Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Veřejná prospěšnost  

Úpravy veřejné prospěšnosti v Maďarsku, Polsku, Slovensku a EU

11. 5. 2005
-


Úprava veřejné prospěšnosti v Maďarsku

Maďarský právní řád rozlišuje dva druhy veřejně prospěšných organizací, a to v daňových
zákonech. Do prvního okruhu veřejně prospěšných organizací patří NNO, které jsou
registrovány jako určité právní formy (nadace, spolek, nadace veřejného práva, spolek
veřejného práva, veřejně prospěšná společnost) a které zároveň vyvíjejí činnost v zákonem
vymezených oblastech: vzdělávání, charita, náboženství, věda, neprofesionální sport, kultura,
děti a mládež, lidská a občanská práva, veřejná bezpečnost, ochrana spotřebitelů a další.
Druhý okruh takzvaných zvýhodněných NNO má větší daňové zvýhodnění. Tvoří veřejně
prospěšné organizace, které plní činnost, běžně zajišťovanou státem nebo orgány místní
samosprávy.

Úprava veřejné prospěšnosti v Polsku

24. dubna 2003 přijal Polský parlament zákon o veřejné prospěšnosti a dobrovolnictví. Zákon
vymezuje NNO jako právnické osoby nebo osoby bez právní subjektivity, včetně nadací
a asociací, činné v zákonem vymezených, veřejně prospěšných oblastech, jako je sociální
péče, charita, ochrana zdraví, ochrana práv žen, věda a vzdělávání, kultura a umění nebo
životní prostředí. Zákon dále výslovně stanovuje, že za NNO nejsou považovány organizace
napojené na státní rozpočet a že ustanovení o veřejné prospěšnosti, spojená s daňovými
úlevami, neplatí pro politické strany, odbory, profesní komory a obdobné organizace.

Úprava veřejné prospěšnosti na Slovensku

Na Slovensku neexistuje zákonná definice veřejné prospěšnosti a při vymezení veřejné
prospěšnosti je nutno vycházet zejména z daňových zákonů, z pravidel pro poskytování dotací
a jiných předpisů. Závazné podmínky poskytování dotací občanským sdružením, nadacím
a zájmovým sdružením právnických osob č. 43/115/1996, které schválilo MF SR, určují
podmínky jednotlivým ústředním orgánům pro udělování dotací. Podle těchto podmínek
mohou být dotace poskytnuty pouze těm organizacím, které se podílejí na zabezpečování
veřejně prospěšných aktivit, na kterých má stát přímý zájem, a to zejména v oblasti sociální
a zdravotní péče, humanitární pomoci, ochrany přírody, rozvoje tělesné kultury, mravní
výchovy, kulturní a technické tvořivosti, volného času, přípravy mladé generace na budoucí
povolání, vědy a vzdělávání, ochrany a rozvoje historického a kulturního dědictví, mírových
iniciativ, lidských a občanských práv a svobod a také protipožární ochrany majetku.

Úprava veřejné prospěšnosti v Evropské unii

V posledním roce zintenzívnily snahy o vytvoření modelového statutu občanského sdružení
a nadace v Evropské legislativě. Za účelem definice a právního zakotvení veřejné prospěšnosti
se pracuje na stanovení základních okruhů oblastí, které by měly být ilustrativní a zahrnovat
co nejširší vymezení. Splnění podmínek veřejné prospěšnosti by mělo být založeno na
principu, že poskytované služby jsou pro cílové skupiny osob potřebné a nejsou založeny na
principu exkluzivity a poskytovány pro určitou elitu. Přídavné jméno „veřejný“ v konceptu
veřejné prospěšnosti znamená, že daná organizace slouží celé veřejnosti nebo významné
skupině v rámci široké veřejnosti.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz