Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Elektrowin hlásí rekordní výsledky – v roce 2022 společnost vybrala 54 850 tun vysloužilého elektra. Do nového roku navíc vstupuje s novým oprávněním

30.1.2023
Praha [ELEKTROWIN a.s.]
Autor: Jana Čechová, tel: 603574631


Nezisková společnost ELEKTROWIN a.s. vybrala v minulém roce prostřednictvím své sítě, která čítá už více než 14 tisíc sběrných míst, 54 850 tun odpadních elektrozařízení. V meziročním srovnání je to o 3 % více než v roce 2021. Největší podíl na celkovém sběru měly velké spotřebiče, jako jsou lednice, pračky, myčky, bojlery nebo sporáky, za nimi následovalo velké množství malých spotřebičů. Na konci roku navíc Elektrowin obdržel rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávnění provozovat kolektivní systém pro všechny skupiny odpadních elektrozařízení. Společnost tím potvrdila, že splňuje veškeré zákonné požadavky vyplývající z nové legislativy.

„Oprávnění potvrdilo správnost námi dlouhodobě dobře nastavených procesů pro plnění zákonných požadavků výrobců elektrozařízení prostřednictvím našeho kolektivního systému,“ říká k tomu Roman Tvrzník, předseda představenstva Elektrowinu, a dodává: „Aktualizace všech dokumentů podle nového zákona byla administrativně značně náročná. Věříme však, že celému odvětví zpětného odběru odpadních elektrozařízení prospěje především posílení kontrolních pravomocí státu, který spravedlivě zajistí dodržování nastavených pravidel všech dotčených subjektů.“ Oprávnění bylo Elektrowinu vydáno v souladu se Zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. a vztahuje se jak na všechny skupiny elektrozařízení, tak i na provozovatele fotovoltaických elektráren.

Množství vybraného elektra odpovídá hmotnosti 78 Eiffelových věží

Loňské sběrové výsledky Elektrowinu byly nejvyšší v historii firmy. Za svou sedmnáctiletou existenci Elektrowin shromáždil a předal smluvním zpracovatelům na recyklaci 571 tisíc tun starého elektra, což představuje zhruba 32 milionů kusů elektrozařízení. Pro snazší představu – váha celkově vybraného elektra odpovídá hmotnosti 78 Eiffelových věží (pozn. kovová konstrukce Eiffelovy věže váží 7 300 tun) nebo hmotnosti 3 263 Petřínských rozhleden či 1 483 souprav pendolina.

Poskládané ledničky by mohly lemovat cestu až na nejsevernější bod Norska

Další zajímavostí, která stojí za pozornost, je, že koncem minulého roku ELEKTROWIN a.s. předala na recyklaci již 5miliontou lednici. Pokud bychom všechny tyto lednice postavili za sebe, řada by byla dlouhá 3 000 km, což zhruba odpovídá vzdálenosti z Prahy na North Cape – nejsevernější bod Norska.

Každý, kdo třídí elektro, přispívá k ochraně životního prostředí

Třídění a recyklace odpadního elektra mají nesporný pozitivní vliv na životní prostředí. Tím, že lidé poctivě odnášejí vysloužilé spotřebiče na sběrná místa, umožňují, že jsou zrecyklovány a materiál z nich nám znovu slouží k užitku. Nemusíme pak pro výrobu nových produktů získávat materiál těžbou nerostných surovin v přírodě. Jde zejména o železo, měď, hliník, ale v malém množství i o cenné kovy, jako jsou zlato, stříbro nebo palladium.

Nejen přímá úspora surovin, ale i snížení emise skleníkových plynů a úspora vody

Recyklace elektrospotřebičů vede ke snížení produkce skleníkových plynů. „Pokud přepočítáme hmotnost elektrospotřebičů, které jsme dosud v Elektrowinu vybrali a předali na recyklaci, pak jsme snížili množství emisí oxidu uhličitého o více než sedm a půl milionů tun,“ přibližuje Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s. Nezanedbatelná je také úspora vody.

Třídění a osvěta jdou ruku v ruce

Elektrowin dlouhodobě spolupracuje s městy, obcemi nebo sbory dobrovolných hasičů nejen na zajištění sběru elektra, ale aktivně se zapojuje také do osvěty. Participuje na osvětových akcích pro veřejnost, jako jsou oslavy Dne Země nebo dětské dny. Pozornost mladé generaci věnuje rovněž prostřednictvím školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který spoluorganizuje. Ve školách pořádá sběrové kampaně, osvětové aktivity včetně tematických úkolů pro žáky a studenty a podílí se na tvorbě metodických materiálů pro pedagogy.

______________________________________________________
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR. Zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 společnost již zajistila recyklaci více než 32 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 571 tisíc tun. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.
Sběrnou síť Elektrowinu tvoří více než 14 000 sběrných míst. Veřejně dostupná místa jsou tvořena ve spolupráci s městy a obcemi na 1 600 sběrných dvorech a doplňují je kontejnery na malé spotřebiče v 2 600 provozovnách posledních prodejců. Sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do projektu zapojeno již více než 1 700. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve firmách (vězeňská služba, dopravní podniky apod.).


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz