Econnect - zpravodajství

Zprávy

V Praze proběhne konference Podpora podnikání žen - cizinek

24. 1. 2014 - PRAHA (Econnect/Organizace pro pomoc uprchlíkům ) - Nezaměstnanost je aktuální téma, které se týká statisíců lidí a dalších potencionálně nezaměstnaných. Cizinci pociťují nezaměstnanost ještě palčivěji, protože při vstupu na trh práce musí řešit mnoho bariér. Jednou z možností, jak sladit rodinný a pracovní život, uplatnit se i přes jazykový handicap, možné předsudky či administrativní překážky zaměstnavatelů, je začít podnikat.

Organizace pro pomoc uprchlíkům pořádá v Praze konferenci Podpora podnikání žen – cizinek, která bude za účasti odborníků analyzovat, jaká je podpora žen (cizinek) – podnikatelek ze strany státu, jaké legislativní podmínky platí, kde jsou mezery v systému, které komplikují podnikatelkám život a jaká jsou možná řešení.

Projektová koordinátorka z Organizace pro pomoc uprchlíkům Džana Nindžar Popovič říká: „Jsme rádi, že se nám do panelové diskuse podařilo zajistit opravdu zajímavé hosty. Vystoupí například vedoucí oddělení zaměstnanosti z ÚP Brno, Helena Vlková nebo zakladatelka občanských poraden v České republice a ředitelka P3, Petra Francová. Panelové diskuse se vedle podmínek v České republice zaměří i na podmínky pro podnikání v zahraničí.“

Konference navazuje na projekt „Začátek ve svém“, který OPU realizovala v minulých letech. Do projektu se zapojilo 80 žen ze třetích zemí (mimo EU a EHS). Dlouhodobě nezaměstnané, cizinky, cizinky starší 50-ti let nebo na mateřské dovolené se účastnily vzdělávacího kurzu na podporu zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti s využitím dalších inovativních metod.

Na konferenci budou představeny jak úspěšné podnikatelské plány, tak časosběrný dokument o začínajících podnikatelkách- cizinkách a publikace pro začínající podnikatelky.


-red-

Grafická verze tohoto článku