[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace ze 4. srpna 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Víte co dýcháte, jíte či pijete ?

Plzeňská ekologická nadace vydala ve spolupráci se sekcí „Za čistou zemi, vzduch a vodu" sdružení Děti Země publikaci nazvanou „Víte co dýcháte, jíte či pijete ? aneb Jedy kolem nás". Jde o sérii letáčků informujících o nejběžnějších škodlivých látkách v životním prostředí. Ačkoli jsou letáčky určeny nejširší laické veřejnosti, jejich nejčastějšími uživateli budou patrně novináři, učitelé a lidé zabývající se ochranou životního prostředí. Základní informace o každé látce je strukturována do 4 oddílů:

Jedy kolem nás

Média denně používají takové pojmy jako polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) nebo polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Můžeme se dozvědět kolik tun různých škodlivin je u nás ročně vypuštěno do ovzduší či vod. Ozývá se varování vědců před nebezpečím fotochemického smogu, či před negativním působením olova nebo kadmia. Nezřídka jsou vyhlašována upozornění na zhoršené rozptylové podmínky nebo smogové situace, kdy bychom dokonce raději měli co nejméně vycházet ze svých domovů.

Kolik z nás ale ví, co jsou všechny tyto látky zač? Tušíte, jak mohou ublížit Vašemu zdraví? Chcete vědět, kde je jich nejvíce? Nebo naopak hledáte cestu jak zařídit, abyste se jim vyhnuli? Případně byste rádi napomohli snížení jejich množství v prostředí?

Odpovědět na tyto otázky se po léta pokoušejí odborníci z různých oborů řadami studií. Ty jsou však velmi těžko dostupné, značně rozsáhlé a pro laika zpravidla nesrozumitelné. Proto jsme připravili sérii letáčků, v nichž jsme se snažili stručně, jasně a přehledně shrnout nejdůležitější informace.

„Jedy kolem nás" zahrnují zatím následující znečišťující látky a jejich skupiny:

Navíc je jeden letáček věnován vlivům nejběžnějších škodlivin (ozón, oxidy síry a dusíku) na rostliny.

Publikace byla vydána v rámci projektu „Právo vědět" Nadace Partnerství financovaného WWF Norsko a z prostředků PHARE. Dle našich informací jde o první pokus tohoto typu. Uvítáme proto jakékoli připomínky a návrhy na zlepšení. Chceme vydávat další série letáčků a očekáváme náměty na to, jaké látky bychom měli zpracovat podobným způsobem. Publikaci je možné si objednat zde.

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
4. srpna 1999