro návštěvníky dnešního podvečerního „Bubnování pod hvězdami", které je nachystáno v Borském parku. Sraz zájemců je ve 20 hodin na konečné tramvaje č. 4.

Beseda s exministrem Martinem Bursíkem

Ve čtvrtek (17.9.) bude hostem svátků rovnodennosti exministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík. Nejprve se zúčastní živého pořadu Českého rozhlasu Plzeň „Diskuse", během nějž bude připraven odpovídat i na telefonické dotazy posluchačů. Diskuse začíná v 16 hodin. Následně (od 17 hodin) proběhne beseda s Martinem Bursíkem ve Smetanově síni Státní vědecké knihovny. I zde dostanou návštěvníci možnost klást našemu hostovi své otázky.

Zahraniční experti na právo na informace v Plzni

V pátek (18.9.) přijedou do Plzně na pozvání Plzeňské ekologické nadace (PEN) dva zajímaví zahraniční hosté. Pan Leif John Fosse reprezentuje WWF Norsko1) (World Wide Fund for Nature), pro nějž koordinuje projekt „Právo vědět" zaměřený na podporu práva občanů na informace o životním prostředí v České republice. Pan Peter Hurst, pracovník ILO 2) (International Labour Organisation), je poradcem WWF Norsko a je expertem v oblasti integrovaných registrů znečištění prostředí.

PEN v rámci programu „Právo vědět" vede projekt zaměřený na zavedení „Integrovaného registru znečištění prostředí" (PRTR) 3) v České republice. V rámci tohoto projektu se PEN mimo jiné účastní na práce mezirezortní subkomise pro PRTR, zřízené náměstkem ministra životního prostředí. Dále PEN např. připravila speciální internetovou stranu (http://www.ecn.cz/prtr) na níž je možné nalézt základní informace o tom co je to PRTR či přehled o registrech fungujících nebo připravovaných v zahraničí. Na této straně je také dostupná analýza stavu příprav PRTR v ČR zpravovaná Plzeňskou ekologickou nadací.

Program zahraničních hostů v Plzni zahrnuje diskusi o průběžných výsledcích celého programu „Právo vědět" i projektu PEN, navštíví obě výstavy pořádané v rámci svátků rovnodennosti a prohlédnou si vybrané plzeňské pamětihodnosti.

Benefiční koncert skupiny Pro Babalou Aye

Páteční (17.9.) program svátků zakončí benefiční koncert v Plzni doposud nepříliš známé, nicméně velmi zajímavé jazz-rockové vokálně-instrumentální skupiny „Pro Babalou Aye". Koncert se uskuteční ve studiu 1 Českého rozhlasu Plzeň a jeho začátek je v 19 hodin. Výtěžek koncertu je věnován a konto Plzeňské ekologické nadace.

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta

P.S. V případě zájmu o interview se zahraničními hosty telefonujte či faxujte na č. 019 - 74 55 905.

1) WWF je společně s Greenpeace a Přáteli Země největší celosvětovou ekologickou organizací
2) ILO - Mezinárodní organizace práce
3) PRTR je zkratka anglického názvu Polluttant Release and Transfer Register - Registr úniků a přenosů znečišťujících látek


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
16. září 1998