Econnect - zpravodajství

Zprávy

INEX letos dobrovolničí v Česku. Dobrovolníci se zapojí do 30 veřejně prospěšných projektů

6. 5. 2020 - PRAHA (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Organizace INEX každoročně zprostředkovává výjezd do zahraničí pro přibližně 450 českých dobrovolníků. Ze zahraničí pak INEX každoročně hostuje přibližně 300 dobrovolníků na tuzemských projektech. V důsledku omezeného režimu na státních hranicích musely být tyto aktivity pozastaveny. „Od našich českých partnerů, kteří hostují zahraniční dobrovolníky, máme zpětnou vazbu, že budou dobrovolnickou pomoc potřebovat v této době více než kdykoli předtím. Jsme proto pevně rozhodnuti workcampovou sezónu zachránit, i když tentokrát workcampy nebudou moci být s mezinárodním rozměrem, nýbrž s českými dobrovolníky v České republice,“ říká Lenka Kadeřábková, ředitelka INEXu. Dobrovolníci se budou svou prací podílet na veřejně prospěšných projektech v oblasti rozvoje venkova, ochrany přírody, sociálních projektů a obnovy památek. Účastnit se je možné individuálně, v páru, celá skupina a na vybraných projektech i jako rodina.

„V současnosti máme s našimi partnery potvrzenou realizaci 27 projektů a právě dolaďujeme možnost spolupráce s dalšími 6 subjekty. V případě další poptávky po pomoci jsme však připraveni jejich počet dále navyšovat,“ říká Zuzana Pitková, koordinátorka workcampů v ČR v INEXu. „Epidemiologická situace se stále vyvíjí a počet realizovaných projektů se proto může snížit. Z dosavadních zveřejněných nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví jsme ovšem optimističtí. Navíc v případě nutnosti jsme schopni být flexibilní a situaci se přizpůsobit tak, aby dobrovolnické akce mohly proběhnout,“ dodává Pitková. Mezi projekty je například renovace tvrze ve Veselí nad Úhlavou, pomoc ve středisku environmentálního vzdělávání PROUD v Horažďoviciach nebo práce na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech, který se věnuje biodynamickému zemědělství pro komunitu lidí se speciálními
potřebami.

Workcamp své tradiční podobě je 2 až 3 týdny trvající projekt, během něhož skupina dobrovolníků z celého světa společně pracuje na veřejně prospěšné iniciativě a tráví spolu svůj volný čas. Workcampy jsou především mezi mladými lidí oblíbeným způsobem, jak strávit letní prázdniny, neboť účast na projektu v sobě spojuje pomoc veřejně prospěšným iniciativám, poznání cizí země, seznámení se s lidmi jiných kultur a neformální vzdělávání. Letošní workcampová sezóna měla být pak mimořádná svým jubilejním stým výročím, neboť kořeny fenoménu workcampů se datují k roku 1920, kdy byla poblíž francouzského města Verdun uspořádána iniciativa, která si kladla za cíl formou dobrovolnické
mezinárodní spolupráce obnovit válkou zničené město.

Odkazy:

Účast na workcampu v ČR:
https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/workcampy-v-cr/

Organizování workcampu v ČR:
https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy-v-ceske-republice/zorganizujte-workcamp/

Fotografie k použití:
https://drive.google.com/drive/folders/1dyMQmeVl8Cvn2GroUA6je-VN4UyWT5Ks?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku