[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Veřejné informační systémy o emisích z průmyslu u nás a ve světě

Pollutant Release and Transfer Registers Worldwide


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen


Filip Malý, Miroslav Šuta

Vydáno v roce 1998 - Published in 1998 by

Logo of DZDětmi Země - Children of the Earth
Chlumova 17, CZ - 130 00Praha 3, Czech Republic, Europe

Plzeňskou ekologickou nadací - Pilsen Environmental Foundation
Uslavska 29, 301 44 Plzen, Czech Republic, Europe

Logo of EPCENadací Partnerství - Environmental Partneship
Kratka 26, 100 00 Praha 10, Czech Republic, Europe


Česká verze - Czech version

Anglická verze - English version


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Tuto stránku připravili Filip Malý a Miroslav Šuta, poslední aktualizace provedena 30. července 1998.
This page has been prepared by Filip Maly and MIroslav Šuta, last up-date made on July 30, 1998.