Econnect - zpravodajství

Zprávy

On-line veřejnost nesouhlasí s automatickým pročesáváním komunikace

28. 4. 2021 - PRAHA (Econnect / Iuridicum Remedium, z. s. ) - Podle výsledků, které Patrick Breyer zveřejnil, by s podobným návrhem v Česku nesouhlasilo 84 procent populace, což je dle výzkumu jedno z nevyšších čísel v Evropě. Snahy Evropské komise o to, aby umělá inteligence analyzovala komunikaci v e-mailu či v různých chatovacích aplikacích považuje za nebezpečnou i výkonný ředitel digitálně-právní organizace IuRe, která se dlouhodobě zabývá ochranou soukromí a digitálními právy, Jan Vobořil:

"Argumentace Komise je předně do značné míry založena na tom, že čtení našich zpráv umělou inteligencí je menší zásah do soukromí, než například odposlechy, k nimž dnes potřebujete soudní povolení. Opak je ale pravdou: vzhledem k mnohem efektivnější práci takových sledovacích nástrojů co do objemu, ale i s ohledem na nižší přesnost takového sledování a tím vyšší míru falešných obvinění, které takové sledování vyprodukuje. Dalším zásadním problémem je to, že opatření by se mělo vztahovat na veškerou komunikaci bez ohledu na jakékoli podezření - jako takové tak ale tím pádem toto opatření odporuje třeba judikatuře Soudního dvora Evropské unie, který plošné sledování komunikace zakázal v několika rozsudcích týkajících se sledování metadat o elektronické komunikaci. V neposlední řadě pak samotná existence nástrojů k prohlížení obsahu této zpravidla šifrované komunikace je otevíráním dveří organizovanému zločinu k využití těchto zadních vrátek."

Evropský poslanec Patrick Breyer pak akcentuje ta data z výzkumu, která se týkají mladých lidí: právě ti si totiž "lechtivé fotky" často sami vyměňují a rozhodně nestojí o to, aby je kdokoliv zkoumal. Ve výzkumu jich odmítlo nevybíravé prohledávání 73% ve věkové skupině 18-24 let.

K otázkám narušování důvěrnosti elektronické komunikace, ať už plošným sledováním metadat nebo právě snahám o vytváření různých zadních vrátek k obsahu, chystá digitálně-právní organizace IuRe dvě on-line panelové diskuze: uskuteční se 19. května.


-red-

Grafická verze tohoto článku