[Domovská stránka PEN][Windows] [ASCII][Mac] [Latin2][Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva z 14. září 1998


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

„Příroda Plzeňska" zahájila svou pouť

Výstava „Příroda Plzeňska" absolvovala svou dnes (14.září) na pěší zóně v centru Plzně, v rámci Plzeňských svátků rovnodennosti 1998. Výstava sestává z 12 informačních panelů (např. flóra Plzeňska, z dávné historie Plzeňska, územní plánování, územní systémy ekologické stability, naučná stezka Zábělá atd.) a ze dvou panelů testovacích, na nichž si návštěvník výstavy může ověřit své znalosti fauny a flóry Plzeňska. Výstavu připravila Plzeňská ekologická nadace (PEN), přičemž na přípravě jednotlivých panelů spolupracovala s odborníky Západočeského muzea, Útvaru koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně, Zoologické zahrady a referátu ŽP Okresního úřadu Plzeň-jih.
Výstava je koncipována jako putovní a PEN počítá s tím, že po skončení svátků rovnodennosti bude postupně umístěna na školách v Plzni a okolí, případně i na jiných vhodných místech.

„Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná (1945-98)"

Fotografická výstava „Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná (1945-98)" byla dnes (14. září) zahájena vernisáží v Galerii DOMINIK. Expozice byla připravena ve spolupráci s ing. Petrem Domanickým a Radovanem Koderou, pracovníky Památkového ústavu v Plzni. Fotografie zachycuji řadu významných staveb a jejich komplexů, které byly zničeny v posledních zhruba 50 letech - např. hotel Central, barokní solnice, kasárna Pětatřicátníků, ulici U trati, aj. Dále je zachyceno i několik zachráněných staveb (např. dům u Sv. Rocha), nechybí ani historické plány na plošnou devastaci podstatné části města, které naštěstí nebyly realizovány. Autoři vybrali také fotografie několika staveb, o jejichž osudu se rozhoduje právě v této době.

Zítra (15.9.) bude spoluautor výstavy ing. Petr Domanický hostem živého diskusního pořadu Českého rozhlasu Plzeň. Od 16 hodin bude připraven též zodpovědět telefonické dotazy posluchačů.

„Irák a irácký Kurdistán" ve Smetanově síni SVK

Ačkoli sdělovací prostředky věnují značný prostor diskusi o připravovaném vysílání Rádia Svobodná Evropa do Iráku, většina z diskutujících tuto zemi nikdy nenavštívila. Zítra (15.9. od 17 hodin) budou mít Plzeňané vzácnou příležitost dozvědět se o Iráku od člověka, který tam pobýval a který se oblasti Blízkého a Středního východu systematicky věnuje. Pan Břetislav Tureček byl dokonce jediným českým reportérem v Bagdádu během nedávné krize v Perské zálivu. Ze své cesty si kromě řady zajímavých zážitků přivezl i zajímavé diapozitivy, kterými své vyprávění doplní.

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta

P.S. PEN zpřístupnila na Internetu speciální WWW stránky věnované Plzeňským svátkům rovnodennosti 1998 a přehledu tiskových zprávách PEN.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
14. září 1998