Econnect - zpravodajství

Zprávy

Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru tiskových kazet na vybraných pražských sběrných dvorech

10. 5. 2021 - PRAHA (Econnect / Asociace renovátorů tonerů, z.s. ) -

Magistrát Hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz umožnil na vybraných pražských sběrných dvorech odevzdávání použitých inkoustových a tonerových kazet a jejich následné ekologické zpracování renovátory.

V rámci pilotního programu sběru použitých tonerových kazet došlo k umístění sběrných nádob na 3 pražské sběrné dvory. Během roku 2020 bylo do těchto nádob vysbíráno celkem 2 645 kusů tonerových kazet, z toho bylo 1 011 kusů tonerových kazet vhodných k renovaci a 1 634 tonerových kazet, které neumožňují renovaci.

Sběrem došlo k předcházení tvorby odpadu renovací vysbíraných tonerových kazet ve výši 644 kg plastového odpadu, 9 493 kg primárních zdrojů a 4 539 kg emisí skleníkových plynů.

K likvidaci spalováním bylo předáno 1 634 kusů kompatibilních tonerových kazet. Kompatibilní tonerové kazety musí být po použití kompletně likvidovány, protože technologicky neumožňují žádné zpracování a využití v navazujících odvětvích.

Cílem projektu Šetřipřírodu.cz je snižování negativních dopadů na životní prostřední z inkoustových a tonerových kazet jejich sběrem, renovací a následným opakovaným použitím ke stejnému účelu. Použitím renovované tonerové kazety dochází k předcházení vzniku odpadů. Renovovány však mohou být pouze originální a dříve renovované originální tiskové kazety. Takzvané kompatibilní tiskové kazety svou konstrukcí neumožňují jakoukoliv formu navazujícího zpracování a musí být likvidovány, což představuje velké negativní finanční zatížení celého projektu.

V průběhu pilotního programu došlo k velkým změnám v typech odevzdávaných kazet. V počátku projektu silně převažovaly originální a renovované tiskové kazety, v průběhu však došlo k úplnému otočení tohoto poměru. Důvodem je zjevné zneužívání sběrných dvorů ze strany prodejců kompatibilních tonerových kazet, nelikvidujících prodávané kompatibilní tonerové kazety v souladu se zákonem o odpadech. Na vysbíraných kompatibilních tonerových kazetách často nacházíme různé identifikátory veřejných zakázek, v rámci kterých jsou prodávány a prodejci se v těchto veřejných zakázkách zavazují odebírat použité kazety. Ty pak zcela v rozporu se zákonem o odpadech vozí na sběrné dvory. Zneužívání sběrných dvorů ze strany dodavatelů kompatibilních tonerů v současné době neumožňuje další rozšiřování programu.


-red-

Grafická verze tohoto článku