Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zelený kruh vyzývá Senát: "Nepodporujte vznik dalších černých staveb, ale spravedlivé a včasné rozhodování soudů

13. 1. 2015 - PRAHA [Econnect/Zelený kruh]

Rychlejší a spravedlivější rozhodování o chemičkách či spalovnách dnes podpořila poslanecká sněmovna. Pravidla pro rozhodování o stavbách se tak po letech dostanou téměř do souladu s evropskou směrnicí. Poslanci tak odblokovali zastavené financování dopravních staveb z evropských fondů.

Po mnohaleté kritice od Evropské komise uvádí vládní novela českou legislativu konečně téměř do souladu s pravidly ostatních evropských zemí. Schválená podoba zákona je výsledkem dohody vlády se zástupci průmyslu. Sněmovna jednoznačně odmítla návrhy některých poslanců na omezení účasti veřejnosti či omezení přístupu k soudům. Byly totiž v přímém rozporu s evropskou směrnicí, Aarhuskou úmluvou i programovým prohlášením vlády. Pokud by byly schváleny, přístup ČR k evropským fondům by zůstal zablokován. Jediný možný rozpor s evropskými pravidly by tak mohlo představovat schválené zvýšení hranice pro zjišťovací řízení u projektů parkovišť.

Novela nově stanovuje několikaměsíční lhůtu k vydání soudního rozhodnutí o vznesené správní žalobě (nyní soudy trvají i několik let). Zároveň určuje, že do verdiktu soudu má být další správní rozhodování o daném záměru přerušeno. Poslanci některých výborů ale navrhli zachovat stávající stav, kdy soudy tzv. odkladný účinek žalovanému rozhodnutí téměř vždy nepřiznávají. V praxi to vypadá tak, že soudní verdikt přijde často až ve chvíli, kdy již „černá“ stavba probíhá. Účastníci řízení – obce, vlastníci či občanské spolky – se tak nemohou účinně domoci spravedlnosti.

Sněmovna odmítla zachovat současný nespravedlivý systém schválila kompromisní návrh dohodnutý MŽP s hospodářskou komorou, který účinný přístup ke spravedlnosti zajišťuje: „…Soud vždy rozhodne o odkladném účinku žaloby, a to i bez návrhu žalobce. Hrozí-li s ohledem na okolnosti, že žalobou napadené rozhodnutí bude vykonáno před přijetím rozhodnutí ve věci samé, soud odkladný účinek žalobě přizná.“

Vládní novela přitom omezuje práva některých stávajících účastníků řízení – nově registrované spolky budou k účasti v řízení potřebovat 200 podpisů. Poslanec Kudela (KDU-ČSL) navrhl navýšit tento počet na 1000. Taková obstrukce může vyřadit z připomínkování především malá místní sdružení. Poslanec Zahradník (ODS) dokonce požadoval omezit všechny občanské spolky. Jejich připomínky by navíc musely doprovázet podpisy „nejméně 50 osob, které mají místo trvalého pobytu v dotčeném území“. Jenomže posuzováním vlivů na životní prostředí procházejí jen velké záměry s regionálními, celostátními či dokonce přeshraničními dopady. „Místní“ omezení je v tomto kontextu nesmyslné.

Sněmovna odmítla návrhy poslanců Zahradníka a Kudely. Nově tedy bude zavedena „pouze“ omezující povinnost získat 200 podpisů pro nové spolky. Pozměňovací návrhy porušují evropskou směrnici při jednání sněmovny nejvíce prosazovali poslanci Zahradník (ODS) a Urban (ČSSD). Jejich důvody přitom již při druhém čtení návrhu minulý týden vyvrátil ministr Brabec či poslanec Luzar. Například Slovensko žádné omezení občanských spolků (ani to, které obsahuje vládní novela) v legislativě nemá.

Daniel Vondrouš, asociace ekologických organizací Zelený kruh: „Vládní novela zavádí omezující podmínku pro účast občanů na rozhodování o spalovnách a chemičkách. Další pokusy o omezení však již poslanci odmítli. Zároveň se postavili za účinný přístup lidí ke spravedlnosti. Schválený zákon tak přinese rychlejší a spravedlivější rozhodování. Možnost připomínkovat velké projekty mají však Češi omezenu více než například naši sousedé na Slovensku.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz