Econnect - zpravodajství

Zprávy

Program Pomáhej podpoří dobročinné aktivity dětí a mládeže

7. 9. 2015 - PRAHA (Econnect/Nadace VIA ) - Program je určen skupinám dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc. Uspořádat s kamarády či spolužáky benefiční akci, jakou je například divadelní představení, koncert, ples, závod či módní přehlídka, je výzvou, při které se děti učí pracovat v týmu a ukazují okolí, že stojí za to pomáhat druhým.

„Mít „svou“ neziskovku, či jinou organizaci, které pravidelně pomáhám, není zatím v České republice úplně běžné. Nejde jen o finanční příspěvky, ale i o aktivní zapojení se – třeba jako dobrovolník. Pokud tuto zkušenost děti a mladí lidé nevidí běžně ve svém okolí, může pro ně být inspirací právě program Pomáhej,“ říká Alena Králíková, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB.

Až 15 skupin může od společnosti ČSOB a Nadace VIA získat příspěvek 2 500 korun na realizaci benefiční akce a zdvojnásobení vybraných darů do výše 15 000 korun. Na projekty, které získají částku 30 000 korun a více, čeká další finanční bonus. Hodnotící komise bude při výběru přihlášek klást důraz na iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci zapojených skupin.

V roce 2014 proběhl druhý ročník programu Pomáhej, během kterého bylo Nadací VIA, ČSOB a Erou podpořeno 20 projektů. Většina zapojených dětí, jejichž průměrný věk byl 12 let, si pro svou akci zvolila hudební nebo divadelní vystoupení, další pak sportovní odpoledne nebo například výstavu. Mladým lidem se podařilo získat 390 000 korun, což je pětkrát více než v loňském ročníku. Nejvyšší získaná částka z benefiční akce byla 48 621 Kč.

„Jít příkladem je něco, co většinou očekáváme od rodičů, učitelů či vedoucích – zkrátka lidí starších a zkušenějších. V programu Pomáhej jdou děti naopak příkladem nám, dospělým. Velmi si ceníme odvahy, s jakou prošlapávají cestu obnově přerušených tradic české filantropie,“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

Uzávěrka pro odevzdání nových filantropických záměrů do programu Pomáhej 2015 je 7. října 2015, seznam patnácti úspěšných projektů k podpoře bude znám po 30. říjnu 2015. Samotné projekty bude možné realizovat od začátku listopadu 2015 do konce května 2016.

Veškeré informace k vyhlášení naleznete na www.nadacevia.cz/pomahej


-red-

Grafická verze tohoto článku