Grafická verze

ECONNECT - zpravodajství

Tiskové zprávy


Druh:    zprávy | komentáře | tiskové zprávy
Oblast: životní prostředí | lidská práva | sociální oblast | gender | regionální rozvoj | kultura | občanský sektor | internet

17.5.2021 - Národní plán obnovy na poslední chvíli natřený na zeleno ukazuje bezradnost českého "boje proti suchu"
PRAHA (Hnutí DUHA, Beleco, Zelený kruh a Centrum pro dopravu a energetiku) - Za devět měsíců přípravy Ministerstvo průmyslu a obchodu nezajistilo, aby Národní plán obnovy splňoval základní podmínku jeho schválení, tedy že 37 % investic musí směřovat do klimatických opatření. Vláda proto musela narychlo do plánu doplnit přes 7 miliard korun ze státního rozpočtu, aby měl plán v Bruselu šanci projít.

17.5.2021 - Mysli na lesy s Tomášem Klusem! FSC ČR představuje první díl nového seriálu o lesích, klimatické změně a odpovědné spotřebě dřeva
BRNO (FSC ČR) - Organizace FSC ČR zveřejnila první video (https://poznejdrevo.cz/videa/myslinalesy-1-dil/) z nového čtyřdílného seriálu „Mysli na lesy“, ve kterém se v roli průvodce představí zpěvák a herec Tomáš Klus. Ten přímo v lesích mluví s českými lesníky a vědci o tom, proč je nutné, abychom změnili náš přístup k pěstování lesů, pokud chceme, aby byly i v budoucnu zdravé a odolné vůči nepříznivým vlivům klimatických změn, a jak k tomu může přispět každý z nás prostřednictvím odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva. První díl je již nyní dostupný ke shlédnutí na oficiální webové stránce seriálu a na sociálních sítích Youtube , Instagram a Facebook. Zbývající tři díly budou mít premiéru během června a července letošního roku.

17.5.2021 - Krkonošskému národnímu parku je 58 let
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Právě dnes slaví Krkonošský národní park 58 let od svého vyhlášení. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně hor, které nastalo o čtyři roky dříve (1959). Celé pohoří – bez ohledu na státní hranici – tak získalo statut národního parku a s tím související ochranu na ploše přibližně 600 km2.

17.5.2021 - CENIA spustila nový nástroj pro prezentaci vybraných zátěží životního prostředí Envirometr
Praha (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) - Každou hodinu, minutu a vteřinu vytváříme kontinuální tlak na životní prostředí a ekosystémové služby, na kterých je naše společnost existenčně závislá. Jak tento tlak vypadá v čase, simuluje na vybraných ukazatelích životního prostředí v ČR Envirometr https://issar.cenia.cz/envirometr/, který vyvinula CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

15.5.2021 - Národní plán obnovy v resortu zemědělství: Podpoříme výsadbu pestrých lesů na rozloze odpovídající Krkonošskému národnímu parku
PRAHA (MZe ČR) - Dvanáct tisíc hektarů smíšených, klimatické změně odolných lesů ročně. Za tři roky celkem 36 tisíc hektarů nově obnovených lesů, což je zhruba rozloha Krkonošského národního parku. Kromě výsadby lesů obsahuje část Národního plánu obnovy (NPO), za kterou zodpovídá Ministerstvo zemědělství (MZe), i opatření na malých vodních nádržích nebo pozemkové úpravy. Nutný podíl klimaticky příznivých opatření, který EU stanovila na 37 procent, plní MZe více než dvojnásobně. Z přidělených 15 miliard korun, o kterých bude rozhodovat MZe, půjde na klimaticky příznivá opatření nejméně 84 procent. Záměry MZe podpořily i odborné instituce, jejich vyjádření je součástí tiskové zprávy.

14.5.2021 - Povolování dálnice D52 na Mikulov stále přešlapuje na místě
(Děti Země) - Již šestnáct let je to směs chaosu a nezákonností, tvrdí Dětí Země

14.5.2021 - Šíření invazních druhů způsobilo úhyn několika zubrů v rezervaci u Rokycan
Rokycany (Česká krajina) - Invazní druhy představují pro českou přírodu stále větší problém. Šíření asijského jelena siky a s ním zavlečené invazní hlístice s latinským jménem Ashwortius sidemi mělo v minulých týdnech tragický dopad na rezervaci u západočeských Rokycan. Krátce po sobě tam uhynuly dvě zubří samice, jedna z nich s mládětem, a jeden býk.

14.5.2021 - Kvůli vydatnému dešti se Praha preventivně připravuje na povodně. ČHMÚ vydal výstrahu
PRAHA (Hl. město Praha) - Kvůli silnému dešti hlavní město posledních několik dní sleduje hladinu řek a vyhodnocuje možnou povodňovou situaci. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes pro Prahu vydal výstrahu na povodňovou bdělost a nastává první stupeň povodňové aktivity. S ohledem na platnou výstrahu dojde dnes k preventivnímu uzavření pražských náplavek a uzavření vrat na Čertovce. Město je také v kontaktu s organizátory víkendových Svatojánských slavností Navalis. Hlavní město zdůrazňuje, že veškeré kroky jsou v tuto chvíli preventivní a případně bude dále reagovat na vývoj situace.

13.5.2021 - Českou energetiku je třeba modernizovat. Budoucností je fotovoltaika na střechách
BRNO (KDU-ČSL) - Přechod na obnovitelné zdroje je nevyhnutelným krokem důležitým pro snižování emisí vzniklých spalováním uhlí. Ukončit spalování uhlí je podle lidovců možné ještě před rokem 2038, což je termín, který doporučila Uhelná komise.

13.5.2021 - Další mínus pro plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy
(Děti Země) - Řízení o povolení výjimky ze zákona bylo po třinácti letech zastaveno

13.5.2021 - BASF vypisuje výzvy pro etické hackery, vítězové získají 5 000 €
Praha (BASF spol. s r.o.) - BASF se zapojuje do evropského inovačního maratonu GreenHack, který se uskuteční 11. a 12. června. Výzvy BASF se zaměřují na trvalou udržitelnost.


13.5.2021 - Piráti chtějí předcházet ekologickým haváriím jako byla Bečva. Navrhují efektivnější úpravu legislativy
PRAHA (Česká pirátská strana) - Na Výboru pro životní prostředí dnes proběhl online kulatý stůl k ministerské novele vodního zákona. Ta by měla vést k efektivnější prevenci ekologických havárií typu řeky Bečvy, o což Piráti dlouhodobě usilují. Bohužel současný návrh má ještě řadu nedostatků, Piráti připomínkovali například vymezení role a odpovědností jednotlivých orgánů v řešení a šetření havárií. Na akci vystoupili úředníci ve třech blocích zaměřených na informace o obsahu novely, statistiku činnosti ČIŽP v oblasti havárií a na český integrovaný záchranný systém. Nechyběli ani zástupci Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a dotčených krajů.

13.5.2021 - Prečo dávajú termické kolektory stále zmysel?
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Využívanie slnečnej energie je ekonomicky mimoriadne výhodné tam, kde je spotreba teplej vody vysoká a rovnomerne rozložená v priebehu dňa. Tomuto kritériu vyhovujú firmy s vysokou spotrebou teplej vody, pôsobiace napríklad v potravinárstve, chemickom a textilnom priemysle. Rovnako sú vhodným cieľom inštalácie slnečných termických kolektorov aj obytné budovy s vyšším počtom odberateľov teplej vody, ako sú penzióny, hotely, plavárne a iné ubytovacie a rekreačné zariadenia a športoviská. V neposlednom rade i nemocnice, domovy sociálnej starostlivosti a domovy dôchodcov. Informuje o tom Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU.

13.5.2021 - Obnova lesů po kůrovcové kalamitě a Národní plán obnovy
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Bezprecedentní kůrovcová kalamita v roce 2020 zpomalila svůj nárůst, objemy kůrovcových těžeb (22 mil. m3) i celkově napadeného množství stromů (25 mil. m3) byly ovšem opět rekordní. Podle údajů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů byly od roku 2016 vykáceny lesní porosty na téměř 150.000 ha, přičemž v některých regionech šlo o zásadní úbytek celkové plochy lesů. Jedním z nástrojů, který by měl obnově lesů pomoci, je vznikající Národní plán obnovy po covidové pandemii, v němž může Česká republika čerpat z fondů EU do roku 2026 až 192 mld. korun. Obnova lesů na kalamitních holinách spadá do tzv. „zelené transformace“, jejíž minimální podíl na celkových výdajích Národního plánu obnovy je 37 %, pro investici do budování lesů odolných vůči klimatické změně by mělo být vyhrazeno přes 8,5 mld. Kč.

13.5.2021 - Když na švestky, tak do Švestkovny!
HOŘICE (Město Hořice) - Postupná revitalizace zeleně ve Švestkové ulici pokračuje po loňských terénních úpravách i letos. A začalo se zde také s výsadbu raných i pozdních švestek. Do budoucna se počítá s další výsadbou, což jistě ocení všichni milovníci tohoto ovoce!

13.5.2021 - Na výměnu kotlů půjde dvakrát víc peněz oproti plánu
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Prostředky na takzvané kotlíkové dotace, tedy výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za ekologičtější zdroje vytápění, se významně navýší. Alokace v aktuální třetí vlně vzroste o více než 56 milionů korun na celkových zhruba 114 milionů. Královéhradecký kraj tak může uspokojit dalších téměř 500 žadatelů o dotaci.

12.5.2021 - Jitka Seitlová: K postupu zásahu při havárii na řece Bečvě
PRAHA (KDU-ČSL) - Likvidace následků a vyšetřování příčin havárie na řece Bečvě v září minulého roku je až do dnešních dnů provázená pochybnostmi. Šetření Policie ČR, které zatím nebylo uzavřeno, zásadně omezilo přístup k informacím. Senátorka Jitka Seitlová se rozhodla získat přehled o postupu státních úřadů a institucí, kterým jsou rozhodující kompetence a odpovědnost v případě havárií na vodách svěřeny.

12.5.2021 - Vzácný kalous pustovka se stal obětí lidské nepořádnosti
Třeboň (Český nadační fond pro vydru) - S jarním oteplením vyrážejí lidé více do přírody a častěji tak nacházejí volně žijící živočichy, kteří potřebují naši pomoc. Jedním z nebezpečí, která na zvířata venku číhají v důsledku lidského konání, jsou zapomenuté rybářské vlasce a háčky. Do pohozeného vlasce si zamotal křídlo vzácný kalous pustovka, který je nyní v péče Třeboňské záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

12.5.2021 - MŽP souhlasí s navýšením hladiny Vodního díla Nové Mlýny
(Děti Země) - Děti Země pochybují o důsledné ochraně všech ptáků

12.5.2021 - Z rizikového přechodu na Střelničné bude konečně bezpečné místo pro chodce
PRAHA (Hl. město Praha) - Nové opatření zvýší bezpečnost přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Ládví. Jeho zkrácením přes jeden jízdní pruh v každém směru ulice Střelničná zmizí velmi nepřehledné a nebezpečné místo v Praze, kde se od roku 2007 stalo 29 nehod. Při nich byl jeden chodec usmrcen, další čtyři těžce zraněni a jedenáct lehce. Poslední vážná nehoda se zde stala v únoru letošního roku, kdy přecházející žena skončila na 14 dní v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Celkově dopravní nehody v tomto místě stály více než 59 milionů Kč.

12.5.2021 - Kůrovcová kalamita v roce 2020 a výhled na rok 2021
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Zdravotní stav lesů stále výrazně ovlivňuje velkoplošná kůrovcová kalamita. Přesto se v loňském roce objevily i pozitivní momenty. Zejména průběh a vliv počasí (podobně jako v roce 2019) byl po déle než pětileté nepříznivé periodě pro lesy kladný. Přesto celkové bilancované napadení smrkových porostů podkorním hmyzem dosáhlo v roce 2020 hodnoty nejméně 25 mil. m3! Objem nahodilých těžeb a potažmo i celkových těžeb tak i nadále výrazně překračuje odvozený roční etát, tedy množství dřeva, které se může za rok vytěžit.

12.5.2021 - Hřebec divokých koní dnes odjel z Kozmických ptačích luk do Přírodního parku Solling-Vogler v Německu
Praha (Česká krajina) - Několik let byl Northcroft Firestarter hlavním harémovým hřebcem ve stádě divokých koní v milovické rezervaci velkých kopytníků. Od roku 2019 pak pomáhal s výchovou skupiny mladých hřebečků v rezervaci Kozmické ptačí louky na Opavsku. Dnes dopoledne odtamtud odjel do Přírodního parku Solling-Vogler v Německu.

12.5.2021 - Pražské parky dostaly chytrá svítidla. Umí nahlásit svoji poruchu a na dálku komunikují s dispečinkem
PRAHA (Hl. město Praha) - Šest pražských parků dostalo chytré osvětlení, které umí měnit intenzitu svícení a dálkově komunikovat s dispečinkem. Instalovala je městská akciová společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP), která se už třetím rokem stará o veřejné osvětlení metropoli. Pražané novinku najdou v parcích Ladronka, Fidlovačka i Jezerka a dále v Bezručových, Chotkových a Riegrových sadech.

12.5.2021 - Tisíce Pražanů se dočkají nové kanalizace. V oblasti Komořan odstartovala výstavba nové kanalizační sítě
PRAHA (Hl. město Praha) - V hlavním městě je doposud několik oblastí, kde se občané nemají možnost připojit na kanalizační síť z důvodu plné kapacity stávajících pobočných čistíren. Změna však nyní čeká obyvatele v oblasti Komořan, Cholupic a Točné v Praze 12, kde začíná stavba nové odpadní kanalizace. Doposud přitom museli obyvatelé této části města vyvážet své jímky pomocí odpadních vozů.

11.5.2021 - ČRA podporuje v Kambodži projekt umožňující malým podnikům přejít k solární energii
Praha (Česká rozvojová agentura) - Navzdory slibnému tempu ekonomického růstu je dostupnost elektřiny pro spotřebitele i podnikatele v chudších oblastech Kambodže stále na nízké úrovni. Převažující zdroje energie se zde obvykle vyznačují vysokou cenou a zároveň neudržitelností z hlediska životního prostředí. S podporou Evropské unie a České rozvojové agentury proto na začátku minulého roku začala společnost Člověk v tísni realizovat čtyřletý projekt s názvem SWITCH to Solar, který pomůže celkově více než milionu Kambodžanům převážně z venkovských oblastí.

11.5.2021 - Komentář k předání petice za zachování spolkové myslivosti
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Spolek vlastníků honebních pozemků, Svaz vlastníků půdy a Spolek pro obnovu venkova ČR) - Poslanecké sněmovně Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) dnes do Poslanecké sněmovny doručí petici „Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří“, jejímž prostřednictvím žádá o schválení vládního návrhu novely zákona o myslivosti bez přijetí pozměňovacích návrhů.

11.5.2021 - Ministerstvo zemědělství žádá návštěvníky o opatrnost na lesních cestách
PRAHA (MZe ČR) - Na území celé republiky začaly intenzivní práce v lesích. Rekordních 85 milionů sazenic nových stromků letos vysadí Lesy ČR, další miliony vysázejí soukromí vlastníci lesů. Ministerstvo zemědělství proto žádá návštěvníky, aby byli opatrní na lesních cestách zasažených těžkou technikou.

11.5.2021 - Pocitová mapa hl. m. Prahy ukáže, jak se lidé cítí v metropoli. Pomůže komunitnímu plánování i městským organizacím
PRAHA (Hl. město Praha) - V úterý startuje v Praze unikátní kampaň „Pocitová mapa Zdravá Praha 2021“, která umožní občanům vyjádřit se on-line k místu, kde žijí, pracují a tráví volný čas. Zapojit se v rámci května až září mohou všechny pražské městské části a jejich občané. Jedná se o moderní nástroj, který podporuje snahu hlavního města o aktivní participaci lidí.

11.5.2021 - Stanovisko k žádosti Elektrárny Opatovice o výjimku z emisí
OPATOVICE (Česká pirátská strana Královéhradecký kraj) - Naším cílem je dojít k co nejrychlejší plynofikaci elektrárny, což je z dlouhodobého hlediska pro životní prostředí ten nejdůležitější krok. Nezříkáme se ani aktivní účasti v současné době přerušeném správním řízení o výjimkách emisních limitů na oxidy dusíku a rtuti.

11.5.2021 - M. Toman: Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda.

10.5.2021 - V Krkonoších se objevili pytláci
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Postřelený čáp černý v Horním Maršově a usmrcená volavka popelavá ve Vítkovicích v Krkonoších ukazují, že ilegální zabíjení ptáků je bohužel ve 21. století stále aktuální problém i v národních parcích. Pro podezření ze spáchání trestného činu proto Správa KRNAP podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

10.5.2021 - Praha získá zařízení pro určování vozidel s nadměrnými emisemi častíc. Sloužit budou přímo v ulicích města
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy dnes schválila vyhlášení veřejné zakázky na vývoj, výrobu i dodávku zařízení pro zjišťování emisí pevných částic výfukových plynů u motorových vozidel. Kontrola při běžném silničním provozu výrazně usnadní odhalovat auta s nadměrnými emisemi částic, což následně povede ke zlepšení kvality ovzduší v Praze.

10.5.2021 - Mezinárodní soutěže na novou podobu Florence se zúčastní pět věhlasných týmů
PRAHA (Hl. město Praha) - Mezinárodní porota vybrala pět týmů, které se zúčastní soutěže na novou podobu Florence. Z této dopravní křižovatky a železničního brownfieldu se má stát multifunkční čtvrť, která nabídne bydlení, obchody, dopravní terminál, kancelářské prostory i místa pro trávení volného času. Do urbanistické soutěže Florenc 21 se zapojí multidisciplinární týmy, mezi nimiž je i světoznámé dánské architektonické studio BIG Bjarke Ingelse nebo česká studia A69 a UNIT architekti. Návrhy budou představeny letos v listopadu.

10.5.2021 - Petr Hlubuček: Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě. Schválený klimatický plán předpokládá o 45 % méně emisí už v roce 2030
PRAHA (STAN) - Rada hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválila návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 předložený náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem (STAN). Ambiciózní dokument se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050. Jeho realizace během následujících deseti let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, která jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí – Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření.

10.5.2021 - Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru tiskových kazet na vybraných pražských sběrných dvorech
Praha (Asociace renovátorů tonerů, z.s.) - Magistrát Hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz umožnil na vybraných pražských sběrných dvorech odevzdávání použitých inkoustových a tonerových kazet a jejich následné ekologické zpracování renovátory.

7.5.2021 - Česko-německá dohoda o splavnění Labe je prvním krokem kanálu Dunaj-Odra-Labe
PRAHA (Strana zelených) - Česká vláda v tichosti schválila dohodu s Německem o zlepšování splavnosti Labe a na spadnutí jsou první práce na oderské větvi kanálu Dunaj-Odra-Labe na hranicích s Polskem (DOL). Vše bez ohledu na převažující názory poukazující na negativní dopady a celkovou nekoncepčnost tohoto megalomanského projektu.

7.5.2021 - Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky sledují také na kontrolních plochách, kde se způsob hospodaření nemění. Robustní uspořádání výzkumu umožní zhodnotit, nakolik změna hospodaření ptákům pomohla. V loňském roce odborníci na polích a v jejich nejbližším okolí v Praze zjistili 55 ptačích druhů a bude zajímavé sledovat, zda a jak se druhové složení a počty ptáků změní v tomto roce.

7.5.2021 - Děti Země oslavily osm let čekání na rozhodnutí o dálnici D8
(Děti Země) - Za průtahy může Krajský úřad Ústeckého kraje

7.5.2021 - Nová mapová aplikace Rastrová data
Praha (CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí) - CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data určenou pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Mapová aplikace je určena pro nejširší veřejnost, nabízí přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jednoduchého ovládání všech funkcionalit.

7.5.2021 - Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí. Česká města žádají o přijetí pozměňovacích návrhů podle Čtyř městských artikul
PRAHA (Hl. město Praha) - Návrh nového stavebního zákona je ve třetím čtení a čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. Ač Hospodářský výbor podporuje některé zásadní požadavky českých měst formulované v tzv. Čtyřech městských artikulích a schválené v orgánech Svazu měst a obcí, bez jejich přijetí ve třetím čtení zákon zapříčiní stagnaci obcí a měst i ekonomické problémy celé republiky.

6.5.2021 - SPOLU v Pardubickém kraji: Silní kandidáti, kteří dají Česko dohromady
PARDUBICE (Koalice SPOLU) - Pozice na kandidátní listině kolice SPOLU v Pardubickém kraji přijali osobnosti se zkušenostmi z politiky, z byznysu, školství, kultury a celé řady dalších oblastí. Programově vsází na zdravé veřejné finance, nízké daně, moderní vzdělávání, plnění závazků NATO, nebo ochranu životního prostředí.

6.5.2021 - Nekonečný souboj silnice 43 pokračuje
SVITÁVKA (KDU-ČSL) - Ohledně přípravy silnice 43 komunikuji pravidelně s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Aktualizace TES I/43 Svitávka–Staré Město byla předložena 30. 3. 2021 na Ministerstvu dopravy a byla následně projednána v Centrální komisi.

6.5.2021 - Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu
PRAHA (MŽP ČR) - Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život (https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-5-verejne-souteze/). Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

6.5.2021 - Lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem má stavební povolení. Budovat se začne na konci léta
PRAHA (Hl. město Praha) - Stavební povolení lávky HolKa pro chodce a cyklisty spojující městské části Praha 7 a Praha 8 dnes nabylo právní moci. V půlce dubna vypsalo hlavní město veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a předpoklad zahájení stavby je konec léta 2021. Pražané by se po nové lávce mohli projít nebo projet už na konci roku 2022. Bude dlouhá 285 metrů a šířka mezi zábradlími bude čtyři metry. Předpokládá hodnota zakázky je 197 milionů korun.

6.5.2021 - Pomáháte nebo chcete pomáhat jako dobrovolník? Máme pro vás nový web dobrovolnictvi.net
PRAHA (MV ČR) - Pro koho? Pro každého! Ministerstvo vnitra spustilo web dobrovolnictvi.net pro všechny dobrovolníky, nové zájemce o dobrovolnictví, dobrovolnické organizace i pro ty, kteří se chtějí jen podívat, kdo, kde a jak pomáhá těm, kteří naši pomoc potřebují.

6.5.2021 - V pražských re-use centrech se za půl roku pilotního provozu podařilo zachránit více jak 14 tun věcí. Zpět k lidem se dostalo 1820 předmětů
PRAHA (Hl. město Praha) - V říjnu loňského roku odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech Pod Šancemi v Praze 9 a Zakrytá v Praze 4. O měsíc později se k nim přidal třetí ve sběrném dvoře v Horních Počernicích v Praze 20. Za přibližně půl roku centra dokázala zachránit 14 372 kg věcí, které by se obvykle vyhodily, a zpět k lidem se dostalo 1820 předmětů. Největší zájem byl o vybavení do domácností – nádobí, lůžkoviny či drobný nábytek.

6.5.2021 - Konec uhlí v Opatovicích? Kdepak, radši nekonečné výjimky
OPATOVICE (Strana zelených Královéhradecký kraj) - Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v pondělí odmítlo přijmout usnesení, které navrhoval náš staronový krajský zastupitel Martin Hanousek. Žádal v něm, aby kraj zaujal negativní postoj k žádosti Elektráren Opatovice o udělení výjimky z emisních limitů oxidů dusíku na 8 let a rtuti na 6 let. Za zmínku stojí třeba i to, že podobný negativní postoj k udělení výjimky již zaujal i sousední Pardubický kraj a Martinovo usnesení bylo formulováno velmi obdobně.

6.5.2021 - Peníze ze zemědělských fondů nesmí končit v kapsách oligarchů!
PRAHA (Strana zelených) - Společná zemědělská politika EU (SZP) představuje více než třetinu celého evropského rozpočtu. Jako největší rozpočtová položka Unie mají přímé platby pro zemědělce vyplácené v rámci SZP obrovský vliv na strukturu zemědělské produkce a postupů v celé Evropě.

6.5.2021 - Pohodlnější cestování vlakem a více práv při zpoždění. Europarlamentem prošla nová pravidla
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Za zpoždění delší než hodinu peníze zpátky, nebo garanci náhradního spoje. I to zaručí nová pravidla, která minulý týden schválil Evropský parlament. Nový předpis dále rozšiřuje seznam případů, za které budou mít lidé nárok na občerstvení či proplacení nákladů za ubytování. Pravidla začnou platit do dvou let od vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.5.2021 - Novela stavebního zákona může zničit naši nejvzácnější přírodu
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář Anny Kárníkové, ředitelky Hnutí DUHA, k návrhu novely stavebního zákona:

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 869 | Další