Malešická spalovna:

Články o spalovně
Články o malešické spalovně v denním tisku.

Pražská rada Občanského fóra k výstavbě spalovny v Malešicích
Ekologické sekce OF KIC Praha 9 a Praha 10 otevřely téma spalovny Malešice v lednu 1990 diskusí s ONV Praze 10.

Otevřený dopis
Otevřený dopis k informačnímu letáku Pražské služby (HN 24.8.98, Metro 23.10.98).

Komise pro kontrolu malešické spalovny
Občanská sdružení, odborníci a poslanci zastupitelstev založili nové občanské sdružení pro kontrolu "malešické spalovny".

Tiskové zprávy o malešické spalovně
Občanská sdružení, odborníci a poslanci zastupitelstev založili nové občanské sdružení kontrolující chod "malešické spalovny".

Spalovna komunálních odpadů Praha Malešice - úvodní stránka
Titulní stránka webu o malešické spalovně. Vše o spalovně a jejím vlivu na životní prostředí.


 © Děti Země  29.8.2000